Centrale bankiers eisen aandacht weer op

Waarschuwende taal vanuit de Fed. Vice-voorzitter Fisher hintte nadrukkelijk op een renteverhoging in de VS nu de Fed-doelstellingen binnen handbereik zijn. In Japan komen er nieuwe stappen aan op het gebied van monetair beleid. En dat zal voor de nodige turbulentie zorgen de komende maand.

Wel of geen renteverhoging

De gestelde Fed-doelstellingen ten aanzien van werkgelegenheid en inflatie zijn nagenoeg bereikt, aldus Fischer. De groei van de Amerikaanse economie zal de komende kwartalen meer vaart gaan krijgen door aantrekkende investeringen en de afnemende effecten van de duurdere dollar. Dus de overtuiging dat de economie een renteverhoging kan absorberen, neemt toe bij de Fed. Het is met name de arbeidsmarkt die zeer sterk blijft presteren. Toch valt een eerste renteverhoging pas na de verkiezingen in november te verwachten. Deze vrijdag zal Fed-baas Yellen een speech geven op de conferentie in Jackson Hole.

Wat de Fed wel zorgen baart, is de afnemende productiviteitsgroei die slechts gemiddeld 1,25% bedraagt over de afgelopen tien jaar. In de periode 1950 - 2005 lag dat percentage rond de 2,5%. Een structureel lagere groei heeft grote consequenties voor bijvoorbeeld de loonontwikkeling. De productiviteitsgroei ligt niet binnen de invloedssfeer van de monetaire beleidsmakers, maar meer bij de overheid. Meer fiscaal stimuleren en reguleren door de overheid is het devies. Betere infrastructuur, hoger opleidingsniveau en een gunstiger investeringsklimaat. Ook hier zien we dat de centrale bank de bal legt bij de overheid om de economie te stimuleren.

Nieuwe monetaire stappen in Japan

De Japanse centrale bank (BoJ) voorzitter Kuroda sluit een verdere verlaging van de Japanse beleidsrente niet uit. Er is technisch gezien meer ruimte voor renteverlagingen, stelde de centrale bankier in een interview. De negatieve rente is zeer omstreden in Japan. Het heeft tot op heden niet het gewenste effect gehad van meer consumentenuitgaven en investeringen. En het zorgt voor veel onrust bij de Japanners die traditioneel grote spaarders zijn. De gekoppelde lagere rentes op spaarrekeningen werken direct door op hun koopkracht. Ook gaat de BoJ het opkoopprogramma van financiële instrumenten herijken in september. Ondanks het massaal opkopen van financiële bezittingen blijft een hogere inflatie en economische groei uit. Is helikoptergeld, het gratis uitstrooien van geld boven de bevolking, de volgende stap? En wordt daarmee wel vertrouwen gekweekt bij burgers om meer geld uit te geven? Dat is zeer twijfelachtig. Duidelijk is wel dat er onorthodoxe maatregelen nodig zijn om het tij te keren.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot