Beurzen: cijfers verzekeraars uit Benelux overtuigen niet

De cijfers van de verzekeraars ASR en het Belgische Ageas bevatten de nodige haken en ogen. En daar houden beleggers niet van. Uit de VS kwam een koude retailwind overwaaien met de cijfers van winkelketen Walmart. Verder waren er degelijke cijfers van de Franse telecommer Orange en Wolters Kluwer. Van bouwer BAM werden beleggers minder blij. En tot slot was er ook weer een nieuwe aflevering in de Qualcomm-soap.
               

  • ASR presenteert robuuste halfjaarcijfers

  • Europa: degelijke cijfers van telecommer Orange

  • VS doet stapje terug

ASR presenteert robuuste halfjaarcijfers

ASR (+0,4%) presenteerde de cijfers over het tweede halfjaar van 2017. Het operationeel resultaat bedroeg € 344 miljoen, 2% hoger dan de gemiddelde analistenverwachting. De opbrengsten binnen de levensverzekeringentak waren goed, maar werden wel ondersteund door het laten vrijvallen van kapitaalreserves. De schadetak bleef achter. De belangrijke graadmeter hier is de combined ratio, deze geeft aan hoe uitgekeerde claims en kosten zich verhouden tot de premie-inkomsten. De hoogte van deze ratio (95,1%) bleef achter bij de analistenverwachting van 94,4%. ASR wist zijn solvabiliteitsratio op te krikken naar 196%. Deze ratio houdt al rekening met de forse dividendverhoging (+28%) die ASR doorvoert over het dividend van 2017.

Tegenvallende brutowinstmarge duwt BAM Groep lager

Het joint-ventureproject van BAM (-6,5%) met VolkerWessels (zeesluis IJmuiden) heeft zoals verwacht een forse impact op de jaarresultaten van 2017. Zo viel de geschoonde winst voor belasting uit op € 63,3 miljoen. Bijna 40% minder dan in 2016. De impact van ‘IJmuiden’ is fors te noemen: -€ 68 miljoen. Daarnaast was er de strop met de parkeergarage bij vliegveld Eindhoven. Ondanks alle malheur valt de winst voor belasting +3% hoger uit dan waar de markt op rekende. De winstmarge daalde echter met -0,5% punt naar 1,0%. Als we schonen voor IJmuiden neemt de marge toe met 2%. En dat is nog steeds aan de onderkant van de range voor de brutowinstmarge van 2% tot 4%. Voor 2018 verwacht het management dat de winstmarge voor belasting uit zal komen op 2%. Dit valt tegen en ligt aan de onderkant van de eerder geformuleerde doelstelling (2% en 4%) over de periode 2016-2020. Dat verklaart de negatieve koersreactie.

Wolters Kluwer: Oersaai, maar ook oerdegelijk

De jaarcijfers van Wolters Kluwer bevatten doorgaans weinig verrassingen. Neemt niet weg dat het concern gestaag en goed aan de weg timmert. Voor 2018 wordt er een geschoonde winstgroei voorzien van 10% tot 15% (bij gelijkblijvende wisselkoersen). Ook heeft Wolters de intentie uitgesproken om voor € 400 miljoen aan eigen aandelen in te kopen.

Europa: degelijke cijfers van telecommer Orange

Eindelijk ziet Orange verbetering op de Franse telecommarkt. Verder waren er cijfers van de Franse hotelketen Accor. Die waren niet spannend want beleggers wachten meer op de verkoop van het onroerend goedbelang. Nieuwkomer in ons universum, Worldline, meldde degelijke resultaten.  

Orange zet degelijke cijfers neer

Een zeer voorspelbaar Orange (+1,1%). Die conclusie kunnen we trekken als we cijfers over het vierde kwartaal bekijken. De identieke EBITDA-winstmaatstaf steeg met 2,5% tot € 3,22 miljard en dat was precies in de prik. De omzet dikte met 1,8% aan en dat was zelfs iets hoger dan verwacht. Bemoedigend is dat de lastige Franse markt verbetering laat zien voor Orange. De klantenaanwas was volgens de CFO in geen jaren zo sterk geweest mede door de snellere uitrol van glasvezelverbindingen. Het management handhaafde de doelstellingen voor 2018. De EBITDA zal in 2018 hoger uitpakken dan in 2017. Het dividend over 2018 wordt opgehoogd van € 0,65 naar € 0,70 per aandeel. En dat is een kleine meevaller.

Trading-update Ageas overtuigt niet

Op het eerste gezicht ogen de resultaten van Ageas (-0,5%) prima. De nettowinst over het vierde kwartaal in de grote verzekeringstak kwam zelfs 13% hoger uit dan analistenverwachtingen. De samenstelling, lees kwaliteit, zorgt echter voor hoofdbrekens. In België werd de winstdoelstelling zwaar gemist door tegenvallende kapitaalwinsten. In Azië was juist sprake van het tegenovergestelde en daarnaast had deze regio te maken met diverse eenmalige baten. Aan de operationele kant waren er wat vraagtekens. De ‘combined ratio’, het verhoudingsgetal tussen ontvangen premies en uitgaande claims en kosten, sprong bij de tak Property & Casual stevig omhoog van 92,7 naar 96,2% (kwartaal-op-kwartaal). De belangrijke kapitaalratio Solvency II kwam uit op 196%, waar gerekend was op 200%. Aanleiding waren een aantal herzieningen in de berekening van deze ratio. Ageas verhoogt wel het dividend per aandeel van € 1,92 naar € 2,10. Analisten gingen uit van slechts € 1,98 per aandeel. 

Hotelketen Accor moet duidelijkheid geven

Hotelketen Accor (+1,1%) fabriceerde degelijke jaarcijfers over 2017. De operationele EBIT-winst was een dikke 2% beter dan de analistenverwachtingen. De marktomstandigheden voor hotels zijn prima en die trend houdt aan, aldus CEO Bazin. Het grote nieuws waarop aandeelhouders wachten is het afstoten van het belang in AccorInvest, de vastgoedtak. De verwachte opbrengst bedraagt volgens ingewijden meer dan € 4 miljard. Het geld zal worden gebruikt om overnames te doen en de huidige activiteiten te optimaliseren.   

Worldline presteert naar behoren

De Franse uitbater van digitale betalingsplatformen Worldline (+1,2%) kwam gisteravond met solide cijfers naar buiten. De operationele winstmarge (EBITDA) lag met 21% op een iets hoger niveau dan verwacht, net als de EBITDA-winst over geheel 2017. Het model van meer transacties verwerken en kosten verlagen door goede overnames en procesoptimalisatie werkte goed in 2017. De organische omzetgroei zal ook aanhouden in 2018 waarbij het management een bescheiden 5,0% tot 7,0% projecteert. Dat is zuinig want die groei lag in het vierde kwartaal al op 6,3%.

VS doet stapje terug

De beurzen in de VS sloten gisteren lager. De S&P500-index moest 0,6% prijsgeven. Vooral Walmart had het zwaar te verduren. Qualcomm moest lager na verhoging van het overnamebod op NXP.

Beleggers schrikken op van tegenvallende online verkopen Walmart

Een flinke tegenvaller voor beleggers in Walmart (-10,1%). Het management publiceerde de kwartaalcijfers en kwam met een winstverwachting die ver onder de consensus lag door lager dan verwachte online-verkopen. En het waren juist de sterke online-verkopen die bij de vorige kwartaalcijfers zorgden voor opluchting onder beleggers, omdat de inmenging van Amazon.com in het Amerikaanse supermarktlandschap minder opschuddend zou zijn dan eerder aangenomen. De omzet van online steeg met 23% en die stijging was nog niet eens de helft van de stijging over het derde kwartaal. En ook aan de doelstellingen van het management konden de online verkopen niet voldoen. Dit zette de operationele winstmarge sterk onder druk. Deze daalde naar het laagste niveau ooit (3,3%), waardoor de winst per aandeel met $ 1,33 lager uitviel dan de door analisten verwachte $ 1,37. Positief was wel dat de identieke winkelverkopen met 2,6% stegen, terwijl de consensus lag op 2,0%. Het management gaat nu voor het nieuwe jaar uit van een winst per aandeel van $ 4,75 tot $ 5,00. Analisten rekenen gemiddeld op $ 5,13.

De slechte cijfers bezorgden aandelen van supermarktaandelen flinke koersdalingen. Naast dat het aandeel Walmart met 10,2% daalde, zakte het aandeel Kroger 4,2% in en Target leverde 3,8% in.

Lees ook onze onlangs verschenen sectorvisie over de sector Niet-Duurzame Consumentengoederen.

Qualcomm verhoogt bod op NXP Semiconductors

Gisteren maakte Qualcomm (-1,3%) bekend het bod op chipfabrikant NXP te verhogen van $ 110,- per aandeel naar $ 127,50 per aandeel ($ 44 miljard). De geruchten gingen al de ronde dat Qualcomm een nieuwe overnameprijs voor NXP aan het bepalen was, dus het was ook geen volledige verrassing. Hiermee hoopt het management genoeg aandeelhouders van NXP over de streep te trekken en tegelijkertijd het vijandige bod van Broadcom op Qualcomm van zich af te schudden. Voorwaarde van het overnamebod van Broadcom was namelijk dat Qualcomm het bod op NXP niet verhoogt.

Dit betekent overigens niet dat een scenario waarbij Broadcom Qualcomm overneemt van tafel is. Het is te verwachten dat aandeelhouders bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Qualcomm op 7 maart zullen stemmen voor het vergeven van zetels in het bestuur van Qualcomm aan Broadcom. Tot die tijd zal de soap in elk geval door blijven gaan.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot