Beurzen: voldoende reuring en beweging

Bomen groeien inderdaad niet tot aan de hemel. Na dagen van records rijgen, sloten de toonaangevende Amerikaanse aandelenindices allen licht lager. Europese en Nederlandse beleggers volgen deze ochtend dat voorbeeld maar al te gretig. Dit ondanks nette cijfers van Ahold Delhaize en ABN Amro. Ook SBM Offshore kwam met een positief bericht naar buiten. Dat spekt de koers behoorlijk deze ochtend. Kortom er is voldoende reuring en beweging.

  • Cijferregen en negatief Wall Street drukt stemming Beursplein 5

  • Druilerige start in Europa

  • Het is opgehouden met records regenen

Cijferregen en negatief Wall Street drukt stemming Beursplein 5

Vrolijke gezichten bij Ahold Delhaize, bij ABN Amro, maar ook bij SBM Offshore. Het management van dit bedrijf verhoogt de verwachtingen. Bij Corbion overheerst deze ochtend de teleurstelling. Problemen binnen de bakkersdivisie drukten de resultaten.

Ahold Delhaize boert goed

Ahold Delhaize (-1,3%) heeft een prima tweede kwartaal achter de rug. In deze driemaandsperiode profiteerde de Nederlands-Belgische grootgrutter van de voordelen van de vorig jaar rondgekomen fusie. De tweedekwartaalomzet kwam uit op € 16,1 miljard, een stijging van maar liefst 67,0% jaar op jaar. Van die omzet hield de onderneming onder de streep € 355 miljoen over. In vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar is dat een groei van circa 70,0%.

Uiteraard kon topman Boer niet anders dan tevreden zijn. De samensmelting ligt op koers en die moet in 2019 resulteren in een financieel voordeel van € 750 miljoen.

Vrolijke gezichten bij ABN Amro

De bank, gevestigd aan de Amsterdamse Zuidas, boerde goed in het afgelopen tweede kwartaal. De geschoonde nettowinst van de bank steeg jaar op jaar van € 391 miljoen naar € 721 miljoen. Een prima ontwikkeling, echter daar zitten wel boekwinsten van bijna € 300 miljoen in opgesloten. Ook de vergelijkingsbasis met hetzelfde kwartaal vorig jaar gaat enigszins mank. Destijds drukte een voorziening voor een derivatenschikking het nettoresultaat.

Afgelopen kwartaal profiteerde de bank van het positieve momentum binnen de Nederlandse economie en van het aantrekken van de huizenmarkt.

SBM Offshore kijkt positiever de wereld in

Die conclusie trekken we na de cijferupdate die het management van SBM Offshore (+5,0%) deze ochtend afgaf. Het brutobedrijfsresultaat (ebitda) zal naar verwachting meer bedragen dan € 750 miljoen. Eerder ging het management uit van een ebitda van € 750 miljoen. De positievere kijk op de ontwikkeling van het brutobedrijfsresultaat wordt veroorzaakt door het positieve effect van de Yme-schikking. Ook de verkoop van het drijvende opslag- en productieplatform Turritella was bij de berekening van het vorige vergezicht buiten beschouwing gelaten.

Terug naar de cijferupdate. In de eerste zes maanden van dit jaar realiseerde SBM Offshore een omzet van $ 835 miljoen. Een daling van 11,0% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst zat wel in de lift en is uitgekomen op $ 68 miljoen.

Het management meldt dat de afloop van de fraudezaak inzake Petrobras nog altijd voortsleept. Er is nog geen zicht wanneer deze zaak op zijn einde loopt.

Tegenvallende bakkersdivisie remt groei Corbion

De onderneming heeft de omzet weliswaar zien stijgen, maar moest toch erkennen dat de mindere gang van zaken bij de bakkersdivisie een rem zette op deze omzetgroei. Daardoor liet de omzetontwikkeling van de divisie Food het afgelopen kwartaal een vlak verloop zien. De totale bedrijfsomzet is uitgekomen op € 465,9 miljoen, wat een stijging van 1,4% jaar op jaar betekent.

Het nettoresultaat liet jaar op jaar een lichte daling zien. De nettowinst bedroeg aan het einde van het kwartaal € 48,3 miljoen. De vlag gaat niet uit bij Corbion (-3,8%). Ook niet omdat de jaarverwachting, welke door het management vanochtend nog werd herhaald, niet voorziet in een groei van het brutobedrijfsresultaat (EBITDA). Dit zal iets onder het niveau van vorig jaar uitkomen – in 2016 werd € 170,1 miljoen verdiend.

Druilerige dag in Europa

Futloos is de juiste term voor de handelsactiviteiten op de Europese beurzen. Oplopende politieke spanningen zijn hieraan debet. Qua bedrijfsnieuws waren er toch de nodige lichtpuntjes. Het Duitse nutsbedrijf E.On presteert operationeel beter dan verwacht, Ageas verraste vriend en vijand met een aandeleninkoopprogramma en Novo Nordisk heeft de boel operationeel op de rit gekregen. 

E.On verbetert zich snel op alle fronten

Het Duitse nutsbedrijf E.On (+0,3%) maakte een geschoonde nettowinst van € 881 miljoen bekend over het eerste halfjaar. Analisten hadden de lat gelegd op € 771 miljoen. Bijzonder sterk was de 25% winstgroei bij de operationele kernactiviteiten in het tweede kwartaal. Het geeft aan dat E.On meer en meer operationeel momentum krijgt. Een ander pluspunt is de sterke schuldreductie. Eind juni bedroeg de nettoschuld € 21,5 miljard, eind 2016 prijkte er nog een nettoschuldbedrag van € 26,3 miljard op de balans. Dit geeft E.On langzamerhand meer financiële ruimte. De uitsmijter was wel de verhoging van het percentage van de winst wat als dividend wordt uitgekeerd. Deze zogenaamde ‘pay-out ratio’ wordt tot minimaal 65% opgehoogd in 2018. Momenteel ligt deze ratio op 60%.

Ageas koopt aandelen in

De Belgische verzekeraar Ageas (+1,6%) kwam met een trading-update naar buiten over het tweede kwartaal. Die was als meevallend te bestempelen. De nettowinst uit de verzekeringstak bedroeg € 222 miljoen en dat lag aanzienlijk hoger dan de verwachte € 184 miljoen door analisten. De belangrijke Solvency II ratio bedroeg 198% op groepsniveau en dat was eveneens boven verwachting (195%). Als kers op de taart werd een nieuw aandeleninkoopprogramma gepresenteerd van € 200 miljoen. Al met al fraaie berichtgeving voor dit moment.

Novo Nordisk waarschuwt voor lagere prijzen

De producent van diabetesmedicijnen Novo Nordisk (+3,9%) lijkt het operationele lek boven te hebben. Een periode van winst- en omzetwaarschuwingen is afgesloten met de trading-update van deze ochtend. De ebit-winst voor 2017 wordt opgehoogd door Novo Nordisk mede omdat tal van medicijnen beter verkopen dan voorzien. Toch blijft het toekomstbeeld voor de onderneming erg troebel. De zeer belangrijke Amerikaanse (diabetes)markt - circa 60% van de omzet - staat onder druk. De opbrengstprijzen van insuline in de VS zullen in 2018 lager liggen, waarschuwde het bedrijf. Toegenomen concurrentie in de markt voor diabetesmedicijnen in de VS zijn mede oorzaak hiervoor. Novo Nordisk denkt door de introductie van innovatieve medicijnen de verslechterende marktomstandigheden het hoofd te kunnen bieden.

Het is opgehouden met records regenen

Er moest een einde komen aan de recordregen op Wall Street. Dat was gisteren het geval. De Dow Jones Industrial Index, tezamen met de andere twee toonaangevende Amerikaanse aandelenindices, leverden enig terrein in. Ook nabeurs werden beleggers niet in positieve zin geïnspireerd. In tegendeel. Het vooruitzicht dat het managementteam van Priceline schetste en de cijferupdate van Walt Disney gaven daar gisteren ook geen aanleiding toe.

Vooruitzichten Priceline bekoren beleggers niet

Dat Priceline, de moederorganisatie achter online-reisbureau Booking.com, in het afgelopen tweede kwartaal beter presteerde dan gemiddeld werd verwacht, deerde beleggers niet. Zij kijken vooruit en zien dan dat de door het management van Priceline geschetste vooruitzichten niet overeenstemmen met de gemiddelde verwachting. Dat management verwacht dat de winst per aandeel in het lopende derde kwartaal uit gaat komen tussen de $ 32,40 en $ 34,10. Een schril contrast met de gemiddelde analistenverwachting van $ 34,14.

Weinig show bij cijferpresentatie Walt Disney

Geen toeters en bellen bij het media- en entertainmentbedrijf. Walt Disney presenteerde gisteren nabeurs de cijfers over het derde kwartaal van hun gebroken boekjaar. De onderneming wist met een winst per aandeel van $ 1,58 de gemiddelde analistenverwachting met $ 0,03 te overtreffen, maar de omzet van $ 14,24 miljard voldeed niet. Men kwam $ 180 miljoen te kort om de gemiddelde analistenverwachting te evenaren. Bij de themaparken werden goede zaken gedaan, maar bij alle andere divisies – inclusief het mediabedrijf – daalde de omzet in het afgelopen derde kwartaal. De koers ging in de nabeurshandel 2,8% lager.

De cijferpresentatie werd bijna overschaduwd door het nieuws dat Disney een meerderheidsbelang neemt in BAMTEch. Met die overname gaat Disney een eigen direct-to-consumer streaming service lanceren. Dat zal niet eerder zijn dan in 2019, maar het betekent wel dat het bedrijf de concurrentie aangaat met Netflix. BAMTech is een wereldspeler als het gaat om direct-to-consumer streaming technologie, marketingdiensten en data-analyse. Disney legt $ 1,58 miljard op tafel voor een 42%-belang. Disney bezat al 33,0% van de aandelen BAMTech.

VF Corp profiteert niet

Gisteren liet het merendeel van de aandelen van Amerikaanse kledingbedrijven een flinke koersrally zien. Aandeelhouders van VF Corp keken wat beteuterd toe. Het aandeel liet namelijk een licht verval (-0,5%) zien.

Vraag is waarom dit aandeel niet reageerde op de goede kwartaalcijfers die bedrijven als Ralph Lauren en Michael Kors onlangs lieten zien? Dat zal ongetwijfeld komen doordat het aandeel dit jaar al een koersstijging van circa 30,0% heeft laten zien en op een slotkoers van $ 62,61 – per 8 augustus 2017 – in ogen van velen voldoende betaald wordt.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot