Chinese exporten zijn conform verwachting

De Chinese exporten voldeden in mei min of meer aan de verwachtingen, maar de vooruitzichten blijven aan de magere kant. De Wereldbank verlaagde de groeiverwachting voor de mondiale economie van 2,9% tot 2,4% voor 2016. In de VS lopen in het eerste kwartaal van 2016 de loonkosten harder op dan verwacht.

China exporteert minder

In dollartermen gemeten daalden de Chinese exporten met 4,1% ten opzichte van mei 2015. De importen bleven op een beter dan verwacht niveau liggen (-0,4% afname). Met dank aan de gestegen olieprijs. De mindere vraag naar Chinese exportproducten deed zich grotendeels voor in de ontwikkelde landen. De verwachting is dat de zwakke exportsituatie zich ook de komende maanden doorzet. De Chinese centrale bank (PBOC) speelde daar direct op in. De yuan zal een bepaalde mate van koersvolatiliteit doormaken op korte termijn. Het is een publiek geheim dat de PBOC met een lagere yuan de exporten probeert op te voeren. Het te snel verlagen van de waarde van de munt geeft mogelijk ongewenste kapitaalvlucht. Maar dat euvel is nog onder controle blijkens de meistatistieken van de Chinese buitenlandse valutareserves.

Wereldbank stelt groeiprognose neerwaarts bij

Volgens de Wereldbank heeft de wereldeconomie te maken met meer uitdagingen, de investeringen in de ontwikkelde landen blijven achter en de grondstofexporterende landen hebben moeite met het aanpassen van hun economieën nu de exportopbrengsten op een lager niveau zijn komen te liggen. Voor 2017 voorziet de Wereldbank een klein groeiherstel van de wereldeconomie tot 2,8%. De grote boosdoener voor de huidige afwaardering is de VS. De jongste groeiraming ligt ten opzichte van januari nu bijna een vol procent lager en bivakkeert op 1,9%. Ook Japan boekt dit jaar slechts 0,5% vooruitgang, waar eerder met een groei van 1,3% werd gerekend. De groeiprojectie voor China blijft ongewijzigd op 6,7%. Conclusie is dat de mondiale groei over een breed front lager tendeert en ook in 2017 maar mondjesmaat herstelt. Er is geen quick fix mede vanwege de sterk gestegen schulden in de opkomende markten.

Dilemma Fed onderstreept

In de VS werden de productiviteits- en loonkostencijfers gemeld over het eerste kwartaal. De productie nam kwartaal op kwartaal, zoals verwacht, met 0,6% af. Dat wijst erop dat investeringen achterblijven in de VS. Tegelijkertijd lopen de loonkosten per eenheid product sterk op. De stijging van 4,5% ten opzichte van een kwartaal eerder is een stuk forser dan verwacht (+4,1%). De compensatie voor werknemers lag in het eerste kwartaal 3,7% hoger dan een jaar eerder! Zowel deze stijging alsmede de lagere productiviteit zijn signalen van een aantrekkende inflatie! Het onderstreept nogmaals het dilemma van de FED. Inflatie neemt toe terwijl de economische groei gematigd blijft. En daarmee is een snelle renteverhoging niet te rechtvaardigen.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot