Beurzen: Het blijft vooralsnog cijfers regenen

Niet alleen in de VS, maar ook in Europa en Nederland. Zo kwam Heineken met een nette update, die niet echt beloond wordt. In Europa zien we vrolijke gezichten bij Sanofi en HSBC, maar vragen we ons af of de hoge heren bij ASMi blij zijn met de brief die een grootaandeelhouder rondstuurt.

  • Schuimkraag Heineken verdwijnt snel

  • Europese cijferregen nog niet voorbij

  • Is koersdaling Amazon terecht?

Schuimkraag Heineken verdwijnt snel

In lijn met de Europese aandelenbeurzen laat Beursplein 5 deze ochtend een gemengd beeld zien. De cijfers van Heineken worden naar onze mening niet echt beloond. Het aandeel ArcelorMittal veert op, met dank aan kredietbeoordelaar Fitch en een grootaandeelhouder van ASMi mobiliseert andere aandeelhouders.

Heineken brouwt prima in het afgelopen halfjaar

Investeringen en innovaties hebben Heineken aan een prima halfjaar geholpen. Op basis van deze ontwikkelingen zette de bierbrouwer organisch gezien 2,6% meer bier af (in volume). Vooral in het Verre Oosten gingen er meer biertjes over de toonbank. Het aandeel verliest 1,2% in de eerste handelsuren.

Hoger kredietoordeel ArcelorMittal goed voor koers

Op een Beursplein 5 dat gematigd positief gestemd is, is het aandeel ArcelorMittal (+1,2%) de smaakmaker. Kredietbeoordelaar Fitch heeft zich positief uitgelaten over de kredietwaardigheid van de onderneming en heeft zelf het oordeel verhoogd van stabiel naar positief. Dat kan op termijn leiden tot lagere rentelasten en dus een hoger winstgevendheid.

Aandeelhouders ASMi gewaarschuwd

Er wordt flink op de deur van ASMi (-0,6%) geklopt. Het is activistisch aandeelhouder Eminence Capital dat een brief heeft gestuurd naar andere aandeelhouders van ASMi. In die brief wijst Eminence op de risico’s die gepaard gaan met de beslissing om nog altijd een belang te houden in het Taiwanese ASM PT. Onlangs ging dit aandeel hard onderuit in Hong Kong en dat schaadde ook de beurswaarde van ASMi. Tot ergernis van Eminence, met een belang van 9,7% in ASMi een aandeelhouder om rekening mee te houden.

In de brief wijst Eminence andere aandeelhouders erop dat de aandelenkoers van ASMi gevoeliger is voor de koersbewegingen van ASM PT dan van veranderingen in de operatie van de front-endactiviteiten. Op dat deel van het bedrijf heeft het management van ASMi invloed. Op de bedrijfsvoering van ASM PT niet. U bent gewaarschuwd.

Europese cijferregen nog niet voorbij

De Europese aandelenbeurzen laten bij opening van de handel een gemengd beeld zien. Misschien ook wel logisch aangezien de cijferregen die over analisten en beleggers wordt uitgestort nog niet voorbij is. Zo laat het management van Sanofi bemoedigende geluiden horen en heerst er een vrolijke stemming bij HSBC.

Geen winstdaling bij Sanofi dit jaar!

Dat is de algehele afdronk naar de cijferpublicatie die de farmaceut deze ochtend afgaf. Afgelopen kwartaal kwam het brutobedrijfsresultaat uit op € 1,70 miljard, wat een lichte verbetering is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Destijds werd € 1,68 miljard verdiend. Het tweedekwartaalresultaat was niet alleen beter in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, maar de vergelijking met de gemiddelde analistenverwachting – deze lag op € 1,64 miljard – werd met enig gemak doorstaan.

Vrolijke gezichten bij HSBC

De Britse bank overtrof in het afgelopen tweede kwartaal de gemiddelde analistenverwachting. De geschoonde winst voor belasting is op € 6 miljard uitgekomen. Dat is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar een stijging van 13,0%. Vooral de divisie Global Banking and Markets droeg in belangrijke mate bij met een winststijging van 31,0%. Beleggers beloonden de goede tweedekwartaalontwikkeling met een koersstijging van 2,9%.

De kwartaalwinst voor belasting bedroeg $ 5,5 miljard en daarmee overtrof de onderneming de gemiddelde analistenverwachting. Ook de omzet van $ 13,2 miljard (+4,0%) was beter dan voorzien.

Het was dan ook niet verrassend dat het management tevreden is met de huidige gang van zaken. De ontwikkeling van de schuld is onder controle, evenals de kostenkant en de balanspositie is sterk. Kortom tevredenheid alom.

Kijken we een klein beetje verder dan de neus lang is dan moeten we toch constateren dat het omvangrijke aandeleninkoopprogramma – eind dit jaar zal er voor $ 3,5 miljard aan eigen aandelen zijn ingekocht – een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de flinke koersstijging (> 50,0%) van de afgelopen 12 maanden.

Winstdaling maar toch voldoende potentieel bij Veolia

Het Franse nutsbedrijf Veolia (+2,5%) deelde vanochtend voor opening van de handel mee dat de winst in de eerste zes maanden van dit jaar is gedaald. De nettowinst is uitgekomen op € 204,6 miljoen en niet op de verwachte € 252,0 miljoen. En dat terwijl de omzet, geschoond voor valutaschommelingen, met 4,4% steeg tot € 12,35 miljard. Toch houdt het management vast aan de afgegeven doelstellingen voor de periode 2017 tot en met 2019.

Is koersdaling Amazon terecht?

Wall Street werd afgelopen vrijdag niet alleen getrakteerd op een reeks macro-economische publicaties, maar ook op kwartaalcijfers van diverse ondernemingen. Het gehypte Amazon stelde duidelijk teleur, iets dat niet gold voor Verizon. Overigens was hier de reactie van beleggers gematigd te noemen.

Tegenvallend kwartaal voor Amazon

Tegenvallende cijfers van Amazon (-2,5%) afgelopen vrijdag. De winst per aandeel kwam uit op $ 0,40 per aandeel. En dat terwijl analisten die het bedrijf volgen met hun gemiddelde raming op $ 1,42 zaten. Waar is dit forse verschil aan te wijten? Het management zelf gaf diverse redenen aan. 1) het investeringsniveau is flink opgelopen, 2) de onderzoeks- en ontwikkelkosten tenderen ook opwaarts en 3) verkoop- en marketingkosten zijn toegenomen.

Toch was de omzetontwikkeling naar behoren. De kwartaalomzet is op $ 38 miljard uitgekomen en dat is jaar op jaar een toename van 25,0%. Daarmee overtrof de onderneming de gemiddelde analistenverwachting met maar liefst $ 800 miljoen.

Kost gaat voor de baat

De vraag is evenwel of Amazon afgelopen kwartaal een negatieve trend heeft neergezet? Kijkend naar de resultaatsontwikkelingen in de afgelopen jaren zien we dat eerst extra kosten worden gemaakt en de omzet later volgt. Iets dat vaak gepaard gaat met het inslaan van nieuwe wegen. Recent heeft Amazon nieuwe wegen ingeslagen door de Amerikaanse grootgrutter Whole Foods in te lijven. Het is dan ook logisch dat de kosten dan toenemen. We kennen het bedrijf goed genoeg te weten dat het deze wegen niet inslaat als er niet de overtuiging is dat men daar op termijn geld kan verdienen. De kost gaat dus voor de baat uit.

Oliereuzen laten gemengde cijfers zien

Chevron (+1,8%) en Exxon Mobil (-1,5%) deden de boeken open afgelopen vrijdag. En die lieten een verschillend beeld zien. Cijfers van Chevron waren solide en het bedrijf bevestigde opnieuw de productiegroeidoelstelling. De vrije kasstroom bij een olieprijs van $ 50 per vat is voldoende om de huidige dividendbetalingen vol te houden en dat is een geruststelling. Chevron heeft de schalieolieproductie in een van de goedkopere wingebieden (Permian) goed ontwikkeld. Al met al ligt deze oliereus aardig op koers. 

Minder goed op koers ligt Exxon Mobil en dan hebben we het over de productiecijfers. De productie daalde met 1% op dagbasis over het afgelopen kwartaal, terwijl analisten hadden gerekend op een 1,5% stijging. Het deels sluiten van het Groningse gasveld was hier debet aan. Het is een oude kwaal van Exxon, het op peil houden van de productie waar nog geen goede oplossing is voor gevonden. Veel analisten vrezen dat er risicovolle overnames worden gedaan.    

Tweede kwartaal Verizon beter dan voorzien

De kwartaalomzet bedroeg aan het einde van het kwartaal $ 30,5 miljard, dat is slechts 0,1% meer dan in dezelfde periode een jaar eerder werd gerealiseerd. De winst per aandeel dikte jaar op jaar met $ 0,02 aan tot $ 0,94. De bruto-operationele marge is eind van het kwartaal uitgekomen op 37,2%. Hiervan kwam 45,8% voor rekening van het mobiele segment van de onderneming.

Wat ons opviel is dat Verizon (+0,3%) tegen de verwachting in 590.000 nieuwe abonnees verwelkomde in het tweede kwartaal. En dat was beduidend meer dan een ieder in zijn stoutste dromen had durven hopen.

Goede kwartaalresultaten, maar laten we ons daar niet door laten verblinden. Net als andere telecombedrijven moet Verizon blijven investeren in zijn netwerk. En daar is geld, veel geld voor nodig. Niet alleen veel geld, maar ook een gezonde en stevige balans.

Amerikaans bedrijfsleven presteert beter dan verwacht

Hoe hangt de cijfervlag er voor het Amerikaanse bedrijfsleven er tot op heden voor? Van de S&P500-bedrijven die inmiddels hun cijfers bekend hebben gemaakt heeft 75,0% de omzetverwachtingen overtroffen. 80,0% van diezelfde bedrijven wist ook de winstverwachtingen te overtreffen. Kortom het gaat goed met Corporate America.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot