Beurzen: Deutsche Bank zet negatieve toon

Wederom meldde de Deutsche Bank een tegenvallend resultaat en dat zet jammer genoeg een negatieve toon. Het Europese, maar vooral het Amerikaanse cijferseizoen, verloopt voorspoedig. Verder staan we stil bij veel cijfers. In eigen land kwam Philips Lighting met cijfers naar buiten en in de VS deed Apple de boeken open.

  • Philips Lighting presenteert een gematigd vooruitzicht

  • Europa: bedrijfscijfers zijn voldoende goed
  • Apple verkoopt minder iPhones tegen een hogere prijs

Philips Lighting presenteert een gematigd vooruitzicht

Licht aan het einde van de tunnel bij Philips Lighting? Ja, tenminste voor wat betreft de vierdekwartaalresultaten. Het concern presenteerde een vergelijkbare omzetgroei van 3%, wat 1% boven onze verwachting is. Over heel 2017 bedroeg de omzetstijging 0,5% (gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten). De positieve omzetverrassing komt vooral van de divisies Professional en Home. Binnen Professional valt dit te verklaren door een eenmalige post, al merken we ook op dat de winstontwikkeling zich sterk positief ontwikkeld. Home profiteert van nieuwe technieken (Internet of things) waarbij alle systemen in huis verbonden worden. De omzetgroei van +37,3% is dan ook indrukwekkend te noemen en ligt ver boven onze verwachting (+25%). Deze divisies zorgen voor een positieve impact op de totale winstgevendheid van het bedrijf. Binnen Lamps en LED, de andere divisies van het concern, viel een negatieve trend te bespeuren. Door het werkkapitaal van het bedrijf beter te managen vielen de vrije kasstromen van Philips Lighting hoger uit (€434 miljoen) dan verwacht (€ 275 miljoen). De vierdekwartaalresultaten waren voldoende goed .

De vooruitzichten die het management schetst, zijn minder rooskleurig. Zo verwacht het management een zwakke vergelijkbare omzetgroei, verdere verbetering van de winstmarge (10% tot 10,5%) en een solide ontwikkeling van de vrije kasstroom. Deze doelstellingen zijn in lijn of net onder onze eerder geformuleerde verwachtingen voor 2018.

Aanhoudende huurgroei bij Unibail-Rodamco

De winst per aandeel bij Unibail-Rodamco (-1,1%) nam met 7,2% toe in 2017 tot € 12,05 per aandeel. Dat cijfer lag iets boven de door Unibail afgegeven range van € 11,80 tot € 12,00. De identieke nettohuurinkomsten over de gehele vastgoedportefeuille ging met 4,2% omhoog, waarbij vooral de winkels een krachtige huurgroei van 4,3% lieten noteren. Waarom presteert Unibail zo goed? Dat komt door de focus op kwalitatieve goede locaties, de aanwezige huurders in de winkelpanden realiseerden een omzetgroei van 3,9%. Dit benadrukt de succesvolle strategie van Unibail. Verder wist het vastgoedbedrijf de gemiddelde rentekosten terug te dringen tot 1,4% over de aanwezige schuld. De intrinsieke waarde per aandeel (bezittingen minus schulden) lag op € 211,00 en daarmee noteert het aandeel een 5%-korting ten opzichte van de beurskoers. De beleggingscasus bij Unibail kenmerkt zich door een uitstekende executie en duidelijke strategie. Voor 2018 voorziet het management een winststijging tot € 12,75 tot € 12,90.

Hogere inkomsten voor KBC

De analisten van Kempen kwamen vanochtend met een verhoging van het koersdoel van KBC (van €70,- naar €88,-). Zo moeten de inkomsten een flinke boost krijgen van de momenteel sterke aandelenmarkt(en). Deze stijging in commissies moet hoger uitpakken dan de verwachte daling van de nettorentebaten en hoger dan verwachte kosten. Voor heel 2018 voorziet KBC meer rugwind door de verwachte rentestijging. Bovendien heeft de verlaging van de Belgische vennootschapsbelasting (van 33,99% naar 22%) positieve impact op de toekomstige winstgevendheid. Wanneer de belastinghervorming volledig is geïmplementeerd gaan wij uit van een winst-per-aandeelstijging van 8% tot 10% in 2020. Ook de impact van Basel IV lijkt gunstig te zijn voor KBC. Wij gaan ervan uit dat de bank hierdoor kapitaal overhoudt om overnames te financieren of kapitaal terug te geven aan aandeelhouders.

Dividendverlaging Wereldhave

De resultaten van Wereldhave (-9,6%) over 2017 zijn teleurstellend te noemen. De consequentie hiervan is een daling van de nettovermogenswaarde (-3%). Het probleem zit vooral in ‘Frankrijk’ (25% omzet) waar de huur met -7% afnam ten opzichte van het vorige jaar. Dit komt omdat de bezettingsgraad van de verhuurde panden afnam van 94,4% (begin 2017) naar 91,9% (einde jaar). Ingegeven door deze lagere opbrengsten is Wereldhave genoodzaakt het dividend voor 2018 te verlagen naar € 2,52 (van € 3,08 over 2017). Het management gaat namelijk uit van een uitbetaling van 75%-85% over zijn winst per aandeel.

Europa: bedrijfscijfers zijn voldoende goed

Het cijferseizoen in Europa verloopt voorspoedig. De tot nu toe gemelde bedrijfscijfers binnen de Europese Stoxx600-index laten in 52% van de gevallen een hoger dan verwachte winstgroei zien. En daarbij ligt de gemiddelde winst 15% hoger dan een jaar daarvoor. Dat is prima. Vooral de meer cyclische bedrijven weten aangenaam verrassen. Dat laatste deed Deutsche Bank in ieder geval niet met een jaarverlies van € 497 miljoen. Verder staan we even stil bij de gerapporteerde cijfers van Nokia en kledingretailer H&M.  

Deutsche Bank boekt weer verlies

Op diverse vlakken stelde Deutsche Bank (-5,9%) teleur. De netto-omzet daalde tot € 5,7 miljard in het vierde kwartaal, het laagste niveau sinds 2010. Verder kwam het totale verlies in het vierde kwartaal uit op € 2,18 miljard mede door belastingaanpassing in de VS. Voor geheel 2017 zal Deutsche Bank rode cijfers schrijven. De marktomstandigheden zitten Deutsche Bank ook niet mee, er is te weinig beweging in de financiële markten en dat drukt de handelsresultaten. Een ander vervelend punt is de kostencontrole. De kostendoelstelling van € 22 miljard ging van tafel, voor geheel 2018 wordt nu gemikt op € 23 miljard. En de kosten voor wetgeving en juridische claims blijven ook in 2018 in de lift zitten. De bank blijft in een transitiefase en die duurt lang. Geduld van beleggers wordt continu -maar ook te lang- op de proef gesteld. Daarnaast heeft de Chinese grootaandeelhouder HNA met een 9,9%-belang in Deutsche Bank grote financiële problemen. Dat kan ervoor zorgen dat het pakket mogelijk nog op de markt komt. Niet bevorderlijk voor de koers. De beleggingscasus bij Deutsche is en blijft erg uitdagend.

Veel werk aan de winkel bij H&M

Kledingretailer H&M (-0,3%) meldde eerder deze week al de jaarresultaten die grofweg in lijn lagen met de verwachtingen. Het geschetste vooruitzicht voor de komende maanden was weinig opbeurend. Ten eerste blijft H&M worstelen met voorraden en verkeerde assortimentskeuzes en dat blijft drukken op de resultaten in de eerste jaarhelft van 2018, aldus het management. Daarnaast werden beleggers negatief verrast door het voorstel van H&M om het dividend te herinvesteren in nieuw uit te geven aandelen. Met dit geld kunnen vervolgens investeringen worden gedaan om de groei aan te jagen. Analisten zien dit als een indicatie dat er meer druk op de balans komt en het dividendbeleid mogelijk op de helling gaat. Op 14 februari houdt H&M een analistendag waarin hopelijk een goed plan van aanpak komt om het tij te keren. De beleggingscasus blijft omgeven door heel veel onzekerheid. Vooral eerst afkijken hoeveel puin er nog geruimd gaat worden en tegen welke kosten. Dus vooralsnog afwachten c.q. mijden van het aandeel.

Nokia ziet licht aan het eind van de tunnel

De gang van zaken in de telecomnetwerksector was lange tijd bar en boos. Volgens Nokia (+2,1%) komt daar verandering in na 2019, waarbij de nettowinst meer dan verwacht zal aantrekken. Dat is de belangrijkste boodschap die voor veel opluchting zorgde bij het geplaagde concern. De koers steeg gisteren 11,7%. Beleggers moeten nog even geduld betrachten want 2018 biedt nog de nodige uitdagingen, aldus topman Suri. Dat betekent concreet dat de winst lager zal uitpakken dan eerder was voorzien door extra investeringen in nieuwe 5G-technologie. Op korte termijn heeft Nokia het nog lastig, in het vierde kwartaal bijvoorbeeld daalde de brutomarge in de netwerkdivisie tot 37,6%, een jaar eerder lag deze nog op 40,9%. De kwade genius is vooral de felle Chinese concurrentie op deze markt. De beleggingscasus bij Nokia blijft een moeilijke op de kortere termijn. De brutomarge blijft onder druk staan en het vergezicht van een aantrekkende winst en orderinstroom in 2019 is naar onze mening door veel onzekerheid omgeven.

Gemengd beeld in VS

Nadat de S&P500-index overdag 0,4% steeg, sloot de brede Amerikaanse aandelenindex uiteindelijk toch 0,1% lager. Onder andere Alphabet, Apple en Amgen publiceerden nabeurs resultaten.

Alphabet rapporteert gemengde set resultaten

Alphabet, het moederbedrijf van Google, rapporteerde gisteren wisselende resultaten. De omzet viel met $ 32,32 miljard over het vierde kwartaal hoger uit dan verwacht. Analisten gingen gemiddeld uit van $ 31,85 miljard. De geschoonde winst per aandeel viel met $ 9,70 tegen ten opzichte van de verwachting van $ 9,96.

De sterke omzet was te danken aan de inkomsten uit advertenties bij Google. Er werd vaker op advertenties geklikt dan verwacht en de kosten die adverteerders per klik moeten betalen daalden minder hard dan verwacht. Dat de winst lager uitviel dan verwacht, was dan ook vooral een gevolg door stijgende inputkosten en marketinguitgaven. Dit zette druk op de operationele marge. Na het rapporteren van de resultaten noteerde het aandeel Alphabet nabeurs 2% lager.

Apple verkoopt minder iPhones tegen een hogere prijs

Het aandeel Apple mocht juist hoger na de publicatie van de kwartaalcijfers. Zowel de winst als omzet waren hoger dan verwacht. De iPhone-maker boekte een winst per aandeel van $ 3,89 bij een omzet van $ 88,3 miljard. De analistenconsensus lag op respectievelijk $ 3,86 en $ 87,28 miljard.

De ogen van beleggers waren vooral gericht op de iPhone-verkopen. Deze vielen met 77,3 miljoen stuks tegen, want de verwachtingen van analisten lagen gemiddeld op 80 miljoen. Vorig jaar waren dit er nog 78 miljoen. Hogere verkoopprijzen compenseerden ruimschoots voor de verkoopdaling, waardoor de omzet op iPhones uiteindelijk hoger uitviel.

Vooruitkijkend verwacht het management een winstmarge te boeken van 38% tot 38,5% met een omzet tussen $ 60 miljard en $ 62 miljard. Dat is lager dan de analistenverwachting van respectievelijk 38,9% en $ 65,73 miljard. Vanwege het lagere belastingtarief dat Apple gaat betalen (15%) hebben wij ons koersdoel verhoogd naar $ 170,-.

Amgen boekt omzetdaling

Ook Amgen publiceerde kwartaalcijfers. De winst was lager dan verwacht, maar de omzet lag met een daling van 3% in lijn met de verwachtingen. Amgen boekte een winst per aandeel van $ 2,89 bij een omzet van $ 5,8 miljard. Gemiddeld gingen analisten uit van een winst per aandeel van $ 3,03.

Onderliggend waren de resultaten gemengd te noemen. De omzet van blockbuster Enbrel daalde weliswaar met 13% naar $ 1,37 miljard, maar dat was beter dan verwacht. Net als het tweede product van Amgen, Neulasta. Daarvan bleef de omzetontwikkeling vlak. Maar het nieuwere cholesterolmedicijn Repatha stelde juist teleur. Dat Amgen het qua omzet vooral moest hebben van oudere medicijnen valt in onze ogen wat tegen. Verder liepen de operationele kosten op, ten koste van de winstgevendheid.

Het management verwacht over 2018 een geschoonde winst per aandeel te boeken tussen $ 12,60 en $ 13,70 bij een omzet van $ 21,8 miljard tot $ 22,8 miljard. De analistenconsensus lag op $ 12,71 winst per aandeel bij $ 22,8 miljard omzet. Beleggers zetten het aandeel kort

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot