Economisch sentiment EU op recordhoogte

De Economic Sentiments Indicator (ESI) bereikte de hoogste stand van de afgelopen tien jaar in augustus. Een teken dat de economische groei nog altijd rijzende is in de EU-landen. Maar ook in de VS en China was er reden voor economische vreugde. De inflatie in Duitsland trok aan, maar nog steeds onvoldoende om de ECB tot directe actie te dwingen.    

Home-run voor economisch Europa

De economische graadmeter voor EU-landen steeg in augustus krachtig door tot 111,9 indexpunten. Dat cijfer is gecorreleerd aan een economisch groeitempo van iets boven de 3%. Die hoogte lijkt ons wat veel van het goede, maar een fraai groeitempo van rond de 2,5% is zeer realistisch. Waar gaat het allemaal goed? Overal, is het antwoord. Ondanks de duurdere euro zijn fabrikanten optimistischer, en de toegenomen 'exportorderindex' wijst op meer uitvoer de komende tijd. En ook consumenten dragen hun steentje bij. Afgaand op het vertrouwenscijfers kunnen de huishoudelijke bestedingen aandikken met 2,5% op jaarbasis. Op geografisch gebied zien we steeds meer landen aanhaken. Het sentiment van het economische probleemkind Italië herstelde spectaculair. Kortom, een economisch sentimentsrapport om in te lijsten!

Gematigde Duitse en Spaanse inflatiecijfers

De stijging van de Duitse inflatie van 1,5% tot 1,8% op jaarbasis in augustus lag op een iets hoger niveau dan verwacht (1,7%). Corrigeren we voor energie-inflatie dan houden we 1,6% over. Ook in Spanje liepen de prijzen fractioneel hoger op dan voorzien. We zien onderliggend de inflatie iets aantrekken in diverse Europese landen. Deze toename is echter beperkt en voltrekt zich niet in alle landen. Wij denken dat de ECB voorlopig het monetaire beleid op zijn beloop zal laten en zeker niet zal wensen dat de euro verder aantrekt ten opzichte van de dollar. De tienjaarsrente in Duitsland zakte terug tot 0,34%.

Opwaartse revisie groei VS

De Amerikaanse economische groei over het tweede kwartaal werd opwaarts bijgesteld van 2,6% naar 3,0%. De aanleiding is een verhoogde consumptiegroei die zich vooral in maanden mei en juni manifesteerde. Gezien het heersende positieve sentiment bij burgers gaan wij ervan uit dat de groei over het derde kwartaal wederom richting de 2,6% tot 3,0% zal bewegen.

Chinese industrie schakelt tandje bij

Het officiële inkoopmanagersindexcijfer voor de industrie trok onverwachts sterk aan in augustus Economen gingen uit van 51,3 indexpunten, er kwam een stand van 51,7 punten uit de hoge hoed. De binnenlandse overheidsbestedingen in infrastructuur en de aantrekkende export zorgden voor de kers op de taart. Blijft dat positivisme? Ja, op de korte termijn zeker. Verkiezingen zijn in aantocht deze herfst en daarvoor zijn stabiele economische cijfers handig, Maar als we kijken naar de dienstensector, die meer gebaseerd is op het binnenland en de consument, dan zien we een duidelijke afzwakking. Daar zakte PMI-cijfer terug van 54,5 tot 53,4 indexpunten. Wij gaan ervan uit dat de economische groei later dit jaar licht zal gaan afvlakken.  

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot