Beurzen: Ahold Delhaize voorziet hogere vrije kasstroom

De cijfers van Ahold Delhaize rekenden af met allerlei negatieve elementen omtrent de beleggingscasus. De hoger dan verwachte vrije kasstroom voor 2018 is daarbij een welkom geschenk. Verder verteren de Europese beurzen deze ochtend de uitspraken van de nieuwe Fed-baas Powell. Die joeg beleggers schrik aan. De economische groei versnelt en daar passen hogere rentetarieven bij, stelde hij. Dat is toch logisch? Blijkbaar niet. Verder zagen we cijfers van Bayer en Booking Holdings.

  • Fraaie trading-update van Ahold Delhaize

  • Europa: vooruitzichten bij Bayer vallen koud op het dak
  • VS: lager na toespraak Powell

Fraaie trading-update van Ahold Delhaize

De geschoonde operationele winst bij Ahold Delhaize (+1,4%) kwam uit op € 631 miljoen in het vierde kwartaal en dat voldoet aan de analistenconsensus van € 626 miljoen. De operationele marge van 4% was eveneens in de prik. De resultaten in de grote Amerikaanse takken (Ahold USA en Delhaize America) waren verrassend sterk. Daar houdt het concern zich goed staande in een lastige markt. Als laatste punt halen wij de verwachte vrije kasstroom aan voor 2018. De € 1,9 miljard prognose van Ahold Delhaize ligt ruim boven de marktverwachting van € 1,7 miljard.

Voor de aandeelhouder had de grootgrutter een kleine bonus. Het dividend wordt opgehoogd naar € 0,63 per aandeel, eerdere schattingen lagen op € 0,61. Tot slot gaat het concern ingrijpen bij de aanmodderende Belgische tak van Delhaize. Voor de zomer van 2018 komt er een nieuwe strategie, beloofde CEO Boer. De prijs-kwaliteitsperceptie bij de klant gaat mank en het kostenniveau is te hoog. De beleggingscasus bij het concern staat als een huis. De executie van de strategie is sterk, zeker in de VS en in Nederland. En het Belgische probleem wordt aangepakt.

Aalberts overtuigt met groei en dividendverhoging

Aalberts (-0,9%) maakte de jaarcijfers over 2017 bekend. Een omzetgroei van 7% lag in de lijn met de verwachtingen en de nettowinsttoename van ruim 10% lag iets boven verwachting. Minpunt is de daling van de brutomarge, die hinder had van de stijgende grondstofprijzen. Het doorberekenen van die prijsstijgingen werkt vertraagd door in de verkoopprijzen. Door het sterke cashflowmanagement is de schuldpositie verder gereduceerd. Het management handhaaft de organische groeidoelstelling tot 2022 met minimaal 3% groei. Aalberts wil zich verder specialiseren in nichetechnologieën waarmee vooral ingespeeld kan worden op groei in Azië en Noord-Amerika. Aan de beleggingscasus is niet veel gewijzigd, die ligt prima op koers. De goede resultaten biedt Aalberts tevens ruimte om het dividend te verhogen met 12% tot € 0,65 per aandeel.

Takeaway blijft hard groeien

De jaarcijfers 2017 van Takeaway (-0,5%) waren in lijn met de verwachtingen. De omzet groeide in 2017 met 49% naar € 166,5 miljoen en was licht hoger dan verwacht. Het gemiddelde bedrag per bestelling steeg meer, terwijl de commissie per order in lijn met de verwachting toenam. De groei werd vooral gerealiseerd in Duitsland, waarbij de voornaamste indicator, het aantal gedownloade apps, een flinke groei van het marktaandeel in de tweede helft van 2017 weergeeft. Ook Polen, België en Oostenrijk laten een flinke groei zien. Takeaway handhaaft de afgegeven verwachtingen op middellange termijn en zal doorgaan met investeren. Het bedrijf verwacht voor 2018 een afname van het verlies. De consensus voor de EBITDA ligt op minus € 6,2 miljoen.

Grandvision is voorzichtig voor 2018

Grandvision (+0,2%) rapporteerde cijfers die in lijn lagen met de verwachtingen. De winst per aandeel bedroeg € 0,97 en het dividend per aandeel kwam uit op € 0,32. De verwachtingen voor de eerste helft van 2018 werden naar beneden bijgesteld vanwege ongunstig vallende vakantieperiodes. In het vierde kwartaal liet de omzet een dalende lijn zien van ruim 1%. Dit werd veroorzaakt door het minder aantal verkoopdagen in Europa en door veranderingen in regelgeving in Frankrijk. Deze daling werd gecompenseerd door de groei van verkooppunten van het merk Solaris.

Europa: Vooruitzichten bij Bayer vallen koud op het dak 

Bayer stelde teleur bij de presentatie van de jaarcijfers. Het Spaanse Repsol is duidelijk op de weg terug en de resultaten van de Belgische chemiereus Solvay kregen een matige ontvangst.

Vooruitzichten bij Bayer vallen koud op het dak

De omzet- en winst (EBITDA) over 2017 wisten net niet aan de verwachtingen te voldoen. De overname van Monsanto is een moeizaam traject. Nu verwacht Bayer (-3,7%) de deal te kunnen sluiten in het komende kwartaal. De verkoop van de gehele divisie groentezaden zal in het tweede kwartaal worden afgerond en mogelijk gaan er meer onderdelen in de verkoop. Kijken we naar de jaarresultaten dan zien we een prima prestatie bij de voorgeschreven medicijnen, de grootste tak binnen het concern. De omzet van belangrijke medicijnen als Xarelto en Eylea zat stevig in de lift, in totaal groeide de omzet met 4,3% tot € 16,8 miljard. Zorgenkind is de tak van de vrij verkrijgbare geneesmiddelentak (Consumer). Voor 2018 wordt in deze tak een onveranderde omzet voorzien waarbij de winst zal dalen en dat is niet echt inspirerend. De VS drukt hierbij een stevige stempel. De beleggingscasus bij Bayer is omgeven door vele onzekerheden (overname Monsanto, zorgenkind Consumer en afstoting onderdelen). Ook is er sprake van valutategenwind. Voor Bayer redenen om de winst per aandeel voor 2018 onveranderd te laten en dat is tegenvallend, aldus analisten.

Een oerdegelijk Repsol

Repsol (-0,2%) liet een fors hogere nettowinst zien over het vierde kwartaal van € 703 miljoen door eenmalige baten. Gerekend was op een winstcijfer van € 560 miljoen. Operationeel gezien presteerden de takken ‘downstream’ (winning) en ‘upstream’ (verwerking/verkoop) in lijn met de verwachtingen. Een missertje kwam uit de chemiehoek. Repsol wist de totale olie-en gas output met 5,3% te laten stijgen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is sterk. Positief is de nettoschuldontwikkeling, die daalde tot € 6,2 miljard en dat is beduidend lager dan het bedrijf zelf verwachtte (€ 6,5 miljard). Dit jaar gaat Repsol meer details delen met beleggers over de toekomst. De beleggingscasus bij Repsol ligt prima op koers. Het management heeft het bedrijf weer goed op rails gezet door flink in de schulden te snijden en de productie op te voeren. Daarnaast is de waardering aantrekkelijk en biedt Repsol een fraai dividendrendement van 5,8%.   

Solvay voorziet stevige valutaire tegenwind

De organische omzet bij Solvay (-2,5%) steeg in het vierde kwartaal met 8% ten opzichte van een jaar eerder. Dat was puur volumestijging, de prijzen bleven onveranderd. De onderliggende winstmaatstaf EBITDA was met € 494 miljoen bijna 2% hoger dan de analistenverwachtingen. De vrije kasstroomontwikkeling was dit kwartaal ruim boven de verwachting. So far so good. Voor 2018 gaat Solvay uit van een organische EBITDA-groei van 5% tot 7%. Maar bij een verwachte euro/dollarverhouding van 1,25 wordt de EBITDA-winst behoorlijk afgeschaafd, zo stelt Solvay, met € 125 miljoen zelfs. Dat is een behoorlijke impact die resulteert in een lichte EBITDA-afname in 2018. Die valuta-onzekerheid verklaart de matige reactie bij beleggers. Overigens presteert Solvay operationeel gezien prima.  

VS: lager na toespraak Powell

Het sentiment op de Amerikaanse beurzen was bedrukt, als gevolg van de toespraak van de nieuwe Fed-baas voor het Congres. Beleggers in Walt Disney hadden echter andere zorgen aan hun hoofd na het bod van concurrent Comcast op het Britse Sky. Nabeurs bracht Booking Holdings prima cijfers naar buiten.

Walt Disney onder druk na bod Comcast op Sky

Het aandeel Walt Disney moest gisteren 4,5% prijsgeven nadat concurrent Comcast een bod van £ 12,50 uitbracht op de aandelen van het Britse Sky. Disney neemt namelijk het belang van Fox in Sky over als onderdeel van de overname van een groot aantal activiteiten van Fox door Disney. Beleggers vrezen nu een dure overnamestrijd tussen Fox/Disney en Comcast over de rest (39%) van de aandelen Sky, waar Fox eerder £ 10,75 per aandeel op bood. Het kan betekenen dat Fox/Disney Comcast zal overbieden om de rest van Sky in handen te krijgen. Wat er gaat gebeuren is nog onzeker, wel is duidelijk dat dit nog geen gelopen race is. En de rekening mogelijk duurder uitvalt.

Booking Holdings profiteert van nieuwe marketingstrategie

Booking Holdings, dat vorige week nog de naam Priceline droeg, publiceerde nabeurs de resultaten over het vierde kwartaal van 2017. En deze waren flink beter dan verwacht. De geschoonde nettowinst kwam uit op $ 16,86 per aandeel bij een omzet van $ 2,8 miljard. Volgens een peiling van Bloomberg lagen de gemiddelde analistenverwachtingen op een nettowinst per aandeel van $ 14,13 bij een omzet van $ 2,7 miljard. De winstgevendheid lag daarmee ook een stuk hoger dan verwacht, en dat was te danken aan een nieuwe marketingstrategie van het boekingsconcern. Het management heeft bij de marketingstrategie de focus verschoven van het adverteren bij zoekmachines naar tv-reclames. Deze verandering van strategie zorgde door investeringen eerder in het jaar voor een druk op de winstgevendheid, maar de onderneming plukt hier nu de vruchten van. Voor het eerst in vijf jaar tijd steeg de omzet en het bruto operationele resultaat (EBITDA) per uitgegeven dollar aan marketinguitgaven.

Vooruitkijkend voldeden de prognoses van het management echter niet aan de analistenverwachtingen. Het management verwacht over het nieuwe kwartaal een nettowinst te boeken van $ 10,00 tot $10,40 per aandeel. Analisten gingen gemiddeld uit van $ 10,32 nettowinst per aandeel. Het aandeel ging dan ook eerst met 3% onderuit, voordat het maar liefst 7% steeg tot $ 2.030,- als reactie op de sterke onderliggende verbeteringen in de casus.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot