Beurzen: eensgezind hoger in Europa

Het sentiment onder aandelenbeleggers is veerkrachtig, en wordt vandaag opnieuw gevoed door mooie bedrijfsberichten. De cijfers van DSM (+4,1%) klonken prima. Ook voor 2018 schetste het chemieconcern positieve vooruitzichten. Maar de waardering begint wel stevig te worden. Verder waren er cijfers van Credit Suisse en Pepsico. De Amerikaanse verzekeraar Metlife kwam nabeurs met cijfers op de proppen. Vanmiddag wordt het spannend met het Amerikaanse inflatiecijfer en het gemiddelde uurloon over januari op de rol. 

  • DSM verbetert de winstgevendheid

  • Europa: gedreven door mooie bedrijfsberichten

  • VS: derde positieve handelsdag op rij

DSM verbetert de winstgevendheid

Speciaalchemiebedrijf DSM (+4,1%) profiteerde van gunstige marktomstandigheden. Daarnaast kijkt CEO Sijbesma vol vertrouwen naar 2018 en voorziet hij dat de gestelde doelen overtroffen worden. Even terug naar 2017, waar DSM de organische omzet over het vierde kwartaal van 2017 met 12% zag groeien ten opzichte van het vierde kwartaal 2016. De operationele winst dikte met 14% aan in die periode. Met name de winstcomponent wist fors te verrassen aangezien analisten hier rekenden op een groei van +5,6%.

De beter dan verwachte winst is te verklaren door rugwind in beide divisies (Nutrition en Materials). Met name ‘Nutrition’ droeg sterk bij door een sterk aantrekkende vraag, het kostenbesparingsprogramma en gunstige afzetprijzen van vitamines. Door hogere investeringen bleef de vrije kasstoom echter achter met een daling van 17,9% jaar-op-jaar. De verklaring hiervoor waren hogere investeringen en een groter benodigd werkkapitaal. Het management verwacht dat DSM, na dit uitstekende jaar, deze lijn kan vasthouden. Zo rekent het concern op een aanhoudende sterke trend in volume en prijzen voor 2018. CEO Sijbesma geeft aan dat hij rekent op een operationele winstgroei van 7% tot 10% (EBITDA). De vierdekwartaalcijfers van DSM zijn buiten kijf sterk te noemen.

Takeaway bezorgt belegger groene cijfers

Een koopadvies van NIBC voor online-maaltijdbezorger Takeaway (+3,2%) zorgt voor een goede start vanochtend. De analist van dienst gaat ervan uit dat de middellangetermijndoelstellingen worden behaald. Zo zou Takeaway binnen twee tot drie jaar winstgevend moeten zijn in Duitsland en op groepsniveau. Bij onze Oosterburen voert het concern nu een intensieve (marketingstrijd) om marktleiderschap. Bovendien geeft NIBC aan dat er kansen voor marktleiderschap in Oostenrijk, België en Polen liggen. In deze winner takes all-markt zijn er namelijk aantrekkelijke marges te verdienen als gezaghebbend speler.

Europa: gedreven door mooie bedrijfsberichten

De Zwitserse bank Credit Suisse maakte vanochtend fraaie kwartaalcijfers bekend en de ingezette reorganisatie werpt zijn vruchten af. Bij kledingretailer H&M was er opluchting over de berichtgeving aangaande de Capital Markets Day vandaag. Thyssenkrupp maakt voortgang met de ombouw van het concern zonder een staaltak.   

Credit Suisse krijgt huis langzaam op orde

De geschoonde nettowinst vóór belasting bij Credit Suisse (+3,0%) kwam uit op CHF 569 miljoen in het vierde kwartaal. De peilingen van analisten, verzameld door Credit Suisse, lagen op CHF 416 miljoen. De divisies International Wealth Management en Private Banking presteerden qua winst iets boven de verwachting. De kostenbatenratio in de Private Banking-tak was daarbij iets gunstiger met 69%, waar gerekend was op 71%. De divisie Global Markets was eigenlijk de enige dissonant.

Credit Suisse gaf aan dat 2018 goed begonnen is. De wilde marktbewegingen hebben wel enige impact gehad op de particuliere beleggers, stelde Credit Suisse. De kernkapitaalratio, de CET1, lag met 12,8% eind 2017 iets onder de taxatie van analisten (12,9%). De ROTE (het rendement op tastbare aanwezige aandelenkapitaal) lag op 10,1% in het afgelopen kwartaal. De doelstelling is om deze maatstaf op te hogen naar 11% tot 12% in 2020. Vervolgens is er het plan om 50% van de nettowinst als dividend of inkoop van eigen aandelen richting de aandeelhouder door te sluizen.

H&M voorziet lastig 2018

Kledingretailer Hennes & Mauritz (+1,2%) houdt vandaag zijn eerste Capital Markets Day. Het concern werd al lange tijd bekritiseerd om de zeer beperkte transparantie. Zeker nu de gang van zaken minder gaat. Voor 2018 vraagt Hennes & Mauritz opnieuw geduld van beleggers, blijkt uit verzonden berichten deze ochtend. De identieke omzetgroei in 2018 in de traditionele winkels zal negatief blijven dit jaar met een lichte verbetering einde 2018. Voor 2019 wordt een verdere verbetering voorzien in deze traditionele zaken. De online-strategie gaat dit jaar minimaal met 25% groeien en bedraagt nu 12,5% van de totale omzet. Tot aan 2020 denkt H&M jaarlijks een omzetgroei van 20% te kunnen behalen.

Thyssenkrupp kan niet verrassen

De eerstekwartaalcijfers voor 2018 bij Thyssenkrupp (-0,5%) voldeden grofweg aan de verwachtingen. De winstmaatstaf EBIT kwam uit op € 444 miljoen, iets boven verwachting. Maar het cijfer werd geholpen door consolidatiekosten, die circa € 50 miljoen lager uitpakten. Voor geheel 2018 voorziet Thyssen een geschoonde EBIT van tussen de € 1,8 miljard en € 2,0 miljard. De ‘pijn’ voor het aandeel zat in de ontwikkeling van de vrije kasstroom die uitkwam op € 1,5 miljard negatief. De nettoschuld nam grofweg € 1,3 miljard toe door een hoger werkkapitaal. De uitleg hiervoor was dat dit tijdelijk van aard is, vanwege hogere volumes in het verkoopkanaal en hogere materiaalprijzen. Verder gaat Thyssen er vanuit dat de afsplitsing van de staaldivisie in de nieuwe joint-venture met TATA eind 2018 zijn beslag krijgt en dat deze aandelen mogelijk een beursnotering krijgen.

VS: derde positieve handelsdag op rij

Voor de derde handelsdag op rij sloten de Amerikaanse beurzen in de plus. De S&P 500-index steeg 0,3%. En de futures wijzen op wederom een hogere opening vanmiddag. Pepsi en Under Armour publiceerden voorbeurs resultaten. MetLife was nabeurs aan de beurt.

Snackdivisie Pepsi boekt goede resultaten

Redelijke vierdekwartaalresultaten voor voedingsproducent PepsiCo (+0,2%), al lagen ze wel iets onder onze verwachtingen. De geschoonde winst per aandeel kwam uit op $ 1,31 en dat lag in lijn met de verwachte $ 1,30 volgens een peiling onder analisten door Bloomberg. Positief was dat de omzet met $ 19,5 miljard $ 100 miljoen hoger uitviel dan verwacht, al was dit wel grotendeels te danken aan positieve valuta-effecten. De autonome omzetgroei kwam daarmee in het kwartaal uit op 2,3%. De verkopen van de snackactiviteiten van Pepsi in Noord-Amerika, Frito-Lay (bekend van onder andere Lay’s), compenseerden met 5% autonome omzetgroei ruimschoots voor tegenvallende verkoopcijfers van frisdranken. In de andere regio’s lagen de resultaten in lijn met de verwachtingen.

De door het management geschetste verwachtingen voor 2018 vielen echter tegen. De onderneming verwacht een winst per aandeel van $ 5,70 en dat lag $ 0,08 onder de analistenconsensus.

Under Armour schiet omhoog

Het aandeel Under Armour schoot met 16% omhoog na beter dan verwachte resultaten. Het aandeel met de op een na meeste shortposities van de S&P500-index profiteerde van zeer sterke omzetgroei buiten Noord-Amerika. Buiten deze regio kwam deze uit op 47% groei over het vierde kwartaal ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In Noord-Amerika daalde de omzet weliswaar 4,5%, maar dat is een kleinere daling dan de 12% omzetdaling in het derde kwartaal. De brutomarge stond onder druk, maar het management belooft hier beterschap in richting de toekomst door te besparen op onder andere marketingkosten. Gezien de sterke concurrentiedruk met onder andere Nike en Adidas zal de winstgevendheid voorlopig een uitdaging blijven binnen deze sector.

MetLife maakt kwartaalresultaten bekend

MetLife (+1,3%) publiceerde gisteravond nabeurs de uitgestelde cijfers over het vierde kwartaal. De operationele winst per aandeel kwam uit op $ 0,64. Dat was geen verrassing want er waren al voorlopige resultaten uitgebracht. De aangekondigde aanvulling op de reserves voor pensioenproducten kwam uiteindelijk uit op $ 510 miljoen en dat is lager dan de eerder aangegeven $ 525 miljoen tot $ 575 miljoen. Hiervan is $ 372 miljoen het resultaat van berekeningsfouten. Geholpen door een belastingvoordeel van $ 1,2 miljard als gevolg van de nieuwe belastingwet in de VS, bedroeg de nettokwartaalwinst $ 2,1 miljard. Over dezelfde periode vorig jaar was dit nog een verlies van $ 2,2 miljard. Het management heeft het verwachte belastingtarief voor 2018 verlaagd van 23% tot 25% naar 18% tot 20% en herhaalde de doelstelling van een vrije kasstroomopbrengst van 65% tot 75%. In de nabeurshandel bewoog de koers beperkt na het uitbrengen van de resultaten.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot