Beurzen: BoskaIis schetst bleek vooruitzicht

Vanochtend publiceerden Boskalis en AMG de bedrijfscijfers. Verder hebben de analisten van Kempen het Nederlandse bankwezen onder de loep genomen en dat geeft opiniewijzigingen voor ING Groep en ABN AMRO. Verder waren er minder fraaie berichten van Casino en liep supermarktketen Kroger tegen een stevige koerstik op.

  • Nederlandse bankwezen onder de loep

  • Europa: wachten op de ECB

  • VS: Spannende dag voor Kroger

Nederlandse bankwezen onder de loep

ING zet de juiste stappen op betalingsgebied. De digitale betalingsindustrie groeit krachtig door en daarvan profiteert ING door middel van slimme overnames (Payvision) en innovaties. Het bedrijf maakt zich klaar voor de toekomst. De cijfers over 2017 zijn prima, met groei van de kredietverlening (+2,2%) en nieuwe klantenaanwas (+9,0%). Tegenvallend was de kostenontwikkeling, die pakte veel hoger uit door (eenmalige) hogere investeringen in marketing en IT. De beleggingscasus bij ING is duidelijk en blinkt uit in de executie.

De beleggingscasus bij ABN Amro kent wat meer terughoudendheid en dan doelen we op kapitaalteruggave aan aandeelhouders.

Kasstromen en vooruitzichten bij Boskalis voldoen niet   

Boskalis gebruikt veel meer werkkapitaal dan verwacht en dat zorgde voor tumult bij de jaarcijfers. Er was een nettoschuld van € 120 miljoen aan het jaareinde waar analisten rekenden op een nettokaspositie van zo’n € 100 miljoen. En dat is een fors verschil. Het geeft aan dat diverse projecten minder goede betalingscondities hebben en meer kapitaal vereisen. Het is de vraag of deze verslechtering al ten einde is of dat er mogelijk nog andere zaken spelen. De omzet van Boskalis over de tweede jaarhelft van 2017 voldeed, maar de winstgevendheid bleef met 14% sterk achter. Er is sprake van veel prijsdruk en dat drukt de winstmarge. Voor 2018 belooft het management niet veel beterschap. De prijsdruk bij baggeractiviteiten houdt aan, een lagere capaciteitsbenutting in de offshore-energiedivisie wordt verwacht en bij de sleepbotenhoek (towage) is sprake van verslechterende marktomstandigheden. Het zal moeilijk zijn om de 2017-resultaten te evenaren, stelde het management. Beleggers moeten nog langer geduld hebben bij deze casus. Voor de korte termijn is er weinig positiefs te verwachten.

Lithiumproducent AMG schept duidelijkheid over groei

De vierdekwartaalresultaten van AMG waren sterk. De winstmaatstaf EBITDA lag 14% boven de verwachting. Wat de boel echt in beweging bracht was de hogere winstdoelstelling. De gestelde EBITDA-doelstelling van $ 200 miljoen in 2022 werd naar voren gehaald naar 2020. Over 2017 realiseerde AMG een resultaat van $ 125 miljoen op dit vlak. Grote aanjager is de lithiummarkt. Daar zitten juist ook weer de risico’s die het aandeel recent lager zonden. De prijzen voor lithiumcarbonaat dalen volgens broker Morgan Stanley de komende jaren fors door extra aanbod. Dat gevaar maakt de beleggingscasus volatieler.  

Europa: wachten op de ECB

Vanmiddag geeft de ECB een toelichting op het monetaire beleid. En dat houdt beleggers even aan de zijlijn. Verder is het bedrijfsnieuws niet al te fraai, Casino draait wat met winstdefinities en dat nemen analisten het bedrijf niet in dank af. Bij Hugo Boss (-4,1%) stond de winst onder druk door extra investeringen in de online-strategie. En dat houdt ook dit jaar aan. Dat viel beleggers rauw op het dak, die dachten juist dat dit jaar winstherstel zou optreden. 

Casino draait met winstdefinities

De Franse supermarktketen Casino meldde jaarcijfers die in lijn lagen van de verwachtingen. Negatief is dat de Franse thuismarkt slechter dan verwacht presteerde, dat blijft een zorgenkind.

De jaaromzet en winstmaatstaf EBIT bij Casino (-4,8%) voldeden keurig aan de gestelde verwachtingen. De kwaliteit van de winst gaf wat vraagtekens. De Franse thuismarkt bleef iets achter bij verwachtingen, wat gecompenseerd werd met een Braziliaanse meevaller dankzij fiscale voordelen en valutaire meewind. Voor 2018 rekent Casino op een operationele winstgroei (EBIT) van 10% (exclusief vastgoedtransacties en buitengewone baten en lasten). Dat is weer een opmerkelijk draai deze outlook. Nu de meewind voorbij is, wijzigen we de spelregels. Althans zo interpreteren de financiële markten deze actie. Wat rekenwerk leert dat de 2017-resultaten in een geheel ander daglicht komen te staan bij een opschoning. De beleggingscasus bij Casino blijft ondoorzichtig en de moeilijke gang van zaken in Frankrijk maakt ons niet enthousiast over het aandeel. Ook concurrent Carrefour ondervindt hier hinder van.

VS: spannende dag voor Kroger

De beurzen in de VS sloten nagenoeg onveranderd. Het management van ExxonMobil liet weten meer te gaan investeren in productie. De blikken van beleggers zijn vandaag onder andere gericht op de kwartaalcijfers van Kroger. En er gaan geruchten dat er een overnamebod op Express Scripts Holding in de maak is.

Kroger: een gewaarschuwd mens telt voor twee

Het aandeel Kroger (-6,4%) kreeg klappen nadat - in navolging van Walmart en Target - ook concurrent Dollar Tree (-14,5%) met teleurstellende cijfers naar buiten kwam. Dollar Tree ging gisteren fors onderuit toen bleek dat de winstverwachting voor komend jaar ver beneden de analistenconsensus lag. Ook bij de publicatie van de cijfers van Walmart en Target lag de pijn bij de door het management geschetste verwachtingen. Prijzen staan onder druk en om concurrerend te blijven moeten de ketens ook nog eens stevig investeren, terwijl operationele kosten oplopen.

Supermarktketen Kroger komt vanmiddag met de resultaten over het vierde kwartaal en beleggers vrezen dat dit ook een tegenvaller zal worden. Verschillende brokers verwachten sterke cijfers met betrekking tot de identieke winkelverkopen over het vierde kwartaal, maar de focus van beleggers zal vooral zitten op de vooruitzichten.

Exxon gaat meer investeren in productie

Op een analistenconferentie liet de CEO Darren Woods van ExxonMobil weten dat de onderneming meer gaat investeren in olieproductie. En daarmee slaat het management een andere strategie in dan zijn concurrenten Chevron en Royal Dutch Shell, die juist de investeringsteugels niet laten vieren. Verschillende productieprojecten zullen versneld worden opgeleverd om de productie te verhogen. Kortom Exxon gaat de portemonnee trekken: de investeringen zullen dit jaar op $ 24 miljard uitkomen en dat is 20% meer dan waar analisten op hadden gerekend. En dit bedrag zal de komende jaren verder verhoogd worden tot meer dan $ 30 miljard in 2025.

De rationele achter de strategie is dat het management verwacht dat de vraag naar olie toe zal nemen en bepalend gaat zijn voor de olieprijs, vanwege de wereldwijde economische groei. Maar, zegt het management ook, als de economische groei tegenvalt, dan kan de olieprijs terugvallen naar $ 40,- per vat.

Overname Express Scripts Holding?

Vanochtend meldde de Wall Street Journal dat zorgverzekeraar Cigna zorgplanbeheerder Express Scripts Holding over wil nemen. De New Yorkse zakenkrant baseert zich hierbij op anonieme bronnen die betrokken zijn bij de kwestie. Express Scripts Holding heeft tegen de slotkoers van gisteren een marktwaarde van $ 41 miljard en deze megadeal volgt relatief kort nadat zorgplanbeheerder CVS Health eind vorig jaar $ 67,5 miljard neertelde voor zorgverzekeraar Aetna. CVS betaalde hierbij een hoge premie op de aandelenkoers. Wat Cigna voor Express Scripts Holding zou willen neertellen is onbekend.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot