Is de groei van de Chinese economie nog geloofwaardig?

De Chinese economische groei bedroeg 6,7% op jaarbasis in het derde kwartaal wat conform verwachting was. Overigens groeide de Chinese economie over alle kwartalen in 2016 met 6,7% op jaarbasis. Merkwaardig en economen nemen ook de absolute hoogte met een korreltje zout. In de VS bleven de consumentenprijzen in september onder controle.

Chinese groei stabiel

De Chinese economie stabiliseert zich en daarmee is de 6,5% tot 7,0% groeidoelstelling voor geheel 2016 onder handbereik. Waar zat die groei dan in het derde kwartaal? Dat was vooral in de dienstensector die beheerst wordt door consumentenbestedingen. Ook de exploderende huizenmarkt behoort tot de dienstensector. De verkoop van nieuwe woningen lag in september 61% hoger dan in september 2015! Daar zit precies de pijn. De huidige economische groei wordt gefinancierd door een alsmaar oplopende schuld, dat proces is niet houdbaar op termijn, stellen economen en kredietbeoordelaars. Daarnaast is er meer kritiek op het economische beleid. Een kwestie van pappen en nathouden daar komt het op neer. Een voorbeeld is de staalsector. Deze bedrijfstak kampt met overproductie en moet worden gesaneerd. Iets wat de Chinese beleidsmakers in gang gingen zetten. In de praktijk vindt juist het omgekeerde plaats. Over de eerste negen maanden van het jaar is de staalproductie gestegen met 0,4% ten opzichte van dezelfde periode 2015. Met een versnelling in de laatste paar maanden. Ook de staalexport bereikte weer een recordhoogte afgelopen maand.

September laat afzwakking Chinese industriële productie zien

Naast het Chinese groeicijfer waren er berichten over productie, investeringen en consumptie over de septembermaand. De industriële productie was met 6,1% stijging op jaarbasis iets lager dan verwacht, terwijl de consumentenbestedingen met 10,7% krachtig groeiden. De consumptie wordt steeds belangrijker in China en neemt nu al een grootste deel van de groei voor zijn rekening. Verder zien we dat de kredietcreatie in China doorgaat, $ 181 miljard aan nieuwe leningen werden er uitgeschreven. De overheid stuurt sterk aan om gelden te investeren maar bedrijven zijn hierin weigerachtig.

Conclusie: Chinese economie lijkt te stabiliseren en dat is geruststellend. Wel plaatsen steeds meer economen vraagtekens bij de duurzaamheid van de groei. De uitdijende schuldenberg is niet houdbaar op termijn en met het saneren en hervormen van de economie wordt geen vaart gemaakt. Integendeel zelfs. Gevaarlijk spel wat protectionisme, kapitaaluitstroom en minder buitenlandse investeringen in de hand werkt.

Geen opwaartse druk op Amerikaanse consumentenprijzen

Amerikaanse consumentenprijzen stijgen door. De 0,3% maand-op-maand stijging was grotendeels toe te rekenen aan de oplopende energieprijzen. De geschoonde kerninflatie (excl. energie en voeding) tikte slechts 0,1% hoger op maandbasis. Daarbij was de component woninghuur een van de sterkst stijgende. Moeten we ons opmaken voor een oplopende inflatie? Vooralsnog niet. De geschoonde kerninflatie beweegt zich in 2016 tussen de 2,1% - 2,3% op jaarbasis, in september was het cijfer 2,2%. Van een opwaartse druk is dus geen sprake. We zagen daarop ook de tienjaarrente in de VS terugvallen tot onder de 1,75%. 

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot