Fed-leden niet op één lijn

Verdeeldheid binnen de Fed, dat vertellen de notulen van de meeste recent Fed-beleidsvergadering ons. Het sterkt ons vertrouwen dat de Fed zich voorlopig koest houdt op het monetaire vlak. De eurozone-economie ligt prima op koers, waarbij vooral Nederland uitblinkt. 

Aantrekkende inflatie in de VS?

Daarvan zijn nog niet alle Fed-leden overtuigd. De meeste leden zien de huidige inflatiezwakte als tijdelijk en te wijten aan 'incidentele' zaken. Diverse leden zien echter dat de risico's voor afname van de inflatie toenemen en wijzen vooral op de structurele zwakte van diverse componenten. Vegen we alle gedachten en redenen bij elkaar, dan rest de conclusie dat de Fed voorlopig op de handen blijft zitten. Mogelijk dat pas in december gemorreld wordt aan de beleidsrente met een stijging van 0,25%. Of zelfs helemaal niet!

Balansafbouw weer in de koelkast?

Qua balansafbouw zien we eveneens een weifelende Fed. De uitgesproken verwachting van 'relatief snelle' afbouw (mogelijk zou medio september de aankondiging plaatsvinden) staat onder druk. Eind volgende maand bereikt de VS ook zijn schuldplafond. Voor een eventuele verhoging moet er politieke goedkeuring zijn. Dat traject kan hobbelig zijn. En voor de Fed reden zijn om ook de aanvang van de balansafbouw pas later dit jaar te communiceren. Wij verwachten dat de Fed de tijd neemt en die ook kan nemen. De huidige economische omstandigheden, gematigde economische groei en gematigde inflatie, geven dat comfort. De tienjaarsrente in de VS reageerde nauwelijks op de notulen en bleef steken op 2,23%.

Gemengde signalen van Amerikaanse huizenmarkt

Eergisteren zagen we het vertrouwen onder Amerikaanse aannemers stevig verbeteren. Gisteren zagen we de in aanbouw genomen woningen en afgegeven bouwvergunningen stevig tegenvallen over de maand juli. Er zijn vooral minder eengezinswoningen in aanbouw genomen. Aannemers wijten dat aan een gebrek aan geschoold personeel en aan bouwplaatsen. Daarnaast zetten hogere materiaalkosten de winstgevendheid onder druk. Een ander groeiend probleem is de betaalbaarheid van een woning. Deze droom is steeds moeilijker te verwezenlijken door de oplopende huizenprijzen. Kortom, om de huizenmarkt op de been te houden moet de rente laag blijven en de arbeidsmarkt gezond blijven.

Eurozone economie presteert uitstekend

De economische groei in de eurozone bedroeg 0,6% in het tweede kwartaal, conform verwachting. Dit vertaalt zich naar een 2,2%-groei op jaarbasis. Voor Nederland was er een mooie rol weggelegd, de zeer sterke 1,5% groei over het tweede kwartaal is te danken aan stijgende consumentenuitgaven en groeiende exporten. Voor het derde kwartaal zijn de groeiverwachtingen voor de eurozone-economie gewoon goed te noemen, al zal het tempo licht terugvallen.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot