Eurozone-economie gaat voort

Terwijl in Japan de zittende president Abe moet vrezen dat er langzaam maar zeker een einde komt aan zijn politieke carrière zien we bemoedigende ontwikkelingen in de eurozone. De werkloosheid daalt en bij onze Oosterburen wordt meer uitgegeven. En dat in een omgeving waar van inflatie nauwelijks sprake is. De omstandigheden voor een verdere groei van de eurozone-economie zijn wel eens slechter geweest.

Arbeidsmarkt eurozone herstelt verder

En weer daalde de werkloosheid in de eurozone. Afgelopen juni kwam het werkloosheidspercentage uit op 9,1%. In mei zagen we nog een percentage van 9,2% op de borden staan. Die 9,1% is het laagste percentage sinds februari 2009.

Dat het goed gaat met de arbeidsmarkt in de eurozone valt op te maken uit het feit dat in dezelfde periode een jaar geleden dit percentage nog 10,1% bedroeg. Door Bloomberg geraadpleegde economen hielden rekening met een vlak verloop van de werkloosheid. Wij zijn blij met deze ontwikkeling. Het geeft toch aan dat de eurozone-economie in beweging is.

Geen noemenswaardige inflatie eurozone

Vooralsnog voelt de ECB geen inflatiehitte in de nek. Kan ook niet want zoals het zich nu laat aanzien bedraagt de jaarlijkse kerninflatie – en dat is de prijsontwikkeling zonder de volatiele energie- en voedselcomponenten – in juli slechts 1,2%. Met andere woorden een pakket aan consumenten goederen en –diensten is in een jaar tijd maar 1,2% duurder geworden. En dat is stevig onder de gewenste inflatiedoelstelling van de ECB.  

Het moet wel gezegd dat de prijzen in de afgelopen maanden een licht opwaartse tendens laten zien. Het is dus afwachten of deze trend zich voortzet en hoe de hoge heren en dames in Frankfurt hierop zullen reageren. Vooralsnog houden zij zich koest.

Duitsers geven meer geld uit

Die conclusie trekken we kijkend naar de maandelijkse ontwikkeling van de Duitse detailhandelsverkopen. In juni dikten deze niet met de verwachte 0,2% aan, maar met 1,1% op maandbasis. En daarmee is de tweede opeenvolgende maand van stijgende verkopen een feit. Een stijging van 1,1% hebben we sinds oktober 2016 niet meer gezien.

De enige kanttekening die we maken is dat jaar op jaar de verkopen een klein stapje terug doen. Stegen de verkopen in de voorgaande maand nog met 4,9% jaar op jaar. In juni was de jaarstijging niet meer dan 1,5%. Een ontwikkeling waar wij ons niet echt zorgen over maken. Kijkend naar de afgelopen 12 maanden zien we dat de detailhandelsverkopen een grillig patroon laten zien. Een patroon dat ons inziens grotendeel bepaald werd door politieke schermutselingen en door diverse aanslagen. Op het politieke front (lees verkiezingen) heerst er betrekkelijke rust, maar helaas laten aanslagen zich niet voorspellen. Desalniettemin is het bemoedigend dat er maand op maand meer uitgegeven wordt.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot