Chinese handelscijfers ondermaats

De Chinese handelscijfers over de maand juli waren aan de magere kant. De Duitse industriële productie daalde in juni onverwachts met 1,1% op maandbasis. Gelukkig ontwikkelde de industriële orderinstroom zich wel naar behoren. En in de VS groeide het consumentenkrediet minder snel dan verwacht.

Chinese handelscijfers ondermaats

De Chinese uitvoer, gemeten in dollartermen, groeide in juli met 7,2% op jaarbasis. Door Bloomberg geraadpleegde economen rekenden op meer, namelijk op een toename van 11,0%. Economen zoeken de verklaring niet zo zeer in het volume maar vooral in de prijsontwikkeling. De druk op opbrengstprijzen blijft, mede door de sterkere yuan ten opzichte van de dollar, groot. Die prijsdruk zorgt er ook voor dat de (geïmporteerde) inflatie in de ontwikkelde landen zich maar matig ontwikkelt. Overigens gaan economen er vanuit dat de groei van de Chinese export afneemt in de tweede jaarhelft.

De stevige groeivertraging van de importen in juli – door Bloomberg geraadpleegde economen rekenden op een groei van 16,6%, maar deze bleef steken op een toename van ‘slechts’ 11,0% - wijst op een afnemende binnenlandse vraag. De invloed van een mindere kredietgroei en de sanering van bedrijven in de basisindustrie remt de economie. De beleidsmakers in Beijing willen duidelijk maken dat de problemen worden getackeld en dat dit de economie geen parten gaat spelen.

Brede daling van Duitse industriële productie

Het draaide op veel fronten iets minder in de Duitse industrie. Meest in het oog springend is de afname (-1,9% maand op maand) van de kapitaalgoederenproductie. In mei werd er nog een krachtige plus gemeld van 2,6%. Dat kan een voorteken zijn dat de Duitse export te lijden heeft van de duurdere euro. Wij tillen niet al te zwaar aan deze productiemisser aangezien de orderinstroom op peil blijft en ondernemers nog een rotsvast vertrouwen hebben. Wel denken we dat de Duitse economie marginaal aan kracht zal inboeten de komende tijd. Maar dat brengt de geprojecteerde economische groei van 2,2% tot 2,5% voor 2017 ons inziens niet in gevaar.

Consumentenkrediet VS groeit matig

De groei van het Amerikaanse consumentenkrediet pakte in juni met $ 12,4 miljard lager uit dan de verwachte groei van $ 15,8 miljard. Consumenten leenden minder geld voor de aankoop van auto’s en voor studies. De matige ontwikkeling van het consumentenkrediet onderstreept nogmaals de voorzichtigheid van consumenten. Zij kijken met argusogen naar de ontwikkelingen in Washington. In aanloop naar het presidentschap beloofde Trump veel, maar eenmaal op het pluche is er van die beloften vooralsnog weinig waargemaakt.  

$ 1.000 miljard mijlpaal aan creditcardschuld

Uit de kredietgegevens van de Fed blijkt dat de Amerikanen in juni een hogere creditcardschuld hebben uitstaan dan voor de financiële crisis van 2008. Reden tot zorg? Nee niet direct. Er waren weliswaar grotere afschrijvingen op creditcards in het afgelopen kwartaal, maar die blijven ruim binnen de perken. Volgens economen speelt de werkgelegenheid hier een cruciale rol. Zolang burgers werk hebben, blijven ze hun schulden afbetalen. Bij een stijgende werkloosheid lopen de wanbetalingen echter snel op. Maar zover is het nog niet.  

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot