Recordoptimisme in Japan

Recordoptimisme in Japan

02 oktober 2017
In het afgelopen decennium zijn de grote Japanse fabrikanten nog niet eerder zo positief over hun perspectieven geweest als nu. Dat meldt het Tankan-rapport van de Japanse centrale bank. De persoonlijke bestedingen van de gemiddelde Amerikaan vielen gecorrigeerd voor inflatie met 0,1% op maandbasis terug in augustus. Niets opzienbarends. En in de eurozone ontwikkelde de consumenteninflatie zich uitermate tam in september.

In het afgelopen decennium zijn de grote Japanse fabrikanten nog niet eerder zo positief over hun perspectieven geweest als nu. Dat meldt het Tankan-rapport van de Japanse centrale bank. De persoonlijke bestedingen van de gemiddelde Amerikaan vielen gecorrigeerd voor inflatie met 0,1% op maandbasis terug in augustus. Niets opzienbarends. En in de eurozone ontwikkelde de consumenteninflatie zich uitermate tam in september.

Japans Tankan-rapport verrassend sterk

De grote Japanse fabrikanten zijn in het afgelopen decennium nog niet zo positief over hun perspectieven geweest als nu, aldus het Tankan-rapport van de centrale bank. De oplopende bedrijfswinsten zijn hieraan debet. De bedrijfsinvesteringen zien de ondervraagde fabrikanten met 7,7% stijgen dit boekjaar en dat brengt de economie op een hoger plan. Een negatief punt blijft de prijsdruk, die ondanks de aantrekkende export en binnenlandse economie, aanhoudend groot is. Het goede Tankan-rapport is een mooie opsteker voor premier Abe, die op 22 oktober met nieuwe verkiezingen de politieke steun voor zijn beleid wil vergroten.  

Orkaan remt bestedingen

De persoonlijke bestedingen per inwoner vielen in de VS licht terug in augustus. De orkaanstorm Harvey was hieraan debet. Ook voor september wordt weinig verbetering voorzien in de bestedingen mede vanwege de orkaan Irma die Florida zwaar raakte. Ook het persoonlijke inkomen daalde gecorrigeerd voor inflatie 0,1% op maandbasis in augustus. We moeten ons opmaken voor een zwakkere consumptiegroei in het derde kwartaal. Die komt zo rond de 2% te liggen op jaarbasis. In het tweede kwartaal bedroeg deze nog 3,3%. Met de mogelijke belastingplannen in het verschiet en de wederopbouw van de getroffen orkaangebieden verwachten wij in het laatste kwartaal en voor 2018 een consumptieherstel.

Europese inflatie blijft tam

De voorlopige consumentenprijsinflatie in de eurozone kwam op 1,5% uit in september en dat is een onveranderde stand ten opzichte van augustus. Economen rekenden op een kleine toename. De kerninflatie, gecorrigeerd voor voeding en energie, ging zelfs op zijn retour tot 1,1%. Ook voor de komende maanden moeten we rekening houden dat energie-effecten uit de inflatiecijfers gaan lopen en dat levert een verdere druk op.

Het loopt allemaal niet zo’n vaart met de inflatie, toch denken wij dat de ECB op de komende beleidsvergadering van oktober gewoon maatregelen aankondigt om minder obligaties in te kopen. Dit voornemen zal, gezien de zwakke inflatie, zeer geleidelijk worden uitgevoerd.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel