Schenking € 100.000 voor eigen woning: opnieuw aanpassingen

Schenking € 100.000 voor eigen woning: opnieuw aanpassingen

Per 1 januari 2017 is in de Successiewet de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Voor deze verhoogde vrijstelling gelden twee voorwaarden:

  • de ontvanger of zijn of haar fiscaal partner is tussen de 18 en 40 jaar en
  • de schenking wordt gebruikt voor de aanschaf of verbetering van de eigen woning of voor de aflossing van de eigenwoningschuld of restschuld.

Lees ook ons blog Schenken voor de eigen woning.

Naar aanleiding van deze wijziging in de Successiewet is ook de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting aangepast. Alle schenkingen voor de eigen woning zijn hierdoor zogenoemde schenkingen onder ontbindende voorwaarde geworden. De schenking komt door deze aanpassing direct tot stand en niet pas als de voorwaarde is vervuld. De schenking moet binnen twee jaar na het jaar waarin deze is gedaan, gebruikt worden voor de eigen woning. Gebeurt dat niet, dan is alsnog schenkbelasting verschuldigd.

Wat zijn de gevolgen van deze verruiming?

1. 39 jaar en nog geen woning

Door deze wijziging is het mogelijk om bijvoorbeeld een (klein)kind een schenking te doen voor de eigen woning als hij of zij 39 jaar is zonder dat dit (klein)kind al een woning heeft gekocht. Vóór de 42ste verjaardag moet dan een woning gekocht worden. Gebeurt dat niet, dan is de schenking alsnog belast met schenkbelasting.

2. Aflossing hypotheek in drie jaar

Het is nu mogelijk om de schenking voor bijvoorbeeld de aflossing van de hypotheek al in één keer te doen. De ontvanger kan dan zelf de schenking gebruiken om in het jaar van de schenking en de twee jaren daarna het ontvangen bedrag te gebruiken voor de aflossing van de hypotheek. De schenking komt dus direct tot stand en het box 3-vermogen van de schenker is direct verlaagd. Het bedrag dat de ontvanger nog niet heeft gebruikt voor de aflossing van de hypotheek behoort dan tot zijn of haar box 3-vermogen.

3. Overlijden schenker

In de nieuwe situatie blijft de schenking intact, als de schenker zou overlijden voordat de schenking is gebruikt voor de eigen woning. Wel moet de schenking binnen de aangegeven termijn zijn gebruikt voor de eigen woning.

Ook is nu opgenomen dat de schenking voor de eigen woning niet meer herroepen kan worden. Als de schenking niet wordt gebruikt voor de eigen woning, dan is het nog wel mogelijk om daarvoor een herroepelijksheidsclausule op te nemen.

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met uw private banker.

Hanneke Kroonenberg werkt als structureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot, e-mail: Kenniscentrum. Zij schrijft regelmatig over vraagstukken op het gebied van Vermogensregie.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot