Aftrekposten onder Rutte III: wat u moet weten

Buitenhof Den Haag Prinsjesdag belasting

Op 8 december 2017 schreef ik over het voornemen van de regering om de aftrekposten te beperken. Die aftrek gaat in vijf stappen terug van het toptarief naar maximaal circa 37% in 2023.  Maar gaat dat gelden voor alle aftrekposten? Inmiddels heeft het kabinet meer duidelijkheid gegeven om welke aftrekposten het gaat.

Allereerst een geruststelling: in tegenstelling tot wat ik eerder schreef, blijkt nu dat de premies en inleg voor lijfrentes en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aftrekbaar blijven tegen het toptarief van straks 49,5%. Het zou ook niet logisch zijn om hiervoor een aftrekbeperking door te voeren. Een  lijfrente- of arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt namelijk tegen het normale tarief belast. Als het belastbaar inkomen op het moment van de uitkering hoger is dan circa € 68.000, dan is over dat meerdere het toptarief van 49,5% verschuldigd.

De aftrekbeperking gaat wel gelden voor:

1. Eigen woning

De aftrekbeperking die het meest in het nieuws is geweest, is die van de hypotheekrente. Rente op de eigenwoningschuld en op een eventuele restschuld, kosten van geldleningen en de erfpachtcanon vallen hier onder. In 2023 zijn deze posten dus nog maar aftrekbaar tegen maximaal 37%. Let op: de bijtelling voor het eigenwoningforfait wordt gewoon tegen het toptarief belast. Lees ook Hypotheekplannen Rutte II: loont oversluiten van uw hypotheek?

2. Ondernemers

Bent u ondernemer? Dan krijgt u ook met de aftrekbeperking te maken. De ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling vallen eronder. Als ondernemer is 14% van uw winst vrijgesteld. Dat gebeurt nu tegen het toptarief, maar straks nog maar tegen 37%. Als u bijvoorbeeld vermogen beschikbaar hebt gesteld aan uw vennootschap valt de TBS-winstvrijstelling ook onder de beperking. Lees ook mijn blog Rutte III: zelfstandig ondernemer of toch een BV?

3. Persoonsgebonden aftrek

Alle posten die nu als persoonsgebonden aftrek aangemerkt worden, vallen onder de beperking. De meest bekende zijn partneralimentatie en giften. Maar ook onderhoudskosten voor monumentenpanden, uitgaven voor specifieke zorgkosten, scholingsuitgaven en weekenduitgaven voor gehandicapten vallen onder de persoonsgebonden aftrek.

Deze voorstellen moeten nog worden omgezet in wetsvoorstellen, die daarna door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd.

Geschreven naar de stand van zaken per 15 januari 2018

Meer weten?

Neemt u dan contact met mij op via j.kroonenberg@vanlanschot.com.

Mr. J. (Hanneke) Kroonenberg RB is hoofd van het Kenniscentrum bij Van Lanschot. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.

Lees verder

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot