Hoofdeconoom Luc Aben blikt vooruit  week 38

Hoofdeconoom Luc Aben blikt vooruit  week 38

18 september 2017
Het belangrijkste macro-event deze week is de bijeenkomst van de Federal Reserve. De kans dat er een nieuwe renteverhoging komt, is nul. Maar wellicht kondigt voorzitter Yellen aan nu écht te beginnen met het afbouwen van de balans. Best een nieuwe fase in het monetaire beleid, tien jaar na het uitbreken van de financiële crisis.

Het belangrijkste macro-event deze week is de bijeenkomst van de Federal Reserve. De kans dat er een nieuwe renteverhoging komt, is nul. Maar wellicht kondigt voorzitter Yellen aan nu écht te beginnen met het afbouwen van de balans. Best een nieuwe fase in het monetaire beleid, tien jaar na het uitbreken van de financiële crisis.

De impact van een dergelijke aankondiging op financiële markten zal beperkt zijn. Markten zijn immers voorbereid. Bovendien zal de afbouw een heel geleidelijk proces zijn. Te beginnen met $ 10 miljard per maand. Ter vergelijking: bij de laatste ronde van kwantitatieve verruiming kocht de Fed maandelijks voor $ 85 miljard in.

Verder zullen de Fed-leden hun nieuwe inschattingen voor de groei en inflatie naar voren brengen. Wat óns dan weer toelaat een inschatting te maken over het toekomstige rentepad.

Ons uitgangspunt was en is dat er nog voor het einde van het jaar een nieuwe renteverhoging komt. Maar toegegeven, recente gebeurtenissen hebben de vraagtekens hierover niet kleiner gemaakt.

Orkaaneffecten nopen tot voorzichtigheid

Zo zullen de orkanen Harvey en Irma wellicht een stukje economische dynamiek hebben weggeblazen. Economische data voor de maand september en oktober zullen dat gaan weerspiegelen. Het is niet zeker of de Fed hier ‘doorheen zal kijken’. De kans is reëel dat de centrale bankiers, vooraleer het geld duurder te maken, écht zeker willen zijn dat een appelflauwte in de cijfers inderdaad te wijten is aan tijdelijke stormschade.

Schuldenplafonddiscussie doorgeschoven

Daarnaast is de discussie over de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond weliswaar uitgesteld, maar nog niet van de baan. In december komt de vraag terug op tafel. Net in de periode dat ook de Fed samenkomt. We verwachten niet dat de schuldendiscussie tot een langdurige patstelling zal leiden. Daar heeft geen enkele partij politiek belang bij. Zeker niet met het oog op de tussentijdse congresverkiezingen in het najaar van 2018. Maar zelfs als het tot een slechts kortstondige sluiting van de overheidsdiensten komt, een zogenaamde ‘shutdown’, is dat niet het ideale tijdstip om de rente op te trekken. Terwijl december nu net de meest waarschijnlijke maand was voor zo’n beslissing.

Hoe dan ook, los van de exacte timing van het Fed-beleid blijft onze verwachting voor drie tot vier renteverhogingen tot eind 2018 staan. Dat is méér dan de markt momenteel inprijst.

Inflatiecomponenten trekken aan in VS  

Zo beginnen enkele factoren dat op de inflatie drukten aan impact te verliezen. Denk aan de zwakke autoprijzen als gevolg van een vloedgolf afgeschreven leasewagens die op de markt kwam. De orkanen Harvey en Irma herleidden bovendien een half miljoen wagens tot schroot. Die zullen vervangen worden. Ook ruimer bekeken zal de wederopbouw na de orkanen inwerken op zowel groei als inflatie.

Vanuit monetaire hoek zal de dollarzwakte zich langzaamaan laten voelen. Die maakt de import duurder en kan de komende maanden het inflatiecijfer 0,2% tot 0,3% hoger duwen.

Verder is er natuurlijk de steeds krappere arbeidsmarkt. Tot op heden zijn de loonstijgingen beperkt gebleven, maar dat hoeft niet zo te blijven. Wij zien dat schaarste aan arbeidskrachten in diverse sectoren toeneemt. Dat zal uiteindelijk toch moeten leiden tot een opwaartse loondruk.        

Tot slot is er de onvermijdelijke (en onvoorspelbare) Trump. Het is op dit moment moeilijk in te schatten wat de gevolgen zullen zijn van de avances richting de Democraten. Het is eveneens afwachten of die blijven duren. Maar als het uiteindelijke gevolg is dat er alsnog een belastingplan komt, aangevuld met concrete investeringsplannen qua infrastructuur, dan zijn dat beide elementen die de Fed tot renteverhogingen zullen verleiden.

Europese vertrouwenscijfers

In Europa hebben we deze week aandacht voor een reeks vertrouwensindicatoren. We verwachten niet dat de ZEW-index, die meet hoe rooskleurig Duitse professionele beleggers naar de economie kijken, opnieuw last zal hebben van de sterkere euro. Vorige maand was dat zo. De vertrouwensscore zal naar verwachting opnieuw toenemen. Ook voor de Markit PMI’s en consumentenvertrouwen later deze week verwachten we degelijke cijfers.

De Europese economie blijft de wind in de zeilen houden. Niet dat we verwachten dat de tweede jaarhelft opnieuw een groeiversnelling zal vertonen net als in het eerste semester. Maar de interne dynamiek, mede onder invloed van een relatief optimistische consument en toenemende lonen, zal de economie onder een redelijke stoom houden. Net zoals het wereldwijde groeimomentum ondersteunend werkt.

 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel