Eurozone consument optimistischer

Eurozone consument optimistischer

24 oktober 2017
Voor de derde maand op rij wint het consumentenvertrouwen aan kracht in de eurozone. In de VS waarschuwen diverse economen voor de belastingplannen van Trump. Aan het eind van de rit is de Amerikaanse schuldenberg fors toegenomen door dit beleid.

Voor de derde maand op rij wint het consumentenvertrouwen aan kracht in de eurozone. In de VS waarschuwen diverse economen voor de belastingplannen van Trump. Aan het eind van de rit is de Amerikaanse schuldenberg fors toegenomen door dit beleid.

Eurozone consument wederom optimistischer

In oktober steeg het consumentenvertrouwen licht door in de eurozone wat conform verwachting was. De toename van werkgelegenheid en de aantrekkende loongroei maken burgers positiever. De inflatie daarentegen blijft gematigd, zodat de koopkracht van de burger lichtjes opwaarts kan kruipen. Ook komt er meer ruimte voor overheden om fiscaal te stimuleren. De begrotingen in diverse eurolanden zijn meer op orde, dus belastingverlagingen voor burgers en bedrijven zijn mogelijk. Wat gaat dit allemaal brengen? De huishoudelijke bestedingen blijven krachtig groeien en die lijn wordt ook in het vierde kwartaal voortgezet. De economische groei voor de eurozone lijkt mede hierdoor steeds meer richting de 2,5% op te schuiven en dat is een knappe prestatie.

Live now, pay later

Die kwalificatie krijgen de belastingplannen van Trump van diverse economen. Het begrotingstekort gaat scherp oplopen de komende tijd. Enerzijds komt er minder geld binnen door lagere belastingafdrachten, anderzijds nemen de overheidsuitgaven toe door de vergrijzing van de bevolking. Hierdoor gaan zorgkosten en de pensioenlasten oplopen. Trump gokt erop dat de procentuele belastingverlagingen de economie dermate aanjagen dat die belastingontvangsten toch op peil blijven door de hogere winsten en aantrekkende lonen. Bij deze stelling zetten veel economen vraagtekens. Maximaal 40% tot 50% van de verlagingen komt slechts terug door hogere afdrachten is de ervaring. Het gevolg is dat de schuldenberg van de VS gaat oploopt en dat zal uiteindelijk tot hogere rentelasten leiden en mogelijk een zwakkere munt.  

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel