Opinie: Medisch specialist dient in voorbereiding op 2015 actie te ondernemen

Het inkomen van de medisch specialist wordt na dit jaar afhankelijker van de resultaten van het ziekenhuis. Achtergrond is dat op 1 januari 2015 voor de ziekenhuizen het integrale bekostigingstarief van start gaat. Als gevolg hiervan moet de medisch specialist voor zijn of haar honorering afspraken gaan maken met het ziekenhuis. Daarnaast staat met ingang van 2015 de fiscale positie van de vrijgevestigde medisch specialist als ondernemer ter discussie, omdat medisch specialisten hun zelfstandig declaratierecht verliezen.
Vanaf 2015 worden ziekenhuizen niet langer op basis van een budget gefinancierd, maar op basis van zorgprestaties. Ziekenhuizen zullen meer gaan sturen op productie en financieel resultaat en hun organisatie daarop aanpassen. De medisch specialist zal meer medeverantwoordelijk worden voor de doelmatigheid en kwaliteit van de zorg. Als de vrijgevestigde medisch specialist niets doet, zal deze als gevolg van de aanpassing in de declaratiesystematiek automatisch in loondienst komen. De medisch specialist zal daarom met het ziekenhuis in gesprek moeten gaan over zijn/haar positie en inkomen.

Welk model is het best toepasbaar?

In het Zorgakkoord van 16 juli 2013 is bevestigd dat de medisch specialist een vrije keuze moet hebben om zijn of haar beroep in loondienst dan wel als zelfstandig beroepsbeoefenaar uit te oefenen. Als uitvloeisel hiervan heeft NVZ samen met het OMS vier organisatiemodellen uitgewerkt op grond waarvan medisch specialisten hun zelfstandige status zouden kunnen behouden. Het betreft twee samenwerkings- en twee participatiemodellen. Medisch specialist en ziekenhuis dienen hierover in gesprek te gaan en het hangt van de specifieke situatie af welk model het best toepasbaar is.

Compensatie voor ondernemersrisico's

NVZ en OMS hebben met het ministerie van Financiën gesproken over de fiscale aspecten van deze organisatiemodellen voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Het ministerie van Financiën ziet het vervallen van het zelfstandig declaratierecht (het 'via' declareren) jegens patiënten en de zorgverzekeraars niet in de weg staan van vrij ondernemerschap. Maar dan dient wel compensatie gevonden te worden in het lopen van ondernemersrisico’s, die substantie en gewicht moeten hebben.

Beoordeling achteraf

Het ministerie heeft aangegeven geen definitief uitsluitsel vooraf te geven over de fiscale behandeling bij deze modellen en beoordeelt deze vooralsnog achteraf binnen de huidige wetgeving case by case en gebaseerd op de feiten en omstandigheden.

Goodwill

Mocht de vrijgevestigde medisch specialist in 2015 in loondienst komen, dan moet van geval tot geval worden bekeken hoe de goodwill kan worden afgehandeld. Hierbij kan mogelijk gebruik worden gemaakt van een landelijk beschikbaar te stellen fonds van circa 500 miljoen euro.

Meer weten?

Van Lanschot Healthcare is actief betrokken bij de uitwerking van een aantal modellen. In de loop van 2014 wordt de impact van de maatregelen duidelijker. Wij staan klaar om uw vragen over deze problematiek te beantwoorden en waar nodig met u naar een financiële oplossing toe te werken. Meer informatie: Jan Willem Heukensfeldt Jansen: 06 15 02 32 02.

Andere posts

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot