Beurzen: Apple, eerst zien en dan geloven

Wederom een dag vol met bedrijfscijfers. Heineken heeft, afgezien van een aantal eenmalige lasten, best een redelijk kwartaal achter de rug. Dat geldt ook voor Banco Santander, de bank verraste positief. En dan Apple. De cijferupdate viel enigszins tegen, maar het geschetste toekomstbeeld viel gelukkig mee. Maar hier geldt eerst zien, dan geloven.

  • Heineken brouwt rustig door
  • Banco Santander verrast
  • Apple vol vertrouwen

Heineken brouwt rustig door

Het leeuwendeel van de bedrijfscijfers komt dit keer niet uit Nederland. Van eigen bodem waren het Heineken en Unibail-Rodamco die de boeken openden.

Goed kwartaal Heineken verstoort door eenmalige zaken

Vanochtend kwam bierbrouwer Heineken (-1,3%) met een update over de ontwikkelingen in het derde kwartaal. Afgezien van een aantal eenmalige zaken heeft de bierbrouwer een prima kwartaal achter de rug.

Unibail-Rodamco heeft en houdt vertrouwen

Gisteren nabeurs kwam vastgoedbelegger Unibail-Rodamco (-2,5%) met de resultaten over de eerste negen maanden van 2016 naar buiten. De omzet van € 1,5 miljard was op jaarbasis 5,0% hoger. Er werd vooral vooruitgang geboekt bij winkelcentra, niet bij kantoren en bij beursterreinen. De brutohuurinkomsten kwamen eind september uit op € 1,32 miljard, een groei van 6,7%. Op basis van deze cijfers herhaalt het management de prognose voor dit jaar, de winst per aandeel zal uitkomen op circa € 11,20.

Banco Santander verrast

De handel in Europese aandelen liet bij opening een gemengd beeld zien. Het Spaanse Banco Santander verraste met beter dan verwachte derdekwartaalcijfers. Dat deed Bayer overigens niet en hoe kan het dat Deutsche Bank praat over bonussen als het water aan de lippen staat?

Banco Santander toch beter dan verwacht

De Spaanse bank Banco Santander (+1,9%) boekte, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, een licht hogere derdekwartaalwinst. Met een nettowinst van € 1,7 miljard lag deze 0,9% hoger dan een jaar eerder. Daarmee presteerde de bank ook beter dan de gemiddelde analistenverwachting van € 1,5 miljard.

Dat de derdekwartaalresultaten beter uitpakten dan voorzien, is verrassend. In september gaf het management aandeelhouders te kennen dat de winst dit en volgend jaar lager zou uitvallen dan verwacht. Dat zou vooral te wijten zijn aan de tegenvallende vooruitzichten in Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Resultaten Bayer bemoedigen niet

Neemt Bayer (-1,3%) nu wel of niet het Amerikaanse Monsanto over? Die vraag kwam niet aan bod tijdens de presentatie van de derdekwartaalcijfers vanochtend. De kwartaalupdate werd met gemengde gevoelens ontvangen.

Toch bonussen bij Deutsche Bank?

Dat het water bij Deutsche Bank (+1,3%) aan de lippen staat, is inmiddels bekend. De bank doet er alles aan het tij te keren. De bank onderzoekt de mogelijkheden om bonussen niet in contanten, maar in eigen aandelen uit te keren. De contanten zijn nodig om de kapitaalbuffers op orde te houden. Als de bank evenveel uitkeert als vorig jaar – de bonusuitkering bedroeg in 2015 € 2,4 miljard – dan heeft dat dit jaar een zeer negatieve impact op de eerder genoemde buffers. Besluiten hieromtrent worden nog niet verwacht. De bank wil hiermee wachten tot er een akkoord is met de Amerikaanse justitie.

Apple vol vertrouwen

Het beursbeeld op Wall Street werd opnieuw bepaald door kwartaalcijfers en bijstellingen. Vooral bij 3M en Caterpillar zijn de verwachtingen neerwaarts bijgesteld. DuPont heeft vertrouwen in de toekomst evenals Apple.

3M verlaagt verwachtingen

3M (-2,9%) kwam gisteren voorbeurs met derdekwartaalcijfers die in lijn lagen met de verwachtingen. De winst per aandeel van $ 2,15 was fractioneel hoger dan de gemiddelde analistenverwachting. Maar de omzet van $ 7,71 miljard kon niet op applaus rekenen van analisten en aandeelhouders.

Onderliggend zijn de cijfers best aardig. De divisies Safety and Graphics en Consumer Segments laten op jaarbasis een organische omzetgroei van respectievelijk 2,0% en 2,9% zien. We constateren wel dat door de uitdagende marktomstandigheden in de Amerikaanse gezondheidssector, er sprake is van een duidelijke groeivertraging in vergelijking met de eerste zes maanden van dit jaar. Vandaar dat het management de winst-per-aandeelverwachting voor dit jaar verlaagt van een bandbreedte van $ 8,15 - $ 8,30 naar $ 8,15 - $ 8,20.

Caterpillar ook

Het aandeel Caterpillar (-1,7%) moest een veertje laten nu het management de omzetverwachting voor de vierde keer dit jaar verlaagt. Tegelijkertijd waarschuwt datzelfde management voor aanhoudend zwakke marktomstandigheden in 2017. Er is weliswaar verbetering zichtbaar in China, Brazilië en Rusland, maar in de VS blijven de verkopen nog altijd achter bij de verwachtingen. En in Europa blijft er economische mist hangen vanwege de echtscheidingsonderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa.

Niet zo gek dus dat beleggers afscheid namen van het aandeel. Ook niet omdat de derdekwartaalomzet van $ 9,16 miljard maar liefst 16,4% lager is vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat de winst per aandeel van $ 0,85 de gemiddelde analistenverwachting met $ 0,08 overtrof, moet als een doekje voor het bloeden worden gezien.

DuPont ziet toekomst met vertrouwen tegemoet

Snijden in de kosten heeft ertoe geleid dat DuPont (-0,7%) in het derde kwartaal zowel op omzet als winst de gemiddelde analistenverwachting wist te overtreffen. De winst per aandeel bedroeg aan het eind van het kwartaal $ 0,34 en dat was $ 0,14 hoger dan verwacht. En met een omzet van $ 4,92 miljard overtrof de onderneming de verwachtingen met een slordige $ 60 miljoen.

Een goede prestatie als we ons bedenken dat het gemiddelde prijsniveau dat DuPont klanten rekent afgelopen kwartaal 2,0% daalde. Maar 3,0% hogere volumes compenseerden dit.

Afgelopen kwartaal werd eens te meer duidelijk dat de kostenbesparingsoperaties duidelijk haar vruchten beginnen af te werpen. Door te snijden in de kosten steeg het operationeel resultaat op jaarbasis met 40%.

In tegenstelling tot de eerder genoemde ondernemingen verhoogt DuPont de verwachtingen. Het verwacht nu een winst per aandeel van $ 3,25, waar eerder een bandbreedte gold van $ 3,15 - $ 3,20.

Het is niet te verwachten dat de samensmelting tussen DuPont en Dow Chemical dit jaar nog plaatsvindt. Daarvoor moeten er nog wat concessies gedaan worden.

Apple blijft positief

Apple (+0,5%) kwam nabeurs met de vierdekwartaalcijfers naar buiten. Kijkend naar de koersreactie (-2,5% nabeurs) vielen deze niet goed. Maar viel het echt zo tegen?

Feit is dat met een omzet van $ 46,9 miljard de onderneming 8,9% achterbleef op de omzetontwikkeling in dezelfde periode vorig jaar, maar dat was verwacht. En de winst per aandeel van $ 1,67 was $ 0,02 beter dan voorzien.

In China bleven de verkopen achter bij de verwachtingen, en de verkoop van de nieuwe iPhone 7 verloopt volgens plan. De verwachtingen voor het lopende kwartaal zijn hoog, mede vanwege de decembermaand. Voor Apple altijd een belangrijke periode.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot