Steekt inflatie eindelijk de kop op in de eurozone?

Ondanks dat het einde van het beursjaar met rasse schreden nadert en de macro-agenda nog maar beperkt gevuld is, is er toch voldoende stof tot nadenken. Onder andere over de olieprijs en de groei van de eurozone-economie. Of beter gezegd over de producentenprijzen in Duitsland en Frankrijk. Steekt inflatie dan eindelijk de kop binnen de eurozone? En wat moeten we denken over de beperkte stijging van de huizenprijzen in het Verenigd Koninkrijk?

Olieprijs tendeert hoger, ondanks hogere dollar

Een sterke dollar en toch hogere olieprijzen, hoe is dat mogelijk? Normaliter dalen olieprijzen als de Amerikaanse dollar aantrekt. Maar dit keer niet. Gisteren steeg zowel de prijs van Noordzee-olie (+ $ 0,64) als die van Amerikaanse olie (+ $ 0,11).

Olievoorraad daalt

Volgens analisten is dat vooral te wijten aan de toekomstige daling van de wereldolievoorraad. Onlangs schaarden niet-OPEC-producenten zich achter de productiebeperkende afspraken die in OPEC-verband zijn gemaakt. Diezelfde analisten voorspellen dat de wekelijkse olievoorraad in de VS in de week eindigend op 16 december met 2,4 miljoen vaten is gedaald. Dat is vermoedelijk een eerste teken dat de olievoorraad, in ieder geval in de VS, daalt. Het ligt in de lijn der verwachting dat de vraag naar stookolie in de VS de komende weken toeneemt, maar dat de productie – gezien de verwachte lage temperaturen – wordt verlaagd. Dat alleen is voldoende reden voor het verder oplopen van in ieder geval de Amerikaanse olieprijs.

Duitse producenten betalen meer

Bij onze Oosterburen zijn producenten in november iets meer gaan betalen. Dat blijkt uit het producentenprijsindexcijfer dat gisteren openbaar werd gemaakt. Maand op maand stegen de prijzen met 0,3% en dat was meer dan de door economen verwachte 0,1% stijging.

Op jaarbasis bleef de stijging beperkt tot 0,1%. Toch was die afwijkend ten opzichte van de gemiddelde verwachting. De eerder genoemde economen hielden op jaarbasis rekening met een daling van de producentenprijzen.

Olieprijs debet aan prijsstijging

Ongetwijfeld is de recente stijging van de olieprijs debet aan de genoemde prijsstijging. Geen reden tot bezorgdheid wat ons betreft. Een beetje inflatie is goed en kan aangemerkt worden als de smeerolie van de economie. En aangezien de eurozone-economie naar verwachting een verder herstel zal laten zien in 2017 is een druppeltje smeerolie best op zijn plaats.

Fransen producenten betaalden ook meer

Ook in Frankrijk betaalden producenten in november meer voor afgenomen goederen en diensten. Op maandbasis stegen de prijzen met 0,8%, iets wat we in oktober ook al zagen. Op jaarbasis was er sprake van een prijsdaling van 0,2%, beduidend minder dan de daling van 0,9% in oktober.

Zetten huizenprijzen Britse economie onder druk?

Het is gedaan met de stijging van huizenprijzen in het Verenigd Koninkrijk, volgens de nationale makelaarsvereniging. Bedroeg de gemiddelde prijsstijging in oktober nog 6,9%, voor 2017 als geheel wordt een gemiddelde prijsstijging van slechts 3,0% voorzien. Daarbij zal het aantal transacties zelf een lichte daling laten zien.

De makelaarsvereniging noemt de lage rente en de daaropvolgende, vaak exorbitante, prijsstijgingen als reden voor de verwachte terugloop van momentum. Potentiële kopers worden bij het huidige prijsniveau eenvoudigweg ontmoedigd. Dat leidt tot een daling van de vraag en zal, zo verwachten de makelaars, leiden tot een beperkte prijsstijging.

Over het algemeen draagt een stijging van de huizenprijzen bij aan de groei van een economie. Nu verwacht wordt dat de huizenprijzen in het Verenigd Koninkrijk minder hard zullen stijgen, zal dat voor enig drukkend effect op de Britste economie zorgen.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot