Laat de Amerikaanse consument het afweten?

Het macrofront laat momenteel wisselende geluiden horen. Ging het lang goed in de VS, afgelopen vrijdag stelden de detailhandelsverkopen teleur. Dat gold ook voor de ontwikkeling van de Amerikaanse producentenprijzen. In de Duitsland zagen we gelukkig een ander beeld, maar de Japanse groeicijfers waren niet om over haar huis te schrijven. Veel werk aan de winkel voor Abe en de zijnen.

Hand op de knip in de VS, nu al?

Geen groei voor de Amerikaanse detailhandel. Een makkelijke conclusie na de juli-update. In die maand kwamen de juliverkopen niet van zijn plaats. Door Bloomberg geraadpleegde economen hielden gemiddeld rekening met een maand-op-maandgroei van 0,4%, maar zij kwamen bedrogen uit. Exclusief de volatiele auto- en brandstofverkopen was er zelfs sprake van een krimp van 0,1%. Een schril contrast met de verwachte groei van 0,3%.

Een bittere pil moeten velen gedacht hebben, en eentje die je toch aan het denken zet. Gaat het wel goed met de BV Amerika? Wij denken dat de soep vooralsnog niet zo heet gegeten wordt als deze wordt opgediend. De vergelijkingsbasis met het voorgaande tweede kwartaal was meer dan uitdagend te noemen aangezien dit tweede kwartaal een van de beste kwartalen was in jaren. En dan is het niet zo verwonderlijk dat consumenten het even rustiger aan doen. Ook niet als we kijken naar het toenemend aantal onrusthaarden in de wereld. En nog maar te zwijgen over de Brexit. Wat betekent dit? Dat is voor niemand nog echt duidelijk, laat staan voor de gemiddelde Amerikaanse consument. Nee, wij zeggen dat deze ene zwaluw nog geen zomer, of beter gezegd economische herfst maakt. Maar even afwachten of deze tendens zich voortzet.

Inflatiedoelstelling verder uit het zicht

De leden van het beleidsbepalend orgaan zullen even op de neus hebben gekeken toen bekend werd dat de Amerikaanse producentenprijzen in juli daalden. Daar was door geraadpleegde economen geen rekening mee gehouden. Zij gingen gemiddeld uit van een prijsstijging van 0,2% maand-op-maand. Het mocht niet zo zijn. In werkelijkheid daalden de prijzen (exclusief voedsel en energie) met 0,3%.

Nu weten we dat de genoemde beleidsmakers niet veel gewicht hangen aan dit maandrapport aangezien de prijsuitslagen vrij volatiel kunnen zijn. Maar de ontwikkelingen op jaarbasis – prijzen exclusief voedsel en energie stegen met 0,7% en niet met de verwachte 1,2% - bleven achter bij de verwachtingen. In die zin zijn de beteuterde gezichten bij de Fed wel op zijn plaats. Want op deze manier raakt de inflatiedoelstelling van de Fed verder uit het zicht.

Prijzen in Duitsland stijgen, gelukkig

Ook inflatiecijfers vanuit de eurozone. Uit Duitsland om specifiek te zijn. Daar ontwikkelden de consumentenprijzen zich in juli conform verwachting. Maand-op-maand stegen de prijzen met 0,3% en jaar-op-jaar was er sprake van een prijsstijging van 0,4%. Exact zoals voorzien.

Werk aan de winkel voor Abe en de zijnen

Niet alleen in VS was er sprake van teleurstelling, ook in Japan hielden macro-economische publicaties niet over. Vanochtend stelden de groeicijfers voor het afgelopen tweede kwartaal teleur. Waar door Bloomberg geraadpleegde economen gemiddeld rekening hielden met een kwartaal-op-kwartaalgroei van 0,2%, was er in het tweede kwartaal geen sprake van groei. En dat is een aderlating voor de Japanse president Abe. Het is een duidelijk signaal dat zijn Abenomics of niet werkt of een nog langere adem nodig heeft. Toch moet gezegd worden dat de sterke yen – de munt wordt in de Aziatische regio gezien als vluchthaven – de groei parten speelde. En aangezien het afgelopen kwartaal er best wel wat economische onrust is geweest in de wereld is de tegenvaller niet geheel verwijtbaar.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot