Gaspedaal eurozone economie dieper ingetrapt

De economie in de eurozone krijgt meer en meer vaart, daarop wijzen de voorlopige inkoopmanagersindexcijfers uit deze regio. Het besluit om het obligatie-opkoopprogramma van de ECB terug te schroeven naar € 30 miljard bij de laatste beleidsvergadering was minder unaniem dan gedacht. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen steeg in november sterker door dan voorzien.

Economisch gaspedaal verder ingedrukt

De voorlopige eurozone-inkoopmanagersindexcijfers over november duiden wederom op een economische groeiversnelling. Het samengestelde cijfer voor industrie en diensten kwam uit op 57,5 indexpunten en versloeg daarmee alle taxaties. Dit cijfer correspondeert zelfs met een economisch groeitempo van iets boven de 3%. Het grote trekpaard blijft de export. Extra aandacht is er voor de inflatie. Die lijkt in november wat meer de kop op te steken. We denken dat de economische groei in de eurozone voor 2017 dichtbij de 2,5% kan uitkomen.    

ECB-notulen tonen verdeeldheid

Er was consensus binnen de ECB om het obligatie-opkoopprogramma met negen maanden te verlengen. Maar over de afname van € 60 miljard naar € 30 miljard werd gesoebat. En over hoe het monetaire beleid er daarna uit moet zien. De ECB-leden hebben vertrouwen in de economische ontwikkeling maar niet in de haalbaarheid van de grofweg 2% inflatiedoelstelling. Op het inflatievlak hangt het dus bij de ECB. Bij het huidige consumentenkerninflatieniveau van 0,9% op jaarbasis zal de ECB niet staan te trappelen om monetair te verkrappen. Ja, we denken dat de aankopen per eind september 2018 zullen stoppen, maar dat het monetaire beleid erg ruim blijft. Mits de inflatie niet gaat steigeren tot dik boven de 2%.

Consumentenvertrouwen VS tikt hoger

Het gemelde consumentenvertrouwenscijfer van de Universiteit van Michigan trok in november meer aan dan voorzien. Het is een grijsgedraaide plaat, maar zicht op meer banen en hogere lonen zijn louter de drijvers. Daar schuilt mogelijk ook het gevaar. Tegenvallers op het fiscale en/of monetaire vlak (hogere rentestanden) kunnen het sentiment fors negatief sturen. In het recente verleden hebben wij gezien dat een licht oplopende rentestand in de VS al direct zijn weerslag heeft op de hypotheekverstrekking. Verder weten we dat banenverlies grote impact heeft op de betalingsmoraal van schulden. Niet onbelangrijk nu consumenten zich weer dieper in de schulden steken om te consumeren. Vooralsnog draait de Amerikaanse economie als een tierelier en is er geen reden tot zorg op de korte termijn.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot