Beurzen: Winst Royal Dutch Shell spuit omhoog

De geschoonde vierdekwartaalwinst van Royal Dutch Shell (Shell) steeg tot $ 4,3 miljard, in het laatste kwartaal van 2016 lag dit cijfer op slechts $ 1,8 miljard. Echter de kasstroomontwikkeling bij de oliereus vonden de analisten aan de te magere kant. Voedingsreus Unilever wist een sterker dan verwachte identieke omzetgroei te boeken.  

  • Winst Royal Dutch Shell spuit omhoog

  • Europa: bedrijfscijfers met nodige plussen en minnen

  • VS: Microsoft komt met klinkende resultaten

Winst Royal Dutch Shell spuit omhoog

De geschoonde winst bij Royal Dutch Shell (-0,7%) lag met $ 4,3 miljard in het vierde kwartaal iets boven de verwachting. Dat was prima, maar toch zijn er de nodige kanttekeningen te plaatsen. De hogere winst werd vooral gedreven door betere dan verwachte resultaten in de upstreamdivisie (olie & gaswinning), net gek gezien de hogere olieprijs. Tegenvallend was de winst in de tak ‘refining & trading’ die kwam uit op $ 96 miljoen, waar gerekend was op een resultaat richting de $ 500 miljoen. De echte tegenvaller zat in de kasstroomgeneratie. De graadmeter bij Shell, de CFFO, kwam dit kwartaal uit op $ 7,6 miljard, waar analisten rekenden op $ 10,3 miljard. Er werden door Shell diverse redenen voor deze tegenvaller aangevoerd (hogere belastingen, hogere garantiebedragen bij trading). Verder laat Shell het investeringsprogramma voor 2018 van $ 25 miljard ongewijzigd. En het bedrijf bevestigde de kapitaalteruggave aan aandeelhouders in 2018 van meer dan $ 25 miljard in de vorm van een aandeleninkoop.

Unilever ziet versnelde omzetgroei

De identieke onderliggende omzet bij Unilever (-0,5%) groeide in het vierde kwartaal met 4,0% waar analisten niet verder kwamen dan 3,7%. Nadere analyse leert dat het vooral volumegroei betreft (+3,2%) die ook veel sterker is dan verwacht. Vooral in Latijns-Amerika en VS werd er goed verkocht. Op divisieniveau wist de divisie Homecare positief te verrassen. En minpuntje blijft dat de druk op prijzen groot blijft. Er was gerekend op een prijstoename van 2,2%, en er rolde slechts 0,7% uit de bus. Fabrikanten in deze sector hebben weinig prijszettend vermogen. Daarnaast zorgen de bezuinigingen ervoor dat de operationele marge sneller stijgt dan verwacht, die marge bedraagt nu 17,5%. Over de toekomst liet Unilever zich gemengd uit. De marktomstandigheden in de opkomende markten trekken voorzichtig aan. Het management verwacht de komende maanden ook aanhoudende prijsdruk. De beleggingscasus bij Unilever is sterk gericht op kostenbesparingen teneinde de operationele marge richting de 20% te duwen in 2020. De aanhoudende prijsdruk op afzetprijzen geeft een lastige tegenwind.

Europa: bedrijfscijfers met nodige plussen en minnen

De vanochtend gemelde cijfers van Europese bedrijven waren niet geheel overtuigend. Daimler gaf een conservatieve verwachting af voor 2018. Roche gaf een fraai winstvooruitzicht voor 2018 maar dat wordt behoorlijk ondersteund door de Amerikaanse belastingverlaging en Vodafone worstelt met de organische omzetgroei.

Roche doet mooie winstvooruitzicht de deur uit

De omzet bij Roche (+0,3%) kwam 2% boven de verwachting uit. Onder aan de streep was het iets minder fraai, de geschoonde halfjaarwinst per aandeel lag met CHF 7,11 iets onder de verwachting van analisten. Dat had vooral te maken met meer kosten in de tweede jaarhelft. Kijken we op divisieniveau dan deed de divisie Diagnostics het qua winst en omzet minder goed dan verwacht. Erg positief is dat de Pharma-divisie aanzienlijk beter presteerde dan verwacht. Vooral de reeks van nieuwe producten slaan beter dan verwacht aan. En dan de smaakmaker, de vooruitzichten voor 2018. Roche voorziet een stijging van de geschoonde winst per aandeel van 5% tot 8% in 2018 (tegen constante wisselkoersen). Dit wordt mede gevoed door de belastingherzieningen in de VS. Die vooruitzichten zijn fraai in onze ogen maar de beleggingscasus blijft rommelig met daarbij de nodige plussen en minnen. Ja, de Zwitsers zetten de juiste stappen maar het gaat traag.

Daimler geef conservatieve verwachting af

Autobouwer Daimler (-0,8%) voorziet voor 2018 geen verdere winstgroei. De verwachte resultaten liggen in lijn met die van 2017. En dat was een koude douche voor beleggers. Nu heeft Daimler er wel het handje van om niet al te optimistisch te zijn, is onze kanttekening. Better safe than sorry. Waar komt die voorzichtigheid vandaan? Niet zo zeer in de verkopen. Die stijgen nog, maar vooral de researchkosten voor nieuwe technologieën lopen sterk op. Ook de duurdere euro zorgt voor meer tegenwind in 2018, mogelijk voor € 1 miljard, en als laatste rekent Daimler op oplopende grondstofkosten (+200 miljoen). De beleggingscasus bij Daimler is stevig en er wordt wat voorzichtigheid ingebouwd.

Vodafone presteert in lijn

De belangrijke organische omzetgroei bij Vodafone (-1,2%) bedroeg 1,1% in het afgelopen kwartaal. De regelgeving in diverse landen zat Vodafone dwars en dat kostte 0,3% aan omzetgroei op kwartaalbasis. In de regionale verdeling zien we dat Duitsland veel beter presteert dan verwacht en dat het VK een vervelend verhaal is en blijft. De omzetgroei bedroeg -4,8%, een aanzienlijke verslechtering. Dat werd overigens wel aangezet door boekhoudkundige aanpassingen in de financiering van mobieltjes. De smaakmaker van afgelopen kwartalen - Spanje - groeide minder hard qua omzet (+2,0%), er wordt daar stevig met prijzen gestunt. Alles overziend zijn de cijfers van Vodafone niet echt een feest.           

VS: Microsoft komt met klinkende resultaten       

Nabeurs publiceerden Mondelez, Microsoft en Qualcomm hun kwartaalresultaten.

Mondelez boekt stevige omzetgroei in opkomende markten

Wisselende resultaten voor snackproducent Mondelez, die de cijfers over het vierde kwartaal nabeurs publiceerde. De voedingsgigant wist een prima omzetgroei te realiseren van 5,8%. Weliswaar geholpen door valutaeffecten, maar op autonome basis bleef hier toch nog 2,4% groei van over. En daarmee wist Mondelez aan de groeiverwachtingen van analisten te voldoen. Onderaan de streep boekte Mondelez een winst per aandeel van $ 0,57. De analistenconsensus lag op $ 0,56.

In 3 van de 4 regio’s versloeg de onderneming de verwachtingen met een prima omzetgroei. Vooral opkomende markten presteerden sterk (6,3% autonome groei), die nu circa 40% van de omzet vertegenwoordigen. Alleen in Noord-Amerika bleef de omzet achter. In Noord-Amerika daalde de omzet op autonome basis met 0,8%, terwijl analisten uitgingen van een stijging van 1,4%. Hoewel het een trend is die we ook bij andere voedingsproducenten zien, liet het management weten in Noord-Amerika nog veel last te hebben gehad van de naweeën van de cyberaanvallen in juni. Dit resulteerde in verstoringen binnen de productieketen.

Vooruitkijkend over 2018 verwacht het management een autonome omzetgroei te behalen van 1% à 2%, bij een operationele marge van 17%. Dit lijkt aan de conservatieve kant te zijn.

Uitstekende resultaten Microsoft

Microsoft publiceerde nabeurs de resultaten over het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar. Met zowel een omzet als winst per aandeel waren het prima resultaten. De techreus zag de omzet 12% stijgen naar $ 28,9 miljard en dat was $ 500 miljoen meer dan de gemiddelde analistenverwachting (bron Bloomberg). De winst per aandeel lag met $ 0,96 ruim boven de verwachte $ 0,86.

We zijn onder de indruk van de cijfers en verhogen ons koersdoel van $ 100,- naar $ 106,-. Alle divisies presteerden namelijk beter dan verwacht. Vooral de clouddiensten boekten uitstekende resultaten met een omzet van $ 7,8 miljard tegen $ 7,54 miljard. Clouddienst Microsoft Azure boekte zelfs een omzetgroei van 98%. Dat is het sterkste groeitempo in vijf kwartalen en toch wist de onderneming de brutomarge binnen de clouddienstverlening met 55% op peil te houden.

Vooruitkijkend verwacht het management dat het effectieve belastingtarief door de nieuwe Amerikaanse belastingwet zal dalen van 23% naar ongeveer 16%. Ook verwacht het dat de operationele marge licht zal toenemen.

Cijfers Qualcomm overschaduwd door overnameperikelen

Ook Qualcomm publiceerde nabeurs kwartaalresultaten. De chipfabrikant boekte een geschoonde winst van $ 0,98 per aandeel bij een omzet van $ 6,1 miljard. Analisten gingen gemiddeld uit van $ 0,91 winst per aandeel bij een omzet van $ 5,9 miljard. Prima cijfers dus, ondanks dat de winst 96% daalde omdat Apple weigert royalties te betalen. Het management maakte wel bekend dat het een deal gesloten heeft met Samsung, waarbij Samsung zijn aanklacht bij de toezichthouder in Zuid-Korea laat vallen. Hierbij was een boete van $ 868 miljoen gemoeid. Ook maakte het management bekend dat het overzees kapitaal terughaalt naar de VS.

De afgegeven vooruitzichten waren echter teleurstellend. Qualcomm verwacht in het huidige kwartaal een omzet te boeken tussen $ 4,8 miljard en $ 5,6 miljard en een winst per aandeel van $ 0,65 tot $ 0,75. Dat is een stuk lager dan de analistenconsensus van respectievelijk $ 5,6 miljard en $ 0,86. De cijfers en vooruitzichten zijn echter overschaduwd door de overnameperikelen van Broadcom en NXP. Voorlopig ligt daar dan ook de aandacht van beleggers. Ondanks de teleurstellende winst- en omzetverwachting daalde het aandeel nabeurs slechts 0,9%.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot