Huwelijksgoederenrecht: wat verandert er?

Huwelijksgoederenrecht: wat verandert er?

Op 19 april heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel over de beperking van de algehele goederengemeenschap aangenomen. Waarschijnlijk keurt de Eerste Kamer dit wetsvoorstel op korte termijn goed, waarna het ingevoerd kan worden.

Wat betekent dit voor u?

Gaat u na de invoering van dit wetsvoorstel trouwen zonder huwelijkse voorwaarden op te stellen? Dan krijgt u met diverse veranderingen te maken. Deze gelden ook als er sprake is van een geregistreerd partnerschap. Wij nemen alvast drie belangrijke aandachtspunten met u door.

1.    Niet langer alles samen 

Als u trouwt zonder huwelijkse voorwaarden op te stellen, dan ontstaat er nu nog automatisch een algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat u en uw partner gezamenlijk eigenaar worden van alle bezittingen en schulden die u individueel hebt en nog krijgt. Na de invoering van het nieuwe wetsvoorstel is er sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Alleen dat wat echtgenoten tijdens het huwelijk opbouwen, valt in de toekomst in de gemeenschap. Goederen die de echtgenoten al vóór het huwelijk hadden maar ook erfenissen en/of schenkingen die tijdens het huwelijk worden ontvangen, vallen niet meer in de gemeenschap. Deze behoren nu automatisch tot het privévermogen van de betreffende  echtgenoten. Ook schulden die vóór het huwelijk zijn aangegaan behoren dan tot het privévermogen. Goederen en de daaraan gekoppelde schulden die al gezamenlijk in eigendom zijn vóórdat u trouwt vallen echter ook in de huwelijksgemeenschap, ongeacht de mate van eigendom.

2.    Goede administratie noodzakelijk

Door invoering van dit wetsvoorstel ontstaat er voor beide echtgenoten een privévermogen naast het gemeenschappelijke vermogen. Daarom is het belangrijk dat echtgenoten bij het aangaan van het huwelijk goed vastleggen wat van wie is. U voorkomt daarmee een eventuele toekomstige discussie. Goederen vallen in de gemeenschap, tenzij echtgenoten kunnen aantonen dat het een privégoed betreft. Ook tijdens het huwelijk is het belangrijk om de administratie van de verschillende vermogens goed bij te houden. Doet u dit niet, dan kan dit er bij een eventuele echtscheiding toe leiden dat de ex-partner meer vermogen toebedeeld krijgt dan wanneer er een goede administratie zou zijn gevoerd.

3.    Geen uitsluitingsclausule meer nodig

Een belangrijk voordeel van het wetsvoorstel is dat ouders die een schenking doen aan hun kind niet langer een uitsluitingsclausule hoeven op te nemen in hun testamenten. Deze schenkingen zijn nu automatisch uitgesloten van de gemeenschap van goederen. Overigens kan uw kind er alsnog voor kiezen huwelijkse voorwaarden op te stellen waarin sprake is van één gemeenschappelijk vermogen. In dat geval is het van belang dat u de uitsluitingsclausule wel in uw testament of schenkingsakte laat opnemen, want de regel is dat de uitsluitingsclausule voorrang heeft op de huwelijkse voorwaarden. Op die manier kunt u dan voorkomen dat uw schenking toch in de huwelijksgoederengemeenschap van uw kind valt.

Let op: voor bestaande huwelijken verandert niets. Alleen huwelijken gesloten na inwerkingtreding van het nieuwe wetsvoorstel vallen onder de vernieuwde regel. Het is wel mogelijk om hiervan af te wijken, maar dan moet u bij een notaris huwelijkse voorwaarden laten opstellen.

Meer weten?

Wilt u weten wat dit voor uw persoonlijke situatie betekent? Neem dan contact op met een van onze private bankers.

Hanneke Kroonenberg werkt als structureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot (e-mail: Kenniscentrum). Zij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot