Beurzen: geen beloning voor goede Europese bedrijfscijfers

Een stortvloed van bedrijfscijfers deze ochtend in Europa. Door de bank heen genomen zijn deze als fraai te bestempelen, echter de beloning blijft uit. Beleggers blijven vooralsnog weifelend aan de kant staan. Oliereus Total en verzekeraar Zurich Insurance fêteerden hun aandeelhouders op een hoger dividend. 

  • AkzoNobel komt met voorlopige jaarcijfers

  • Europa: Total draait op alle cilinders

  • VS: rust keert terug

AkzoNobel (+2,8%) kwam vanochtend met een trading update over 2017 naar buiten. De omzet (inclusief afgestoten activiteiten) stijgt naar verwachting met +3% naar € 14,58 miljard, waarbij ook het bedrijfsresultaat (EBIT) vooruitgang boekt (+1,5%). Bovendien gaf het concern aan op schema te liggen voor de afscheiding van de divisie Specialty Chemicals. Dit gebeurt via een onderhandse verkoop of juridische splitsing. Onderliggend heeft het concern last van hogere grondstofkosten en nadelige wisselkoerseffecten binnen de divisie ‘Performance Coatings’. Wat betreft divisie Decorative Paints was met name Azië de katalysator van groei. De focus op de verbetering van de operatie, het concern en kostendiscipline dragen bovendien positief bij aan het resultaat. Aan de oppervlakte lijken de cijfers over 2017 dus positief. Saillant detail is echter wel dat Specialty Chemicals een zeer sterke performance laat zien. Dit is juist de afdeling die het bedrijf wil splitsen, terwijl de focus van het management op de verfactiviteiten komt te liggen. Of dit de juiste beslissing is van het management vragen wij ons af. Het is afwachten wat de daadwerkelijke plannen zijn van het management. Mogelijk dat bij de presentatie van de definitieve jaarcijfers over 2017 op 8 maart meer duidelijkheid komt.

Cijfers SBM Offshore in lijn

Door positievere verwachtingen rondom de olie- en gasprijs is het bedrijf positiever gestemd over 2018. Echter de gedane uitspraken door het management voldeden niet aan de marktverwachting. Zo rekent SBM Offshore (-2,2%) op $ 1,9 miljard omzet en $ 750 miljoen operationele winst voor 2018. Dit is lager dan de consensus van de markt ($ 2,1 miljard aan omzet, $ 830 miljoen aan operationele winst). Teleurstellend dus.

Het afgelopen jaar was lastig voor de maritiem dienstverlener vanwege achterblijvende investeringen in de olie- en gassector mede veroorzaakt door de lage opbrengstprijzen van deze producten. De omzet kwam uit op $ 1,68 miljard (-17%, jaar-op-jaar). Dit was in lijn met onze verwachting. De onderliggende winst per aandeel ($ 0,39) is hoger dan de raming van de markt ($ 0,38). Punt van aandacht voor het komende jaar is de divisie Turnkey (35% van de omzet). Hier boekte het concern matige resultaten over 2017, maar SBM verwacht voor 2018 een toename in toegekende contracten. Turnkey levert productie- en opslagschepen die direct gereed zijn voor gebruik. Met een aantrekkelijke olieprijs zou het voor concerns (zoals Petrobas) weer meer moeten lonen om olie- en gas te exploreren door middel van diepwaterproductie.

Sterke resultaten Intertrust

Intertrust (+11,6%) liet sterke kwartresultaten zien. Zo steeg de omzet met 5,5% (€ 127,4 miljoen) ten opzichte van het laatste kwartaal van 2016. Dit lag maar liefst +7% boven verwachting. De geschoonde operationele winst (EBITA) deed het nog beter en bedroeg € 51 miljoen, een stijging van 5,9% (jaar-op-jaar) en 10% boven de gemiddelde analistenconsensus. Door verandering in wet- en regelgeving zag Intertrust zijn omzet en winst fors toenemen (UBO-registraties). In Nederland profiteerde het trustkantoor van lagere personeelskosten. Luxemburg zorgde voor sterke groei binnen fondsen.

Europa: Total draait op alle cilinders

De cijfers van Total waren prima te noemen en de trading update bevatte leuke boodschappen voor de aandeelhouder. Ons valt op dat Total operationeel op diverse vlakken erg goed presteert. Zurich Insurance maakt een prima turnaround door en de Franse uitbater van tolwegen, Vinci, zette een solide jaarprestatie neer.    

Total lost beloften sterk in

De CEO van Total (+1,8%) Pouyanne heeft zich meerdere malen positief uitgelaten over de gang van zaken bij de oliereus. Hij loste vandaag alle beloften in met fraaie winstcijfers en goede vooruitzichten. De geschoonde nettowinst klom in het vierde kwartaal met 19% tot $ 2,87 miljard. De operationele kasstroom (CFFO) lag met $ 6 miljard wel boven de verwachting van $ 5,7 miljard.  Op alle operationele terreinen presteerde Total solide en het bedrijf doet het operationeel goed. Verder groeit de productie voldoende goed nu en in de komende jaren. De financiële positie, uitgedrukt in de gearing, ontwikkelde zich beter dan verwacht.

En dan komen we aan bij het aandeelhouderszoet. Total heeft de intentie uitgesproken om het dividend met 10% op jaarbasis te laten stijgen in de komende drie jaar. Dat betekent van € 2,48 per aandeel over 2017 naar € 2,72. En Total gaat nog voor een extra € 5 miljard aan aandelen inkopen in de periode 2018 -2020. De beleggingscasus bij Total ontwikkelt zich erg sterk op vele fronten. De waardering is relatief laag en operationeel presteert het bedrijf ijzersterk. Binnen de oliesector een van de betere ondernemingen.

Vinci bouwt solide door

De jaarresultaten van de Franse bouwer Vinci (-1,1%) waren solide. Zowel omzet als de winstmaatstaf EBIT kwamen licht boven de verwachting binnen. Onderaan de streep resteerde er een nettowinst van € 2,75 miljard die 3,3% boven de consensusverwachting lag. De divisie Consessies, waar de tolwegen onder vallen, presteerde aanzienlijk beter dan verwacht. Vinci Bouw viel wat tegen. Toch zijn we positief over de cijfers. Het orderboek dikte 7% aan in 2017 tot € 29,3 miljard, waarbij vooral de Franse markt een sterk herstel laat zien. De door Vinci geschetste vooruitzichten voor 2018 beoordelen analisten als positief. De organische omzet en marges zullen in alle onderdelen groeien. De beleggingscasus bij Vinci is robuust. Een verder herstel van de Franse bouwmarkt kan voor een verrassing zorgen.

Zurich Insurance verhoogt dividend

De paar jaar geleden ingezette turnaround bij Zurich (+3,1%) werpt nu echt zijn vruchten af. In 2017 deden zich de nodige natuurrampen voor, die raakten het concern wel, maar de verliezen waren behapbaar. De omzet is meer gebalanceerd en het bedrijf is selectiever in het sluiten van contracten. Daarnaast zijn de kosten sterk afgenomen. Kortom, op vele vlakken is vooruitgang geboekt en dat in lastige marktomstandigheden. Terecht chapeau! En dat leidt ertoe dat het dividend voor het eerst in zeven jaar wordt opgehoogd, nu met 6% tot CHF 18,00. Zurich kondigde ook de inkoop van aandelen aan ter waarde van $ 1 miljard. En er is ruimte voor meer. Financieel gezien zit Zurich ruim in het jasje. De beleggingscasus bij Zurich wordt sterk gevoed door voortgaande interne verbeteringen. Het positief meewerken van de buitenwereld, bijvoorbeeld hogere rentetarieven of minder rampen, kan de nettowinst extra aanjagen. Het aandeel is met een koerswinstverhouding van 13 voor 2018 niet duur gewaardeerd. Het dividendrendement van 5,8% is fraai te noemen.

VS: rust keert terug

De Dow Jones sloot gisteravond nagenoeg onveranderd en daarmee lijkt de rust terug te keren onder beleggers. Nu koersen zijn gedaald is het volgens Morgan Stanley weer tijd om in te stappen in Amerikaanse banken. Verder publiceerde Prudential zijn vierdekwartaalresultaten en is het vanavond de beurt aan AIG.

Tijd om banken te kopen, aldus Morgan Stanley

Nu aandelenbeurzen gedaald zijn, is het een mooi moment om in te stappen in aandelen van Amerikaanse banken, aldus de analisten van broker Morgan Stanley. Volgens hun zijn waarderingsratio’s weer op niveaus van vóór de rally die ingezet is bij het invoeren van de nieuwe belastingwet. Niet alleen kunnen banken volgens de analisten van de zakenbank profiteren van de belastingverlagingen, maar ook een mogelijke versoepeling van regelgeving, digitalisering en inflatie zullen volgens hen gaan bijdragen aan een hogere winstgevendheid van Amerikaanse banken.

Beter dan verwachte winst Prudential, vanavond AIG op de agenda

Gisteravond publiceerde verzekeraar Prudential Financial de resultaten over het vierde kwartaal en vanavond is het de beurt aan concurrent AIG. De cijfers van Prudential lagen boven de verwachtingen van analisten. De winst per aandeel kwam uit op $ 2,69, dichtbij de analistenconsensus van $ 2,64 volgens Bloomberg. De vermogensbeheeractiviteiten hadden een erg sterk kwartaal achter de rug. Het management verwacht voor 2018 een effectief belastingtarief van 22% in plaats van de eerdere schatting van 26%. Het aandeel Prudential Financial noteerde nabeurs 1,6% hoger.

Wat AIG betreft zullen de ogen van beleggers gericht zijn op het aantal schadeclaims als gevolg van de bosbranden in Californië. Maar wellicht belangrijker nog is of AIG wederom extra geld apart moet zetten voor oude vastgoedpolissen. Wat wel vaststaat is dat AIG een miljardenafschrijving zal doen op de aanwezige compensabele verliezen op de balans.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot