Robuuste prestatie Chinese economie

Robuuste prestatie Chinese economie

19 oktober 2017
In het afgelopen derde kwartaal bedroeg de Chinese economische groei 6,8% op jaarbasis. Daarmee voldoet het land aan de marktverwachtingen. In de VS vielen de septembercijfers over de huizenmarkt tegen, maar dit werd weggewuifd door economen.

In het afgelopen derde kwartaal  bedroeg de Chinese economische groei 6,8% op jaarbasis. Daarmee voldoet het land aan de marktverwachtingen. In de VS vielen de septembercijfers over de huizenmarkt tegen, maar dit werd weggewuifd door economen.

Robuuste prestatie Chinese economie

De Chinese economische groei werd flink geholpen door de aantrekkende consumptie. De detailhandelsverkopen stegen in september met een krachtige 10,3% ten opzichte van een jaar eerder. De component 'consumptie' neemt inmiddels 64,5% van de economische groei voor zijn rekening. Het geeft aan dat de transitie van een op productie gerichte economie naar een meer op consumptie gerichte maatschappij in volle gang is.

Belangrijk daarbij is de werkgelegenheid. In de eerste negen maanden van dit jaar creëerden Chinese ondernemers  11 miljoen banen en daarmee is de  arbeidsmarktdoelstelling voor 2017 al behaald. Conclusie is dat de Chinese economie naar behoren presteert en die trend zet zich ook door in de komende maanden. De groei van de mondiale economie zorgt voor een verder aantrekkende Chinese uitvoer.

Het rooskleurige economische plaatje geeft de overheid ruimte om de gewenste herstructureringen uit te voeren. De Chinese kredietgroei is te uitbundig en het beperken hiervan kost economische groei. Vooral de vervuilende en kapitaalsintensieve overheidsbedrijven in de basisindustrie krijgen met saneringen te maken. Wij voorzien een gereguleerde economische groei van tussen de 6,5% tot 6,8% voor de komende kwartalen. Dit om de verdere transitie van de Chinese economie zo geruisloos mogelijk te laten verlopen.

Amerikaanse huizenmarkt voelt orkaaneffecten

De septemberstatistieken voor de Amerikaanse huizenmarkt gaan gebukt onder de orkaanstress. Het aantal in aanbouw genomen woningen daalde met 4,7% en ook de afgifte van bouwvergunningen ging afgelopen maand stevig onderuit. De cijfers werden voor lief genomen. Beleggers en aannemers voorzien door de wederopbouw van de orkaangebieden een stevig huizenmarktherstel gloren in de komende kwartalen.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel