Amerikaanse arbeidsmarkt toont veerkracht

Zowel het vertrouwen onder het Amerikaanse MKB als het aantal openstaande vacatures in de VS is veel hoger dan verwacht. Beide rapporten bevestigen het uitstekende sentiment op de Amerikaanse arbeidsmarkt. In China is er sprake van een licht tegenvallende consumentenprijsinflatie in juli.

Krachtig herstel MKB-ondernemersvertrouwen in VS 

De NFIB-index, de economische vertrouwensgraadmeter voor het Amerikaanse MKB, maakte een eind aan de enigszins negatieve trend die deze index ons al een tijdje liet zien. In juli steeg de index tot 105,2 indexpunten. Verwacht was een gelijkblijvende stand van 103,6 punten. Waar zijn die MKB-ers dan optimistischer over geworden? Onder andere over de werkgelegenheid. Van de ondervraagde MKB-ers overweegt 19% meer banen te creëren de komende tijd. Dat percentage is het hoogste niveau van deze eeuw.

Daarnaast steeg het aantal openstaande vacatures die niet ingevuld werden afgelopen maand. Simpelweg doordat er een gebrek aan gekwalificeerd personeel is. Vreemd genoeg toonde de NFIB-index aan dat bedrijfsinvesteringen niet echt versnellen. Dit ondanks de schaarste op de arbeidsmarkt en de door de MKB-ers uitgesproken positievere groeiverwachtingen.

Openstaande vacatures VS gaan door het dak

Het aantal openstaande vacatures schoot in juni fors hoger tot 6,2 miljoen stuks. In mei stopte het vacature-aantal al bij 5,7 miljoen. Toch blijven werknemers opvallend honkvast. Het aantal mensen dat van baan verandert, de zogenaamde quit rate, blijft stabiel. Door de sterk dalende werkloosheid zien we dat het aantal werkzoekenden per vacature is gedaald tot 1,2. Een ongewoon laag getal.

Conclusie is dat de Amerikaanse arbeidsmarkt floreert en die trend houdt vooralsnog aan. Dat maakt het loonmysterie almaar groter. Tot op heden zien we namelijk geen versnelling van de loongroei. Dit ondanks de toenemende schaarste van gekwalificeerd personeel. Bovendien kiezen werkgevers meer voor kwantiteit dan voor kwaliteit en dus wordt er wel meer personeel aangenomen, maar wordt er nauwelijks geïnvesteerd in de kwaliteit ervan. Dat kan niet zonder gevolgen blijven. Vroeg of laat duwt arbeidskrapte de lonen hoger of moeten uiteindelijk de investeringen omhoog. Overigens kunnen beide zaken de winstgevendheid van bedrijven drukken!

Chinese inflatie duidt op prijsdruk

De consumentenprijsinflatie in China bedroeg in juli 1,4% op jaarbasis. De gemiddelde projectie van door Reuters geraadpleegde economen lag op 1,5%.

De Chinese producentenprijzen stegen conform verwachting met 5,5% op jaarbasis. Die producentenprijzen kregen ook nog steun van de overheid. Door de harde sanering van de metaalindustrie schoten de prijzen voor metalen fors hoger afgelopen maand. Dit effect zal later dit jaar wegebben mede doordat China een beleid inzet van monetaire verkrapping. Dit laatste moet de zeer uitbundige kredietverlening een halt toeroepen.

Die beweging kost uiteraard economische groei en om die op peil te houden zal China graag meer exporteren. Om dat te bereiken moeten de exportprijzen lager. Extra handicap is dat de Amerikaanse dollar (en daaraan gekoppelde munten) stevig in waarde is gezakt ten opzichte van de yuan.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot