Beleggers kijken kat uit de boom

Geopolitieke spanningen zorgen voor terughoudendheid bij beleggers.

Beleggers kijken maandagochtend de kat uit de boom. Rusland houdt zich vooralsnog rustig in het Syrië-dossier. Maar niet iedereen is erop gerust of dat zo blijft. Op het bedrijvenfront is het rustig. Vorige week vrijdag waren er Amerikaanse bankencijfers die een gemengd beeld achterlieten. In Europa ketst de voorgenomen vastgoedovername van Klépierre af.

  • Telenet gaat voor Waalse kabelaar VOO

  • Europa: verkoop generieke geneesmiddelendivisie Sanofi aanstaande?
  • VS: kredietverlening banken stelt teleur

Telenet gaat voor VOO

Het Belgische telecombedrijf Telenet heeft € 1,0 tot € 1,3 miljard over voor het Waalse kabelbedrijf VOO. Dit stelt CEO John Porter (Telenet) in een interview met L’Echo. Hoewel VOO – nog - niet te koop is volgens het moederbedrijf Nethys, gelooft het management Telenet in de toegevoegde waarde van deze overname. Buiten de overnameprijs belooft Telenet investeringen van € 300 miljoen, om de kwaliteit van het netwerk in Wallonië naar het hogere Vlaamse niveau te trekken.

Hoe aantrekkelijk is de overname voor Telenet daadwerkelijk? 

Wij denken dat er veel schaalvoordelen te halen zijn bij een combinatie van VOO en Telenet. De operationele marge (EBITDA) ligt bij VOO op 25%. Bij Telenet is dat grofweg het dubbele. Naar verwachting kan de EBITDA-marge van VOO bij een daadwerkelijke overname over drie jaar naar 45% worden getild. In onze ogen leidt dit tot een additionele waarde van € 6,- voor het aandeel Telenet. De schuldpositie van Telenet zien wij door de mogelijke overname iets verslechteren. Stel dat overname lukt, dan verwachten wij dat Telenet in 2019 € 7,- per aandeel kan teruggeven aan de aandeelhouders.

Kempen negatief over SIF

Kempen start vandaag met het volgen van het aandeel SIF (-2,7%). De fabrikant van funderingen voor windmolens en gas- en olieplatformen op zee krijgt een verkoopadvies mee vanwege de verwachte piek in de resultaten in 2019. Het bedrijf opereert prima, maar de marktomstandigheden blijven uitdagend. De organische omzetgroei komt na 2019 stil te vallen. Verder wordt er gewezen op de volatiliteit van de activiteiten van SIF. Op basis hiervan is de het aandeel nu meer dan voldoende gewaardeerd.

Europa: verkoopt Sanofi zijn generieke geneesmiddelendivisie Zentiva?

Een rustige opening van de beursweek. Het bedrijfsnieuws is maandagochtend dun gezaaid. Gelukkig ziet vastgoedfonds Klépierre af van de overname van Hammerson. Verder zet Sanofi mogelijk een divisie buiten de deur.

Verkoop Zentiva aanstaande?

De verkoop van Sanofi’s Europese generieke geneesmiddelendivisie Zentiva is in een vergevorderd stadium. Dat meldde ingewijden. De mogelijk koper is Advent International, een private equity firma, die bereid is om circa € 2,0 miljard op tafel te leggen. De verkoop is een goede stap in herziening van Sanofi’s activiteitenportefeuille. De strategische focus ligt op biotechnologie en nieuwe medicijnen. De beleggingscasus bij Sanofi ondergaat een transformatie en daarbij zijn  recente aankopen van nieuwe ondernemingen wat sceptisch ontvangen door de financiële markten. Er waren vraagtekens over de betaalde prijzen. Die wapenfeiten en de blootstelling aan de Amerikaanse diabetes-markt heeft de aandelenkoers recent gedrukt.

Klépierre laat Hammerson varen

Back to business bij Klépierre (-0,2%). Het management van Engelse vastgoedfonds Hammerson wees het bod van de hand vanwege een zeer significante onderwaardering van de aanwezige vastgoedportefeuille. De aandeelhouders van Klépierre waren al niet echt blij met de voorgestelde overname.

VS: kredietverlening banken stelt teleur

Beleggers reageerden niet positief op de gepubliceerde kwartaalcijfers van banken Citi, JPMorgan en Wells Fargo. De S&P500-index werd 0,3% in het rood gedrukt. Maandag staan de resultaten van onder andere Bank of America en Netflix op de agenda.

Cijfers banken zijn gemengd

JPMorgan, Citi en Wells Fargo publiceerden vrijdag hun resultaten over het eerste kwartaal. Hoewel de geboekte winsten hoger lagen dan verwacht, wisten de cijfers beleggers in eerste instantie niet te overtuigen. Tegenvallende resultaten uit de kredietverleningsactiviteiten waren hier debet aan. Vooral de ontwikkeling van de consumentenkredietverlening, zoals kredieten op creditcards en hypotheken, was mager te noemen. De kredietvolumes op creditcards daalden zo’n 8%. Meer concurrentie op de hypothekenmarkt in een periode met een oplopende rente drukte de marges op hypotheken. Wells Fargo zag de marge op hypotheken met 31 basispunten dalen naar 0,94%. Bij JPMorgan was dit 20 basispunten naar 0,52%. Wells Fargo en JPMorgan zijn de grootste hypothekenverstrekkers in de VS.

  • Wells Fargo: mogelijk boete van $ 1 miljard

Wells Fargo (-3,4%) rapporteerde een nettowinst van $ 1,12 per aandeel. Dat is hoger dan de analistenconsensus van $ 1,07 per aandeel. Het effectieve belastingtarief daalde bij Wells Fargo van 27% naar 19% dit kwartaal. Het management van de bank herhaalde de verwachtingen om tussen de $ 53,5 miljard en $ 54,5 miljard aan kosten te maken. De bank maakte daarnaast bekend de resultaten later met mogelijk $ 1 miljard neerwaarts bij te stellen als gevolg van boetes voor fraude met de verkoop van hypotheekproducten en autoleningen. Voorlopig blijven gerelateerde risico’s volgens ons aanwezig. Maar beleggers met meer geduld kunnen mogelijk profiteren van gunstige kapitaalteruggavevooruitzichten.

  • JPMorgan: resultaten redelijk in lijn

JPMorgan (-2,7%) boekte een gecorrigeerde winst per aandeel van $ 2,26, in lijn met de verwachte $ 2,28. Positief was dat de nettorente-opbrengsten toenamen met 0,9% ten opzichte van het vorige kwartaal en dat was meer dan verwacht. De handelsresultaten lagen in lijn met de verwachtingen, maar de commissies uit investment bankingactiviteiten waren lager dan verwacht. Aan de doelstellingen werd weinig veranderd.

  • Citi: sterke resultaten uit aandelenhandel

Citi (-1,6%) overtrof de winstverwachtingen met een winst van $ 1,68 per aandeel bij een consensus van $ 1,61. Bij Citi bleef de nettorentemarge stabiel  op 2,72%. De handel in aandelen deed goede zaken en dit compenseerde voor tegenvallende resultaten uit de grondstoffen- en obligatiehandel. Net als bij JPMorgan vielen de fees uit investment bankingactiviteiten tegen. Het management blijft mikken op een kostenratio tussen de 50% en 55% in 2020. Deze kwam dit kwartaal uit op 57,9%.

Maandag op agenda: Bank of America en Netflix

Publicatie van de kwartaalresultaten van Bank of America (voorbeurs) en Netflix (nabeurs) staan voor vandaag op de agenda. De resultaten van Bank of America liggen naar verwachting in lijn met de resultaten van Citi, JPMorgan en Wells Fargo. Mogelijk dat de rentemarge nog iets harder is gestegen, vanwege de hogere rentegevoeligheid van Bank of America.

Voor Netflix wordt verwacht dat de onderneming vooral buiten de Verenigde Staten veel nieuwe abonnees aan zijn abonneebestand wist toe te voegen. Er wordt gerekend op een toename van 39% naar 4,9 miljoen abonnees buiten de VS. Daarnaast is de blik gericht op de winstgevendheid. Het management mikt op een verbetering van operationele marge van drie volle procentpunten naar 10%. Dit bij een toename van de marketinguitgaven van 54% naar $ 2 miljard. Zeer uitdagend dus.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot