Hoofdeconoom Luc Aben blikt vooruit - week 33

Het venijn zat ‘m duidelijk in de staart van de week. Tegenvallende cijfers vanuit de VS zetten vraagtekens bij de ontwikkeling van de Amerikaanse economie. Dat geldt overigens ook voor het gebrek aan groei dat de Japanse economie liet zien in het afgelopen tweede kwartaal. Maar dat is terugkijken.

De VS neemt de hoofdrol

Vooruitkijkend moeten we opnieuw concluderen dat de VS het leeuwendeel van de agenda voor zijn rekening neemt. Vandaag, maandag 15 augustus, weten we hoe het gesteld is met de industriële activiteit in de regio rondom New York. De Empire Manufacturing-index laat naar verwachting een stand van 2,00 indexpunten zien. Dat is een hele verbetering ten opzichte van de 0,55 indexpunten die een maand eerder op de borden stond. Wij verwachten hier niet al te veel van aangezien de cijfers over de Amerikaanse productie niet bijster bijzonder waren de afgelopen maanden.

Dinsdag komen er productiecijfers naar buiten, maar het zou ons verbazen als deze afwijken van de lijn die we de afgelopen maanden zagen. Reken dus op vlak verloop of houdt rekening met een lichte daling.

Huizenmarkt onder druk

Dinsdag is het de beurt dan de Amerikaanse huizenmarkt met de publicatie van het aantal in aanbouw genomen woningen en het aantal afgegeven bouwvergunningen. Economen verwachten nauwelijks groei. Die ontwikkeling bekijken wij toch met enige zorg, aangezien de huizenmarkt een belangrijke pijler onder de Amerikaanse economie is.

Houden consumenten de hand op de knip?

Dat geldt overigens ook voor de Amerikaanse consument. Afgelopen vrijdag bleek al dat de consument de hand weer wat meer op de knip houdt, dit bleek uit de teleurstellende detailhandelsverkopen. Of dit lag aan de prijsontwikkeling, zien we dinsdag als het consumentenprijsindexcijfer voor de maand juli naar buiten wordt gebracht. Ook interessant voor de dames en heren van de Fed. Raakt hun inflatiedoelstelling nog verder uit het zicht?

Fed-notulen voor de buhne

Fed-volgers – en wie is dat niet in de financiële wereld – kijken uit naar aanstaande woensdag. Dan worden de notulen van de jongste beleidsvergadering gepubliceerd. Deze notulen zullen uiteraard met de nodige aandacht bekeken worden, maar nu inflatie ver weg is en er genoeg onrust is, lijkt een renteverhoging nog ver weg. Signalen in die richting mogen dan ook niet verwacht worden.

Arbeidsmarkt en leading indicators aan zet

Nee dan kijken wij eerder uit naar donderdag, dan wordt bekend hoe de Amerikaanse arbeidsmarkt – deels af te lezen aan het wekelijks aantal aanvragen voor een initiële werkloosheidsuitkering – ervoor staat. Wij verwachten dat de trend van gematigde groei aanhoudt. Deze dag komen ook de leading indicators voor de maand juli naar buiten. Een lichte stijging van 0,3% wordt verwacht.

Europa doet het rustig aan

De eurozone maakt zich op voor een rustig macroweekje. Morgen, dinsdag 16 augustus, maken onze Oosterburen de veel bekeken ZEW-index voor de maand augustus openbaar. Afgaand op de maand juli – de index kwam toen uit op een stand van -14,7 indexpunten – verwachten wij toch wel enig herstel. In die maand was het effect van de Brexit duidelijk zichtbaar.

Donderdag wordt bekend hoe de Europese consumentenprijzen zich in juli ontwikkelden. De algemene verwachting is dat deze met 0,5% op maandbasis zijn gedaald. Op jaarbasis zijn de prijzen naar verwachting met 0,2% gestegen. Nog altijd ver weg van de inflatiedoelstelling van de ECB. In dat licht bezien moet de ECB nog wel even doorgaan met het opkopen van staats- en bedrijfsobligaties.

China doet het vastgoed

In China is het macro-economisch extreem rustig. Enkel aanstaande donderdag komt er een interessant cijfer naar buiten. Dan weten we hoe de Chinese vastgoedprijzen zich in juli ontwikkelden.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot