Afwezig

Afwezig

Tweederde van de Nederlandse kiezers neemt de moeite niet om zijn Europees stemrecht uit te oefenen. Ondertussen passeren zowat alle onderwerpen de revue in de Belgische verkiezingscampagne, behalve de Europese.

Deze desinteresse voor het Europese niveau is een oud zeer. Nochtans is Europa de belangrijkste bron van wetgeving. Steeds meer beperkt de rol van de individuele lidstaten zich tot het vertalen van Europese teksten naar een nationale versie. De financiële crisis heeft dit nog versterkt. Zo hangen nationale begrotingen meer dan ooit af van een goedkeurend knikje door de Europese Commissie. Dat werd trouwens beslist door dezelfde politici die, eens terug in hun thuisland, Europa al te vaak populistisch als schietschijf gebruikten.

Europese slagkracht

Ook economisch is het belang van Europa doorslaggevend. De Lage Landen zijn kleine, open economieën. Natuurlijk kan nationaal beleid een verschil maken. Maar in een globaliserende wereld dicteert de Europese slagkracht het economische tempo.

Het Europese economische peloton zit al enige tijd terug op de fiets. Draghi's 'whatever it takes' reikte medio 2012 de helpende hand om recht te krabbelen en gaf het zetje om uit het dal te klimmen. Financiële markten keken goedkeurend toe, kwamen tot rust en gingen gezwind hoger. Door het gebrek aan alternatieven om toch nog enig rendement te maken, maar ook in anticipatie op verder herstel van de conjunctuur. In de aanloop naar verkiezingen, verklaarden politici de crisis zelfs voorbij.

De laatste weken schakelt het economische tempo echter een tandje lager. Zo wijst het belangrijke Duitse ondernemersvertrouwen nog wel op groei, maar de schwung is er uit. Probleemkindje Frankrijk laat zelfs krimp optekenen. Althans volgens deze indicator.

Demarrage

We hebben dus dringend een versnelling nodig. Om opnieuw wielerjargon te gebruiken: er is behoefte aan een economische Cancellara. Iemand die met een snedige demarrage de rest op sleeptouw neemt. Iemand die een hoger tempo ontwikkelt, de blik naar de toekomst gericht. Zo niet dreigt alles opnieuw stil te vallen. Geen prettige gedachte nu de vergrijzing zich volop financieel laat voelen. Dat is het evenmin voor de fors aangegroeide groep werklozen.

De ECB is wellicht niet meer in staat om een dergelijke demarrage te plaatsen. De gereedschapskist is min of meer leeg. Haar rol was er trouwens altijd al een van kaderschepping: zij is eerder de knecht die uit de wind zet, zodat anderen kunnen recupereren en nadenken over hun tactiek. Om vervolgens toe te slaan. Die anderen, in concreto hier de politici, moeten dat dan wel dóén. Nationaal, maar vooral Europees.

Eerder dan wie de nieuwe Belgische premier wordt of wat de score van Geert Wilders is, is het dus relevant hoe het staat met de onderhandelingen over de vrijhandel met de VS. Of wanneer we een ééngemaakte Europese telecommarkt mogen verwachten? Idem vraag voor de energiemarkt. Om maar een paar concrete voorbeelden te noemen.

Deze onderwerpen krijgen echter nauwelijks aandacht. Ze zijn nagenoeg afwezig in het publieke debat over Europa. Dat is jammer en vooral onterecht. Hopelijk leidt die afwezigheid niet tot een afwezig Europa op het wereldtoneel van de toekomst.     

 

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot