Tussenkomst van de notaris niet meer nodig bij trouwen in gemeenschap van goederen?

Tussenkomst van de notaris niet meer nodig bij trouwen in gemeenschap van goederen?

Als u trouwt zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, dan is er sinds 1 januari 2018 automatisch sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in, dat alles wat vóór het huwelijk* in eigendom was van één van de partners ook tijdens het huwelijk privévermogen van die partner blijft. Ook alles wat door schenking of erfenis voor of tijdens het huwelijk wordt verkregen blijft privévermogen. Maar alles wat tijdens het huwelijk wordt verkregen, valt in de gemeenschap van goederen. Het is mogelijk om van deze wettelijke regeling af te wijken. U moet dan huwelijkse voorwaarden laten opstellen bij de notaris.

Conceptwetsvoorstel

Minister Sander Dekker heeft op 26 februari 2018 een conceptwetsvoorstel ingediend voor advies bij verschillende instanties. In dit conceptwetsvoorstel wordt de mogelijkheid gecreëerd om zonder tussenkomst van de notaris toch weer te trouwen in algehele gemeenschap van goederen, zoals we dat vóór 1 januari 2018 kenden. In dat geval worden door het huwelijk alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk. Ook erfenissen en schenkingen (zonder uitsluitingsclausule) worden gemeenschappelijk.

Waarom komt minister Dekker met dit conceptwetsvoorstel?

De minister wil het voor aanstaande echtparen zo eenvoudig mogelijk maken als zij toch in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen. Bovendien is het goedkoper, omdat de notariskosten vervallen.

Hoe wil de minister dit regelen?

Aanstaande echtgenoten kunnen tot één werkdag voor het huwelijk een modelverklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand indienen. Dit mag ook digitaal. Het aanstaande echtpaar moet zelf de afweging maken of zij willen trouwen in beperkte gemeenschap van goederen of in algehele gemeenschap van goederen. Belangrijk is dat zij zich dan goed laten voorlichten, omdat de keuze een grote impact kan hebben bij een eventuele toekomstige echtscheiding. De modelverklaring kan alleen gebruikt worden op het moment dat u het huwelijk aangaat. Als u tijdens uw huwelijk wilt terugkeren naar gemeenschap van goederen, dan moet dit via de notaris gebeuren.

Mijns inziens is het een opmerkelijk conceptwetsvoorstel. De politiek is vele jaren bezig geweest om het stelsel van gemeenschap van goederen te wijzigingen in de beperkte gemeenschap, omdat dit beter aan zou sluiten bij de huidige denkbeelden. Ook internationaal zou het beter aansluiten. Nog geen twee maanden na de invoering van de wetswijziging krijgen we mogelijk dus alweer te maken met een verandering.

* Overal waar in deze blog huwelijk staat is dit ook van toepassing op geregistreerd partnerschap.

Geschreven naar de stand van zaken op 2 maart 2018.

Meer weten?

Neemt u dan contact met mij op via j.kroonenberg@vanlanschot.com.

Mr. J. (Hanneke) Kroonenberg RB is hoofd van het Kenniscentrum bij Van Lanschot. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.

Lees verder

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot