Beurzen: Europa bezig aan een inhaalslag

Volgens diverse aandelenstrategen wel. Nu de euro verzwakt ten opzichte van de Amerikaanse dollar wordt het perspectief voor Europese aandelen beter, zeggen zij. In eigen land ‘duiken’ beleggers op het aandeel AMG. Het bedrijf heeft zijn tantalumproductie weer op orde en dat biedt wederom mogelijkheden. In de VS publiceerde Accenture de cijfers over het vierde kwartaal en loopt de spanning bij Disney op.

  • AMG wordt gezocht

  • Gaan Europese aandelen het gat met de VS dichten?

  • Amerikaanse belastingdienst maakt het mogelijk wel leuker!

AMG wordt gezocht

De laatste handelsdag van de week is niet alleen zonnig, maar ook licht positief begonnen. ArcelorMittal trekt de portemonnee om de productiecapaciteit in Mexico uit te breiden, Corbion rondt een overname af en AMG heeft zijn productie weer op orde.

ArcelorMittal groter in Mexico

De staalreus gaat de komende drie jaar $ 1 miljard investeren in Mexico. Dat komt de productiecapaciteit ten goede. Deze wordt uitgebreid naar 5,3 miljoen ton op jaarbasis. Momenteel zit men op een jaarproductie van 4 miljoen ton.

ArcelorMittal (+0,7%) doet deze investering om aan de grote binnenlandse vraag, voornamelijk afkomstig van automobielproducenten, te kunnen voldoen. Overigens is die autoproductie sterk afhankelijk van de VS. Grote fabrikanten als Ford en General Motors hebben assemblagefabrieken in Mexico gevestigd.

Goed dat ArcelorMittal actie onderneemt om aan de (lokale) toekomstige vraag te kunnen voldoen.

Corbion rondt overname af

Op 18 september berichtten wij dat Corbion (-0,6%) het failliete TerraVia wilde overnemen. Nu kunnen we melden dat die overname al is afgerond. Nu kan men bij Corbion beginnen met het herorganiseren van de verlieslatende activiteiten. Na deze klus verwacht het management van Corbion dat TerraVia veel waarde toevoegt. Dat mag ook wel aangezien er $ 20 miljoen betaald is voor deze activiteiten.

AMG heeft productie weer op orde

Beleggers zijn tevreden met het bericht dat AMG (+4,8%) de Braziliaanse Mibra-mijn, waar het tantalum – een zeldzaam aardmetaal – produceert, weer operationeel is. Dit biedt AMG wederom de mogelijkheid om met afnemers in gesprek te gaan over het afsluiten van langdurige contracten. Afgelopen maart verloor AMG een klant, die als gevolg van de teruggelopen productie, zijn heil elders zocht. Over het verbreken van dat langetermijncontract is het laatste woord nog niet gesproken.

Gaan Europese aandelen het gat met de VS dichten?

De Europese aandelenbeurzen zijn gematigd positief geopend. Veel beleggersogen zullen gericht zijn op de macro-economische publicaties die in de loop van de dag naar buiten komen. Vooral de inflatiecijfers in Italië, Frankrijk en Duitsland zullen met gemiddelde aandacht bekeken worden. Verder horen we dat Novartis zoekende is naar groei, het klimaat voor Europese investment banks lastig blijft en dat diverse strategen Europese aandelen goede kansen toe dichten in de laatste maanden van dit jaar.

Novartis zoekt groei

Daarvoor richt het momenteel de blik op Advanced Accelerator Applications (AAA). Deze producent van radioactieve geneesmiddelen staat mogelijk niet enkel bij Novartis op het netvlies, maar ook bij andere farmaceuten.

Het is geen geheim dat de grote farmaciebedrijven in de wereld continu op zoek zijn naar overnamemogelijkheden. Zo ook Novartis. Het bedrijf zoekt versterking op het gebied van kankerbestrijding en op het gebied van hart- en vaatziekten. Dat is nodig omdat 1) kanker en hart- en vaatziekten tot de top drie van doodsoorzaken in de wereld behoren, 2) de eye care-activiteiten van het bedrijf niet naar behoren presteren en 3) het management een besluit moet nemen inzake het al dan niet aanhouden van het belang in Roche.

AAA is een interessante partij om over te nemen. Dit jaar heeft de Europese toezichthouder het medicijn Lutathera dat ingezet wordt voor de behandeling van neuro-endocrine tumoren (neuro-endocrine cellen kunnen overal in het lichaam aanwezig zijn, groeien vaak ongeremd en kunnen vaak hormonen of hormoonachtige stoffen produceren). Het is een zeldzame vorm van tumor. Vandaar dat farmaceuten als Novartis in dit soort niches zoeken naar interessante overnamekandidaten. AAA is er zo eentje. Maar er zijn kapers op de kust.

Kortom er is werk aan de winkel en dat beseft het management ook.

Lastig klimaat voor Europese investment banks

De CFO van UBS, Gardner, liet zich terughoudend uit over de ontwikkelingen bij de investment bank divisie. De lage volatiliteit weegt door op de derde kwartaalresultaten, meldde hij. De prestaties in de Wealth Management divisie zien er een stuk beter uit. Ook gaf Gardner aan dat de kapitaalspositie zich bij UBS verder versterkt en dat geeft ruimte voor verdere expansie. Een gemengd bericht zo vatten wij het geheel samen.

Deutsche Bank (-0,4%) kreeg negatief nieuws te verwerken. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagde de kredietwaardigheid van A- naar BBB+. De omzetontwikkeling is te matig om te spreken van een herstel bij de bank en het proces van herstructureren (en de daarbij horende kosten) zal de nettowinst blijven drukken. Dit bericht ondersteunt de beleggingscasus niet.

Krijgen Europese aandelen de wind in de rug?

Nu de euro wat terrein prijs geeft ten opzichte van de Amerikaanse dollar krijgen Europese aandelen de wind in de rug. Dat de euro de afgelopen week verzwakte heeft alles te maken met de toch onverwachte uitslag van de recent gehouden Duitse verkiezingen en de scherpe uitlatingen van de Amerikaanse centrale bank, de Fed.

De sterke euro heeft Europese aandelen sinds de start van het jaar parten gespeeld, maar dat gaat volgens diverse strategen veranderen. Er wordt gezinspeeld op een euro die $ 1,14/$1,15 gaat doen. Momenteel (29 september 2017 – 08:15 uur) noteert deze $1,1772.

Een verzwakking van de euro kan het zetje in de rug zijn dat Europese aandelen nodig hebben. Dan kan de inhaalslag starten. Dat is nodig want de Eurostoxx50-index rendeerde dit jaar 8,0% waar de S&P500-index sinds de start van dit jaar een stijging van 12,0% tot op heden heeft laten zien. Overigens verandert het beeld als de rendementen omslaan naar Amerikaanse dollars. Dan laat de Europese aandelenbenchmark een stijging van maar liefst 21,0% zien.

Valutaschommelingen hebben dus invloed. Niet alleen op belangrijke aandelenindices, maar ook en vooral op bedrijfswinsten. Het is algemeen bekend dat elke 10,0% verandering in de wisselkoersverhouding van de euro (met bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar) een (in -)directe invloed van 3,0% tot 6,0% heeft op de bedrijfswinsten in Europa.

Amerikaanse belastingdienst maakt het mogelijk wel leuker!

Het sentiment op Wall Street blijft opperbest. De door Trump gepresenteerde belastingplannen zorgden vooral voor koersvreugde bij de kleinere, veelal op het binnenland georiënteerde, ondernemingen. Deze ondernemingen hebben vaak een belastingdruk van 35%. In zijn plannen stelt Trump een belasting van 20% voor. Dat scheelt een aanzienlijke slok op een borrel.

Inspiratieloos Accenture

De vierdekwartaalcijfers van Accenture (-0,2%) voldeden qua winst en omzet aan de gestelde verwachtingen. De omzetgroei komt vooral uit Europa en de opkomende markten. Daar werden dubbele groeicijfers gerealiseerd. In de VS sloeg de omzetteller slechts 4% hoger uit. De afdronk is dat Accenture weliswaar levert, maar dat er geen verdere koerskatalysatoren aanwezig zijn.

Voor het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar voorziet Accenture een omzet die tussen de $ 9,10 miljard en $ 9,35 miljard ligt. Analisten hadden een gemiddelde omzetprognose van $ 9,1 miljard in het vizier.

Disney blijft in de schijnwerpers

Bij Disney (-1,2%) blijft het onrustig. De ‘Mouse House’ ligt in de clinch met Altice over de doorgifte van content over de kabel. Het contract loopt in september af en er is nog geen oplossing. Mogelijk gaat het beeld op zwart. En dat maakte beleggers onrustig. Daarnaast is Disney bezig om een eigen streamingdienst op te zetten om eigen content richting de consument te brengen en daarmee partijen als Netflix te passeren.

Tot slot zijn er ook nog interne sores, het zwak presterende ESPN moet weer op de rails worden gezet. Veel turbulentie dus wat de koers niet veel goeds heeft gebracht. We zijn toch van mening dat die koersval van $ 116,00 tot $ 98 overtrokken is en dat Disney de komende tijd meer vrije kasstromen krijgt. Een andere aanjager kan het nieuwe belastingplan van Trump zijn. De belastingdruk bij Disney ligt rond de 30%, die kan als de voorstellen van Trump doorgang vinden, aanzienlijk lager uitkomen.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot