OECD waarschuwt

De economische denktank OECD verlaagde de mondiale economische groeiverwachtingen voor 2016 en 2017. Het Fed Beige Book meldde een voortgaande bescheiden economische groei, met daarbij een toenemende arbeidsmarktkrapte, over de periode april-half mei. Het Amerikaanse inkoopmanagersindexcijfer voor de industrie (ISM) was verrassend sterk over de meimaand. Afgaand op de handelsdata van Chinese handelspartners maakt de Chinese economie een moeilijke periode door.

De OECD ziet de mondiale economie in 2016 en 2017 met respectievelijk 3,0% en 3,3% groeien. Dat is 0,3% lager dan de laatste taxaties van november. Het tempo van bedrijfsinvesteringen, echte economische hervormingen en wereldhandel is te laag. Niet langer meer monetair stimuleren, maar meer fiscaal en structureel luidt de boodschap. Burgers moeten meer geld in de knip krijgen en meer consumeren. Ook pleit de OECD voor meer investeringen in infrastructuur en educatie. Die kreten zijn bekend, ook het IMF en de ECB doelen hier regelmatig op. Niet snel acteren, zo waarschuwt de OECD, betekent een groot risico op een forse mondiale recessie.

De belangrijkste boodschap van het Beige Book was een verdere opwaartse druk op de Amerikaanse lonen, veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt. Vroeg of laat leidt schaarste tot hogere lonen en die ontwikkeling krijgt juist nu meer snelheid. Dat (opstekende looninflatie) kan een aanleiding zijn om de beleidsrente te verhogen. Echter, gezien de matige economische groei in de VS en grote externe onzekerheden (o.a. Brexit) houden we geen rekening met een juniverhoging.

Het Amerikaanse PMI-cijfer voor de industrie klom onverwachts in mei tot 51,3 punten. In april was een stand van 50,8 punten gemeld en marktkenners rekenden juist op een kleine terugval. De instroom van nieuwe orders bleef stabiel op het hoge niveau van bijna 56 punten. Tegen de verwachting in bleef de industriële bedrijvigheid op peil in mei. Een minpuntje was de werkgelegenheidscomponent, die bleef in de krimpzone hangen.

De Koreaanse exportcijfers over de maand mei waren dramatisch te noemen. Een teruggang van 6,0% was veel groter dan de voorziene groei van 1,6%. De grote uitvoer naar China ging met 9,1% op jaarbasis zuidwaarts en dat geeft een indicatie dat China minder behoefte heeft aan spullen. Korea is een belangrijke toeleverancier van halffabricaten voor China. Kijken we naar de grote Aziatische economieën als Korea, Japan en Taiwan dan zien de industriële inkoopmanagersindices over de meimaand verslechteren. Taiwan en Japan tekenden zelfs de grootste afnames op sinds eind vorig jaar. De economische situatie in Noordoost-Azië blijft erg moeizaam.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot