Koerswijziging bij Bank of Japan

De Japanse centrale bank (BoJ) verandert van richting. De door de financiële markten gehate negatieve rente werd niet verder verlaagd en dat zorgde voor opluchting. De vrees voor nog extremer monetair beleid van de BoJ is nu van tafel. In de VS waren de in aanbouw genomen woningen aan de lichte kant.  

Koerswijziging in Japan

De focus van het monetaire beleid van de BoJ komt te liggen op beheersing van de rentecurve. Dat wil zeggen dat de rentestand van leningen met diverse looptijden wordt beïnvloed door de BoJ. Door leningen op te kopen van een bepaalde looptijd, zal juist die rentestand dalen waar nodig. De doelstelling voor de gemiddelde looptijd van leningen die de BoJ in bezit heeft, wordt hiervoor verlaten. Vooral banken zijn blij met de koerswijziging. Waarschijnlijk zal de rentestand van langlopende leningen (tien jaar) stabiliseren rond de 0,0% en niet verder wegzakken. Hierdoor kan het renteverschil tussen korter- en langerlopende leningen toenemen. En juist door het grotere verschil worden banken winstgevender en zijn ze meer genegen om krediet te verstrekken. Banken waren vanochtend dan ook de grote winnaars op de Japanse beurs.

Monetaire beleid volstaat niet voor Japan

Verder verlaat de BoJ haar doelstelling om jaarlijks de geldhoeveelheid te laten groeien met circa $ 800 miljard. Wel wil de BoJ haar huidig bezit in obligaties op peil te houden. Dus aflossingen worden weer herbelegd. Samengevat; qua monetair stimulering wordt er pas op de plaats gemaakt.

Maar hoe krijgen we de Japanse economie dan wel aan de praat?

De politiek zal extra structurele maatregelen moeten bekendmaken, anders zal de economie niet groeien. Het recent afgesproken fiscale pakket van $ 130 miljard voor infrastructuur en de minima in het land zal kortstondig voor extra groei van 1,3% zorgen. Maar niet structureel en daar wringt de schoen. Het economische beleid is geënt op export, maar ook daar ondervindt Japan tegenwind door de zwakke wereldhandel.

In augustus daalden de exporten met 9,6% op jaarbasis, waar -4,8% was voorzien. De enige denkbare economische oplossing op korte termijn lijkt een forse muntverzwakking om zo de exportmotor weer op gang te krijgen. En voor de beleggers die actief zijn in Japan, dek de munt af via valutahedged producten!

Start bouw woningen ondermaats

In de VS zagen we het aantal in aanbouw genomen woningen in de augustusmaand licht tegenvallen. Maar niet te lang getreurd, met de afgifte van nieuwe bouwvergunningen zit het nog altijd snor. Gisteren werd ook bekend dat het aannemersvertrouwen in de VS in de septembermaand omhoog was gespoten. Vooral over de toekomst zijn aannemers optimistisch gestemd. Wij gaan ervan uit dat de woningmarkt de economische groei in het derde kwartaal positief zal ondersteunen.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot