Is de Fed nog wel in control?

Is de Fed nog wel in control?

12 oktober 2017
Wij denken van wel, maar als we de notulen van de jongste beleidsvergadering goed lezen dan zetten de Amerikaanse monetaire beleidsmakers vraagtekens bij het aanhoudend lage prijsniveau. En dat zorgt voor enige verdeeldheid aangaande het zetten van de volgende rentestap. Ook bij het IMF worden vraagtekens gezet. Dit keer bij de houdbaarheid van de lage compensatie voor diverse risicos.

Wij denken van wel, maar als we de notulen van de jongste beleidsvergadering goed lezen dan zetten de Amerikaanse monetaire beleidsmakers vraagtekens bij het aanhoudend lage prijsniveau. En dat zorgt voor enige verdeeldheid aangaande het zetten van de volgende rentestap.

Ook bij het IMF worden vraagtekens gezet. Dit keer bij de houdbaarheid van de lage compensatie voor diverse risico’s.

Fed verdeeld

Dat blijkt uit de gisteren gepubliceerde notulen van de jongste beleidsvergadering van de Fed. Die notulen laten zien dat de beleidsmakers aldaar nog steeds uitgaan van een rentestap later dit jaar, maar dat een aantal leden deze stap afhankelijk maken van de inflatieontwikkeling. En laat er van noemenswaardige inflatie nu net geen sprake zijn.

Er zijn ook leden die vinden dat een rentestap pas gezet moet worden als de economische data bevestigen dat er een einde komt aan het aanhoudend lage inflatieniveau. De notulen laten ons ook zien dat de Fed vooralsnog geen idee heeft waarom het prijspeil niet wil stijgen. De economie draait volop en de werkloosheid bevindt zich op een historisch dieptepunt.

Wellicht ligt het niveau van volledige werkgelegenheid lager dan gedacht of zijn overheidsprogramma’s voor de zorg en de doorlopend technologische ontwikkelingen er debet aan dat de prijzen niet willen oplopen.

De notulen laten tevens zien dat de Fed een start maakt met het afbouwen van de balans. Deze is momenteel $ 4.500 miljard groot. Afbouw gaat zeer geleidelijk, startende met het niet meer herinvesteren van afgeloste staats- en hypotheekobligaties. Deze maand zal $ 10 miljard niet meer belegd worden. Elke drie maanden wordt dit met $ 10 miljard verhoogd tot het maximum van $ 50 miljard.

Weinig nieuws onder de zon, vandaar dat financiële markten lauw reageerden op de publicatie.

IMF waarschuwt

Zijn we in onze jacht op rendement te ver doorgeschoten? Dat vraagt het IMF zich duidelijk af. In het gisteren gepubliceerde Global Financial Stability Report waarschuwt het IMF voor de gevolgen van een snelle herwaardering van risico’s.

Nu aandelenindices op recordniveau bivakkeren, ligt de vereiste compensatie voor inflatie- en kredietrisico op historisch laag niveau. Dat maakt het financiële systeem gevoelig voor schokken. Vooral de zorg over de houdbaarheid van schulden kan leiden tot een flinke verhoging van de vereiste risicopremie.

In een door het IMF doorgerekend scenario, waarin risicopremies stijgen, aandelenkoersen en huizenprijzen flink dalen en kapitaal aan opkomende economieën wordt onttrokken kan de wereldeconomie een tik krijgen van maar liefst 1,7%. We zijn gewaarschuwd.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel