Beurzen: Randstad had goed vierde kwartaal

De cijfers van uitzender Randstad waren prima te noemen. Ook de geschetste vooruitzichten voor 2018 kregen goedkeuring. Minder te spreken waren beleggers over Telenet. De cijfers waren oké, maar het achterwege blijven van uitspraken over kapitaalteruggave werden afgestraft. Verder was er nieuws van luxegoederenfabrikant Kering in Frankrijk.

  • Randstad had goed vierde kwartaal

  • Weinig richting op Europese beurzen
  • Beurzen Amerika positief gestemd

Randstad had goed vierde kwartaal

De geschoonde winstmaatstaf (EBITA) bij Randstad (+2,5%) steeg 15% in het vierde kwartaal tot € 307 miljoen. Dat lag een procent of vier boven de analistentaxaties. De omzet (+8,0%) kwam uit op bijna € 6 miljard (€ 5,98 miljard) en ook daarmee voldeed Randstad aan de verwachting. Vooral Europa liet verbetering zien met 11% meer omzet. Maar ook Frankrijk en de periferielanden haken meer aan bij het economische herstel.

Voor 2018 geeft het management van Randstad een fraaie prognose af. De groeitrends zetten zich gewoon door dit jaar, aldus CFO Van de Kraats. De beleggingscasus van Randstad is sterk gestoeld op het verdergaande arbeidsmarktherstel in Europa, iets wat inderdaad de komende tijd doorzet, naar onze mening. 

Wessanen voldoet niet

De omzet bij Wessanen (-5,0%) bleef hangen op € 153 miljoen in het vierde kwartaal. Het analistenkorps had een toename tot € 160 miljoen voorzien. Ook de winstmaatstaf EBITDA was aan de magere kant met € 58,6 miljoen, daar lagen de taxaties gemiddeld 3,5% hoger. Niet allemaal overtuigend. Voor 2018 doet het management van Wessanen geen concrete uitspraken over de hoogte van winst. Wel voorziet men een sterke groei van de kernproducten en gaat uit van een hogere marge dit jaar. 

Europa: weinig richting op Europese beurzen

Het is deze ochtend kwakkelen geblazen op de Europese aandelenmarkten. Morgen komen de belangrijke inflatiecijfers uit de VS en daar willen beleggers toch even op wachten alvorens verdere richting te kiezen. In België waren er cijfers van Telenet en in Frankrijk deed Kering de boeken open.

Telenet geplaagd door hogere investeringen in 2018

De vierdekwartaalresultaten bij Telenet (-10,5%) waren sterk. De groei van de winstmaatstaf EBITDA (+9,3%) trok veel forser aan dan voorzien (+5,4%). Dat werd gestuurd door lagere kosten van het virtuele netwerk (MVNO). Voor 2018 is de geschetste outlook minder fraai. Door tijdelijk hogere investeringen groeit de vrije kasstroom minder hard. En dat brengt eventuele kapitaalteruggave aan aandeelhouders in gevaar op de korte termijn. Beleggers reageren behoorlijk teleurgesteld. Wij zijn genegen om iets verder te kijken en vinden de beleggingscasus van Telenet nog steeds interessant. Wat in het vat zit, verzuurt niet en wij denken dat Telenet het potentieel heeft om de komende jaren alsnog de nodige uitkeringen richting de aandeelhouders doet. 

Kering overtreft omzetverwachtingen

Kering (-2,4%) maakte prima omzetcijfers bekend over het vierde kwartaal waarbij de omzet met 31% toenam. Dit overtrof ruimschoots de verwachting van een stijging van 24%. Vooral het merk Gucci liet een grote stijging zien van 43% hogere omzet. De sterke ontwikkeling van de vraag van Chinese consumenten en de groei in online-verkopen lagen hieraan ten grondslag. De nettowinst lag echter onder de laagste schatting van analisten. De focus voor 2018 zal liggen op organische groei en waardecreatie. De hoge koers van de euro zal mogelijk op het resultaat drukken. Kering is van plan een deel van het belang in Puma af te splitsen aan de aandeelhouders. Als dit plan wordt goedgekeurd door de aandeelhouders behoudt Kering nog ruim 15% van de uitstaande aandelen. 

Beurzen Amerika positief gestemd

De indices in de VS sloten gisteravond dik positief met mooie plussen op de borden. De brede S&P500-index steeg 1,4%. Onder andere Cisco was gewild na een koopadvies. Vanmiddag zal Pepsi de resultaten over het vierde kwartaal presenteren. Nabeurs is het de beurt aan MetLife.

Cisco gewild na koopadvies Nomura

Cisco mocht 2,7% hoger nadat de Japanse broker Nomura het aandeel op hun kooplijst plaatste. Volgens de analisten kan Cisco profiteren van een verlenging van de vervangingscyclus op apparatuur voor zogeheten campusnetwerken (grotere computernetwerken). Daarnaast dragen onder andere de nieuwe belastingwet in de VS en kapitaalteruggave richting aandeelhouders positief bij aan de beleggingscasus, aldus de broker.

Woensdag zal Cisco de resultaten over het vierde kwartaal presenteren. 

Pepsi publiceert voorbeurs resultaten

Pepsi presenteert voorbeurs de resultaten over het vierde kwartaal. Wat betreft de verkoopcijfers van koolzuurhoudende frisdranken, die al langere tijd onder druk staan, zijn de verwachtingen niet hooggespannen. Gemiddeld gaan analisten uit van slechts 1% omzetgroei, waarbij vooral de Noord-Amerikaanse markt drukt op de verkoopresultaten. Mogelijk dat kostenbesparingen de winstgroei kunnen ondersteunen. Wij verwachten dat de operationele marge op ongeveer 17% zal uitkomen over 2017 en dat ligt in lijn met de analistenconsensus. Maar wat omzetgroei betreft zijn onze verwachtingen hoger met 1,7%. 

MetLife presenteert uitgestelde kwartaalcijfers

Nabeurs is het de beurt aan levensverzekeraar MetLife om de resultaten te publiceren. MetLife zou anderhalve week terug al de resultaten presenteren, maar deze moesten worden uitgesteld vanwege fouten in de berekeningen voor de aan te houden reserves voor pensioenverzekeringen. Het management gaf aan $ 525 miljoen tot $ 575 miljoen voor deze onregelmatigheden apart te moeten zetten en dat de SEC een onderzoek was gestart. Vanavond zal hier dus meer duidelijkheid over komen. 

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot