Hoofdeconoom Luc Aben blikt vooruit - week 41

Hoofdeconoom Luc Aben blikt vooruit - week 41

09 oktober 2017
Op het eerste zicht best een gek Amerikaans arbeidsmarktrapport vorige vrijdag. Er gingen 33.000 banen verloren, maar toch daalde de werkloosheid (tot 4,2%) en stegen de uurlonen forser dan verwacht (+2,9% op jaarbasis).

Op het eerste zicht best een gek Amerikaans arbeidsmarktrapport vorige vrijdag. Er gingen 33.000 banen verloren, maar toch daalde de werkloosheid (tot 4,2%) en stegen de uurlonen forser dan verwacht (+2,9% op jaarbasis).

Het banenverlies heeft natuurlijk alles te maken met het orkaangeweld. We wisten dat de cijfers hierdoor vervuild zouden zijn. Bijna anderhalf miljoen Amerikanen waren in september niet in staat om te gaan werken door het noodweer. Er is geen reden om aan te nemen dat de negatieve banencreatie het gevolg zou zijn van een verzwakking van de economie.

Dat de werkloosheid dan toch daalde, heeft te maken met een statistische eigenaardigheid. De banencreatie is gebaseerd op een bevraging bij ondernemingen, de werkloosheidscijfers hebben de gezinnen als bron. Informatie uit twee verschillende hoeken dus. Die niet altijd even goed op elkaar zijn afgestemd.

Het opvallendste cijfer kwam wellicht van de uurlonen. Al geruime tijd fronsen beleggers de wenkbrauwen bij een arbeidsmarkt die steeds krapper wordt, terwijl dat vooralsnog niet leidde tot hogere lonen. Vanaf nu dan wél? Het zou voorbarig zijn om te besluiten dat de loontrein definitief op gang is gekomen. Vooral laagbetaalde banen waren immers gevoelig voor het noodweer, bijvoorbeeld in de horeca. Zodat de versnelde gemiddelde toename van de uurlonen een statistisch fenomeen kan zijn dat weer verdwijnt als de weersomstandigheden rustiger worden.

Al te fundamentele besluiten mogen we op basis van dit rapport dus niet trekken. Zoals een analist het stelde: dit was eerder een weerbulletin dan een arbeidsmarktrapport. Hoe dan ook, zowel de dollar als de Amerikaanse obligatierente gingen de hoogte in als eerste reactie op de publicatie. De kans op een renteverhoging door de Fed in december is er immers niet kleiner op geworden.

Amerikaanse inflatiecijfers licht hoger?

We hebben een rustige macroweek voor de boeg. Het belangrijkste cijfer krijgen we vrijdag met de Amerikaanse inflatie over de maand september. We verwachten dat die lichtjes hoger zal uitkomen dan de maand voordien. Incidentele factoren die vanaf de lente op het algemene prijspeil wogen, zoals een tarievenoorlog in de markt voor mobiele telefonie, beginnen er immers langzaam uit te lopen.

Net als het banenrapport, is ook die inflatie natuurlijk belangrijk in verband met het beleid van de Federal Reserve. Tegen de marktverwachtingen in, zette Fed-baas Yellen recent een renteverhoging in december terug op de agenda. Mochten de nieuwe inflatiecijfers inderdaad het opwaartse pad bewandelen, dan spreekt het voor zich dat de kansen op een spoedige renteverhoging verder toenemen. Wat op zijn beurt de Amerikaanse langetermijnrente verder hoger kan jagen.

Sinds begin september loopt die lange rente trouwens best fors op: van 2,0% naar bijna 2,4% vandaag. Voor aandelenbeurzen hoeft dat niet onmiddellijk een probleem te zijn. De hogere rente is immers een concrete illustratie van de vlot draaiende economie. Pas als de zone van 3% tot 3,5% wordt aangetikt, denken we dat de rente een echte bedreiging kan vormen voor aandelenkoersen.

Ook in Europa liepen lange rentevoeten op in de aangegeven periode. Als het regent in New York, druppelt het immers in Europa. Bovendien is er het toegenomen optimisme rond de economische groei in onze contreien én de plannen van de ECB om vanaf 2018 langzaamaan het tempo van de kwantitatieve verruiming terug te schroeven. Toch is in Europa het renteniveau al helemaal geen bedreiging voor aandelenbeurzen. Daarvoor is het verschil tussen het dividend van het gemiddelde aandeel (bijna 3,5%) en de obligatierente nog veel te groot. Maar het spreekt voor zich dat als Amerikaanse beursbeleggers onverhoopt tóch nerveus zouden worden bij het renteverloop, de Europese beurzen ook tijdelijk besmet kunnen geraken.

Europa

In Europa is enkel de industriële productie over de maand augustus een vermeldenswaardig nieuwtje deze week. Op basis van het hoge ondernemersvertrouwen, verwachten we een degelijk cijfer. De economie in de eurozone blijft prima presteren waarbij het groeitempo momenteel tegen de 2,5% lijkt aan te schurken.

 

 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel