Europese groei houdt aan

Goede geluiden van onze Oosterburen. Daar ontwikkelde de Ifo-index zich conform verwachting. Duitse ondernemers zijn vandaag de dag positief gestemd, en ook over de toekomst. Dat kan ook gezegd worden van de Amerikaanse huizenmarkt. De woningprijzen zitten al twee jaar op een gemiddeld groeipad van 5,0% en daar lijkt nog geen einde aan te komen. De Amerikaanse consument daarentegen is iets minder positief geworden. Niet zozeer over zijn eigen situatie als wel over de economie als geheel.

Ifo-index conform verwachting

In Duitsland kwam de Ifo-index voor de maand oktober met een stand van 110,5 indexpunten hoger uit dan was voorzien. Door Bloomberg geraadpleegde economen hielden rekening met een vlak verloop van deze index, die het ondernemersvertrouwen in Duitsland meet. Het onderzoek waarbij maandelijks zo’n 7.000 ondernemers bevraagd worden over de huidige omstandigheden en die in de nabije toekomst. In beide gevallen zien we, als we het onderliggende onderzoek beschouwen, dat er afgelopen maand voortgang is geboekt ten opzichte van september. En dat is bemoedigend, niet alleen voor Duitsland, maar voor de eurozone als geheel. De Europese groei houdt aan.

Amerikaanse consument minder positief

In de VS zijn consumenten afgelopen oktober toch wat pessimistischer geworden. De onderliggende vertrouwensindex daalde van 103,5 indexpunten in september tot een stand van 98,6 indexpunten. Economen geraadpleegd door Bloomberg hielden wel rekening met een daling, maar deze is toch groter dan gedacht.

Amerikaanse huishoudens lieten zich minder positief uit over de economie in het algemeen en de arbeidsmarkt in het bijzonder. Dat laatste ligt in lijn met geluiden die we vanuit het bedrijfsleven horen. Daar wordt melding gemaakt van een vertragende vraag vanuit datzelfde bedrijfsleven en vanuit het buitenland.

Toch blijven dezelfde huishoudens positief gestemd over de eigen inkomensontwikkeling. En dat is een prettig gegeven aangezien consumptie voor het overgrote deel de richting van de Amerikaanse economie bepaalt.

Woningmarkt VS volgt trend

Een andere belangrijke pijler onder de Amerikaanse economie, de woningmarkt, doet het volgens onderzoeksbureau Case-Shiller best goed. In augustus steeg de gemiddelde huizenprijs 5,1% op jaarbasis. In juli bedroeg die prijsstijging 5,0%.

Met deze prijsstijging wordt niet afgeweken van de trend die we al twee jaar zien. Een trend waarin de gemiddelde huizenprijs jaar-op-jaar met gemiddeld 5,0% stijgt. Wij verwachten dat dit nog wel even kan aanhouden mits de omstandigheden – lage hypotheektarieven en hogere lonen en een beperkt huizenaanbod – dezelfde blijven.

De vooruitzichten voor de maand september zijn gunstig. Als we kijken naar de verkoop van bestaande woningen, dan zijn deze aangetrokken, omdat het aantal starters nog altijd toeneemt. Dit heeft een prijsopdrijvend effect. En mogelijk dat dit extra aanbod uitlokt. Kortom de Amerikaanse woningmarkt ontwikkelt zich nog altijd positief.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot