Regeerakkoord 2017: opmerkelijke wijzigingen voor dga’s

Buitenhof Den Haag Prinsjesdag belasting

De kabinetsformatie 2017 is afgerond en op dinsdag 10 oktober werd het regeerakkoord gepresenteerd. De afgelopen dagen waren al veel details uitgelekt. Maar nu het regeerakkoord gepresenteerd is, blijkt het enkele opmerkelijke wijzigingen voor de dga te bevatten. Zeker de verhoging van de aanmerkelijk belangheffing zal voor veel dga’s een tegenvaller zijn.

We zetten deze en enkele andere wijzigingen voor u op een rij.

Vennootschapsbelasting

Vorig jaar was op Prinsjesdag een verlenging van de eerste tariefschijf in de VpB aangekondigd. Uit het regeerakkoord blijkt dat deze verlenging niet doorgaat, de eerste tariefschrijf blijft daarmee op € 200.000. Wél gaan de VpB-tarieven omlaag: in 2019 met 1%, in 2020 en 2021 met 1,5%.

Jaar

Belastbaar bedrag tot € 200.000

Daarboven

2017/2018

20%

25%

2019

19%

25%

2020

17,5%

22,5%

2021

16%

21%

Aanmerkelijk belangheffing

De aanmerkelijk belangheffing blijft in 2018 25%, maar wordt vanaf 2019 in twee stappen verhoogd. In 2019 wordt het tarief 27,3% en vanaf 2020 bedraagt het tarief 28,5%. De effectieve heffing bij toekomstige winsten blijft ongeveer gelijk.   

Jaar

VpB-tarief

(winst tot € 200.000)

AB-heffing

Effectieve belastingdruk

2017/2018

20%

25%

40%

2019

19%

27,3%

39,3%

2020

17,5%

28,5%

40%

2021

16%

28,5%

39,9%

 

Wilt u de komende jaren nog dividend uitkeren? Dan kunt u dat mogelijk beter vóór 2019 doen. Let op: dat vermogen komt dan in box 3 terecht.

Dividendbelasting afgeschaft

Naar verwachting wordt de dividendbelasting per januari 2020 afgeschaft. Voor de dga zijn er hierdoor minder administratieve verplichtingen als de BV dividend uitkeert. De totale belastingdruk blijft echter gelijk. In de huidige regeling houdt de BV bij een dividenduitkering eerst 15% dividendbelasting in en draagt deze af. Vervolgens betaalt u als privépersoon in box 2 25% aanmerkelijk belangheffing over het ontvangen dividend en kunt u de ingehouden dividendbelasting van 15% daarop in mindering brengen. In de nieuwe situatie houdt de BV geen dividendbelasting meer in, en betaalt u in box 2 nog steeds 25% aanmerkelijk belangheffing. De totale heffing op een dividenduitkering blijft dus 25%, alleen hoeft de eerste 15% pas later te worden betaald.

Gebouwen voor eigen gebruik in de VpB

Op dit moment mogen VpB-ondernemers een gebouw in eigen gebruik afschrijven tot maximaal 50% van de WOZ-waarde. In de toekomst wordt dit percentage in één stap verhoogd naar 100%. Voor de meeste dga’s zal dit inhouden dat afschrijven niet meer mogelijk is.

De plannen van dit regeerakkoord zullen de komende weken worden omgezet in wetsvoorstellen. Pas nadat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer deze wetsvoorstellen hebben goedgekeurd, zullen deze veranderingen ook daadwerkelijk worden ingevoerd. Natuurlijk houden wij u van eventuele opmerkelijke veranderingen op de hoogte via onze blogs.

Geschreven naar de stand van zaken, 10 oktober 2017

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Belastingplan 2018? Neemt u dan contact met mij op via j.kroonenberg@vanlanschot.com.
Voor meer informatie over de  maatregelen in het regeerakkoord voor u als particulier verwijzen wij naar ons blog ‘Regeerakkoord 2017: wat betekent dit voor u?’.

Mr. J. (Hanneke) Kroonenberg RB is hoofd van het Kenniscentrum bij Van Lanschot. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder. Zij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.

Verder lezen

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot