Geen vuurwerk te verwachten van de ECB

Van de ECB hoeven we de komende tijd weinig vuurwerk te verwachten op het monetaire terrein. De notulen van de laatste beleidsvergaderingen prediken voorzichtigheid en toch ook twijfel. Een matige start van het derde kwartaal, zo typeren we de Amerikaanse industriële productiecijfers. Vooral de fabrieken liet een zwakke output zien. Toch blijven de perspectieven prima.

Productiecijfers VS industrie ondermaats

De schuldige hiervoor is de Amerikaanse auto-industrie, daar daalde de productie met 3,6% op maandbasis. De voorraden aan nieuwe auto's lopen stevig op, dus ingrijpen is noodzakelijk. Ook voor de komende maanden valt er geen verbetering te verwachten. De fabricage van overige producten liet zelfs een 0,2%-stijging zien op maandbasis. Dat is prima en diverse industriële graadmeters in de VS (Empire State en Philly Fed) kwamen sterker door dan verwacht. Extra pluspunt is de lagere dollar, die zwengelt de export aan. Kortom, wij voorzien aanhoudend goede perspectieven voor de Amerikaanse industrie.

Geen ECB-vuurwerk in Jackson Hole

Op het jaarlijkse centralebankenfeestje in Jackson Hole zal de ECB volgende week een slappe speech houden. Die conclusie trekken we na bestudering van de notulen van de laatste ECB-vergadering. Ja, de eurozone economie wint aan momentum, maar tegelijkertijd is er geen overtuiging dat het inflatiedoel van 'rond de 2%' dichterbij komt. Daarnaast zijn de ECB-leden bevreesd dat de euro nog meer aansterkt ten opzichte van de Amerikaanse dollar en dat deze beweging het prille economische herstel de kop indrukt. Te harde uitspraken over monetaire verkrapping zullen de euro opstuwen. Zeker nu de Fed ook zeer gematigde taal uitslaat. De communicatie over de eventuele afbouw van het obligatie-opkoopprogramma zal pas later in de herfst plaatsvinden, is de verwachting. Dat zorgde ervoor dat de tienjaarsrente van Duitsland zich met moeite handhaafde op 0,42%.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot