Sterke start derde kwartaal eurozone-economie

In juli liet de economische sentimentsindicator van de EU (ESI-index) een onverwacht sterke ontwikkeling zien. In de VS zien we een solide groei van de economie in het tweede kwartaal. Al met al prima resultaten. Uit China kwam een klein tegenvallertje betreffende de industriële activiteit in juli.

ESI-index bevestigt economische opmars eurozone

De ESI-index steeg in de julimaand onverwachts door tot 111,2 indexpunten. Economen hadden juist ingezet op een licht verval. Afgaand op de ESI-index ligt het groeitempo nu zelfs op 3,0% op jaarbasis in de eurozone, maar dat lijkt ons wel erg rooskleurig. Een groei van tussen de 2,2% tot mogelijk 2,5% is waarschijnlijker.

Onderhuids zien we dat juist de dienstverlening in de eurozone aantrekt en dat wijst op een verder aantrekkende ‘binnenlandse’ economie. Dat geeft een bredere basis. Het consumentenvertrouwen handhaaft zich op een voldoende hoog niveau in de eurozone en de inflatieverwachtingen bij consumenten hervatten de dalende lijn.

De Spaanse economie wint steeds meer aan kracht. Het huidige groeitempo van 3,1% op jaarbasis pakt mogelijk nog hoger, uit tot richting de 3,5%, nu de Spaanse consumptie aantrekt door een versnelde banengroei. Ook in Frankrijk is de economische groeitempo boven de 2% uitgestegen. Samengevat: de economische groei trekt verder aan in juli en dat bij een zeer gematigde inflatie. Dat laatste houdt de ECB koest.

Amerikaanse economie herstelt prima

De eerste schatting voor de economische groei over het tweede kwartaal kwam uit op 2,6% en daarmee herstelt de VS-economie zich uitstekend van een zwak begin van 2017. Het ging op veel vlakken beter. De reële consumptie steeg met 2,8% op jaarbasis, de bedrijfsinvesteringen herstelden en ook de handelsbalans droeg door oplopende exporten bij aan de economische groei (+0,2%). Die exporten profiteerden afgelopen kwartaal in toenemende mate van de wegzakkende dollar. Een  positieve trend die zich ook dit kwartaal doorzet. In het eerste kwartaal was het juist de handelsbalans die zorgde voor de forse economische groeimisser in de VS!

Verder valt op dat de 'kosten voor werknemers' afgelopen kwartaal daalden tot 2,4% op jaarbasis. Van verdere opwaartse loondruk is dus geen sprake, ook de inflatie blijft zwak binnen de Amerikaanse economie. Conclusie is dat de Amerikaanse economie voldoende groeit, inflatie zeer beperkt is en de arbeidsmarkt verder aantrekt. Niet teveel aan doen dus, iets wat ook de Fed zal denken.

Chinese industrie doet het iets kalmer aan

De activiteiten in de Chinese industrie, zichtbaar gemaakt middels het officiële PMI-indexcijfer, kwam in juli iets onder de verwachting binnen. Volgens het Chinese CBS waren de slechte weersomstandigheden mede de veroorzakers. Positief is dat de exporten in de lift zaten en ook de prijsniveaus bij zowel de input als bij de verkoop. Ook China kampt met een te zwakke inflatieontwikkeling.

Al met al moeten wij ons niet te druk maken over deze tegenvaller, de rest van de Chinese economie presteert goed en verder staat de Chinese overheid aan de zijlijn klaar om eventueel monetair te stimuleren. De groeidoelstelling van 6,5% voor 2017 is immers heilig.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot