Geen vuiltje aan de economische lucht

Het persoonlijke inkomen van de gemiddelde Amerikaan steeg in juli krachtiger dan verwacht, de bestedingen daarentegen waren licht tegenvallend. Punt van zorg blijft de Amerikaanse inflatie-ontwikkeling. In Europa is de inflatie stabiel laag, wel voorzien we een licht aantrekken. En van China hadden we nog een industrieel PMI-cijfer tegoed van marktonderzoeker Caixin. 

Meer geld bij Amerikaanse huishoudens

Met de Amerikaanse consumptie - voor twee derde bepalend voor het nationale inkomen - ging het prima in juli. De persoonlijke bestedingen vielen iets tegen, maar daar maken we geen punt van. De reële consumptie steeg met 0,2% in juli en dat is voldoende om de economische groei tussen de 2,5% tot 3,0% te houden. Het persoonlijke inkomen van de burger steeg met 0,4% op maandbasis in juli. Dat is krachtig en ligt een tiende boven de verwachting. Prettig is ook de opbouw van die stijging. Op maandbasis stegen lonen en salarissen met een stevige 0,5%, een teken dat lonen langzaam beginnen te stijgen. Wij gaan er ook van uit dat de komende tijd de arbeidsmarkt steun geeft aan de consumptie, nu ook de loonstijging lijkt te versnellen.   

Punt van zorg VS: inflatie!

Het kerninflatiecijfer voor de persoonlijke consumptie steeg slechts 0,1% op maandbasis. Op jaarbasis zakte dit cijfer zelfs terug tot 1,4%. Het geeft aan dat de druk op prijzen groot blijft in de consumentenwereld. Dit lezen we ook dagelijks terug in de media; prijzenoorlogen bij supermarkten en telecommers, sportartikelenketens die stunten vanwege lagere omzetten en medicijnprijzen die versneld inzakken. Deze effecten kunnen uiteindelijk de groei (lees banen) in sectoren onder druk zetten met negatieve gevolgen van dien. Dat maakt de Fed niet blij. Wij denken dan ook dat het Amerikaanse monetaire beleid zeer geleidelijk wordt teruggedraaid en erg macrodata-afhankelijk zal zijn. Vooralsnog daalde de tienjaarsrente in de VS tot 2,12%.

Europese inflatie tendeert hoger

De consumentenprijsinflatie in de eurozone lag op 1,5% op jaarbasis afgelopen maand, een tikkeltje hoger dan de voorziene 1,4%. Gecorrigeerd voor voedsel en energie bleef het cijfer onveranderd op 1,2% op jaarbasis. Wij voorzien dat de inflatie in de eurozone licht optikt de komende maanden. De reservecapaciteit in de economie gaat langzaam van tafel en de werkgelegenheid zal licht aantrekken, wat lonen beperkt laat stijgen. Heeft dat implicaties voor het monetaire beleid? Wij denken van niet, de ECB zal erg voorzichtig te werk moeten gaan.   

China profiteert van exportgroei

Het Chinese industriële inkoopmanagersindexcijfer, gemeten door marktonderzoeker Caixin, bereikte een zesmaandshoogtepunt in augustus. Het zijn vooral de exportorders bij de kleinere- en middelgrote bedrijven die voor een boost zorgen in het cijfer. De verwachting is dat die exporten voorlopig vrolijk doorgroeien vanwege de aantrekkende economie. Dat geeft wat meer ruimte om orde op zaken te stellen bij de binnenlandse economie. Samengevat: ook vanuit China aanhoudende bemoedigende economische berichten.    

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot