Voorwetenschap & meldplicht Wijzer

Voorwetenschap & meldplicht Wijzer

Wijzer
13 juli 2017
In deze MeldplichtWijzer over handelen met voorwetenschap informeren wij u over wat precies onder voorkennis wordt verstaan.

Handelt u als belegger onverhoopt op basis van voorkennis, dan staan hier zware sancties op, zoals boetes en gevangenisstraffen.

Als bank zijn wij verplicht om transacties waarvan wij het vermoeden hebben dat ze gebaseerd zijn op voorkennis, te melden bij de Toezichthouder.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat alle beleggers gelijke en eerlijke kansen op de financiële markten hebben. Met deze Wijzer informeren wij u over wat precies onder voorkennis wordt verstaan en hoe daarmee om te gaan.

Download