Wie regelt uw bankzaken als u dit zelf niet meer kunt?

Wie regelt uw bankzaken als u dit zelf niet meer kunt?

Hoewel we er niet graag over nadenken is het toch belangrijk eens stil te staan bij de vraag: wie regelt mijn bankzaken als ik dit zelf niet meer kan of wil? In de praktijk wordt daarvoor meestal een van de kinderen ingeschakeld. 

Dat kan op verschillende manieren:

1. Machtiging bij de bank

U kunt bij uw bank uw kind machtigen, dat is meestal kosteloos. De machtiging gaat direct in. De gemachtigde kan uw bankrekening en een eventueel effectendepot beheren en toegang krijgen tot internetbankieren. De rekening blijft altijd op uw naam staan en u hebt de mogelijkheid om deze bancaire machtiging op elk gewenst moment weer in te trekken. Het is mogelijk om beperkingen aan de machtiging te verbinden, zoals een maximum bedrag bij een overboeking naar een externe rekening.

2. Levenstestament

U kunt bij de notaris een levenstestament op laten stellen. Daarin kunt u meer zaken regelen dan alleen het beheer van uw bankzaken. U kunt bijvoorbeeld regelen dat een kind schenkingen namens u mag doen. Zie voor meer informatie onze levenstestamentenwijzer. Bij een levenstestament hebt u een extra mogelijkheid om iemand, bijvoorbeeld een ander kind, als toezichthouder te benoemen. Periodiek moet het kind met de volmacht in dat geval verantwoording afleggen aan het kind dat toezichthouder is. Het is mogelijk de volmacht pas te laten ingaan als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Bijvoorbeeld een verklaring van een arts waaruit blijkt dat u niet meer in staat bent uw belangen zelf te behartigen.

3. Bewindvoerder of curator

Hebt u géén machtiging afgegeven of géén levenstestament gemaakt en kunt u zelf uw financiële zaken niet meer beheren? Dan kunnen uw kinderen aan de rechter vragen om een bewindvoerder of een curator te benoemen. U hebt dan zelf geen invloed op wie de rechter gaat benoemen. Dat kan een van de kinderen zijn, maar ook iemand anders. De bewindvoerder of curator zal na de aanvaarding van zijn benoeming uw vermogen beheren. Ook als er een machtiging of een levenstestament is, kan iemand toch aan de rechter vragen om een bewindvoerder of een curator aan te stellen. Over het algemeen volgt de rechter bij de aanstelling degene die u hebt benoemd in uw levenstestament.

Overzicht van mogelijkheden

 

Machtiging

Levenstestament

Curator of bewind

Kosteloos

Ja

Nee

Nee

Notaris nodig

Nee

Ja

Nee

Rechter nodig

Nee

Nee

Ja

Toezichthouder te benoemen

Nee

Ja

Rechter is toezichthouder


Overweegt u uw kind te machtigen of wilt u van gedachten wisselen over de best passende oplossing voor u? Neemt u dan contact op met uw private banker.

Geschreven naar de stand van zaken op 12 april 2018.

Mr. J. (Hanneke) Kroonenberg RB is hoofd van het Kenniscentrum bij Van Lanschot. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.

Lees verder

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot