Steekt inflatiewind de kop op?

Daar lijkt het wel op. De consumentenprijzen in de VS beginnen aan te trekken. In het VK waarschuwde het opperhoofd van de Bank of England, Carney, voor een mogelijke renteverhoging ingegeven door een aantrekkende inflatie. Economen in de VS worstelen met de economische impact van de orkanen Harvey en Irma. Die impact is groot en vertroebelt de macrocijfers de komende maanden. Maar dat gegeven hoeft niet negatief te zijn.

Inflatie VS vertoont opwaartse trekjes

De Amerikaanse consumentenprijzen stegen met 0,4% op maandbasis in augustus. Dit was vooral te wijten aan de gestegen benzineprijzen door orkaan Harvey. Dat effect zal geleidelijk weer wegebben. Kijken we naar de kerninflatie - de prijsstijging exclusief de volatiele componenten voeding en energie – dan zien we eveneens een opgaande lijn van 0,2% op maandbasis. De componenten die recent de inflatie lager duwden, zoals mobiele telefonie, prijzen voor tweedehandsauto’s en gezondheidszorg laten nu een stabilisatie zien. De huren, de grootste component binnen het kerninflatiecijfer, maakten zelfs de grootste stijging op maandbasis door van de afgelopen tien jaar!                                                                                                                                 

Samengevat: de kerninflatie beweegt zich nog steeds op een - te laag-  niveau van 1,7% op jaarbasis. Onderliggend zien we wel verbeteringen in het inflatieplaatje optreden. De huidige stand van de Amerikaanse tienjaarsrente van 2,18% is in dat kader erg laag te noemen en biedt opwaarts potentieel. Mede daarom hebben wij recent onze - al onderwogen - positie in staatsobligaties nog verder afgebouwd.  

Orkanen verstoren Amerikaans groeiplaatje tijdelijk

Steeds meer economen komen met neerwaartse groeiherzieningen op de proppen voor het derde kwartaal. Gemiddeld genomen lagen de eerdere groeiramingen tegen de 3,0% op jaarbasis, na de orkanen gaan veel partijen uit van een afgezwakte groei van tussen de 2,0% tot 2,5%.

Tja, de komende tijd is het lastig varen op het economische kompas. Economen zijn van mening dat de economie prima draaide voor de orkanen en houden dat in het achterhoofd. Economische tegenvallers worden de komende maanden daarom ook niet al te zwaar aangerekend. Daarnaast zal het vierde kwartaal mogelijk weer een ‘positieve’ orkaanimpact geven door de gestarte wederopbouw.

Kortom, de economische impact is groot en mogelijk nog groter dan nu wordt voorzien, maar daarvan zijn financiële markten niet onder de indruk. Ergo, een aanstaande ‘groeiversnelling’ in het vierde kwartaal kan zelfs positief uitpakken.

Bank of England jaagt renteschrik aan

De Engelse centrale bank (BOE) verraste met een mogelijke renteverhoging in november. Het opperhoofd, Carney, ziet de loongroei versnellen in het VK. De beschikbare vrije productiecapaciteit slinkt snel en de inflatie zal boven de 3,0% uitklimmen de komende tijd. Dat betekent dat monetaire actie geboden is. De BOE moet echter op eieren lopen. De aanstaande Brexit bedreigt de economische groei, de woningmarkt in Londen staat fors onder druk en ook de consument blaakt niet echt van vertrouwen. De oplopende inflatie en inzakkende munt holt zijn koopkracht uit. Een situatie van een stagnerende economie met inflatie (stagflatie) is een erg vervelend fenomeen waarin ook een centrale bank weinig kan betekenen. Dat zal men echt willen vermijden in het VK. Ook voor aandelen is stagflatie een weinig aantrekkelijk vooruitzicht.   

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot