Amerikaanse economie nog altijd op stoom

De Amerikaanse economie lijkt nog niet aan kracht te hebben ingeboet. Dat zegt de jongste publicatie van zowel de ISM Non-Manufacturing-index als het Beige Book ons. We kijken met verhoogde interesse naar de ontwikkelingen bij de Fed. Er is reuring daar en dat is gezien de diverse (geo-) politieke onrusthaarden niet echt wenselijk.

Wederom groei voor Amerikaanse dienstensector

Afgaand op de gisteren gepubliceerde ISM Non-Manufacturing Index kunnen we die conclusie trekken. De genoemde index hield in augustus halt op een stand van 55,3 indexpunten en dat is beduidend beter dan de julistand van 53,9 indexpunten.

Door Bloomberg geraadpleegde economen voorspelden een stand van 55,4 indexpunten.

De groei is veroorzaakt door een toenemende productie, een toestroom van nieuwe orders en een verbeterde werkgelegenheid. Daartegenover stonden een afname van de voorraden en een toename van de prijsdruk. Het onderliggende rapport laat zien dat het merendeel van de geraadpleegde dienstverleners optimistisch is over de omstandigheden waaronder zij op korte tot middellange termijn moeten opereren. Kortom, dit cijfer laat zien dat een groot deel van de Amerikaanse economie – de dienstensector zorgt voor het leeuwendeel van deze economie – niet alleen goed draait, maar ook nog vol vertrouwen is.

Amerikaanse economie blijft groeien volgens Fed

Die kon conclusie kan getrokken worden als we het gisteren gepubliceerde Beige Book doornemen. Daarin staat vermeld dat de economische activiteit in alle twaalf districten waarin de Fed de VS heeft opgedeeld, gematigd gegroeid is en dat in de meeste districten ook de consumptieve bestedingen verbeterd zijn. Consumenten gaven vooral meer geld uit aan niet-transportgerelateerde zaken en aan reizen. De kapitaalinvesteringen namen ook toe in diverse districten.

Reuring in en om de Fed

Het is onrustig bij de Fed. Vice-voorzitter Fischer vertrekt onverwachts. De in de haast opgestelde verklaring meldt dat Fischer om persoonlijke redenen vertrekt.

Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat president Trump Gary Cohn benoemd als opvolger van Janet Yellen. Cohns kans op deze benoeming is na zijn kritiek op het optreden van Trump na de aanslagen in Charlottesville behoorlijk geslonken.

De stoelendans bij de Fed is dus begonnen en dat kan de komende tijd wellicht voor enige onrust zorgen.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot