Economisch vertrouwen stijgt en stijgt

Het vertrouwen onder de Franse en Duitse ondernemers viert hoogtij, dat vertellen diverse graadmeters ons. Maar ook in de VS geven burgers blijk van meer optimisme, aldus researchbureau Conference Board. Volgens het IMF klautert Latijns-Amerika langzaam op uit het economische dal. 

Duits ondernemersvertrouwen op recordhoogte

In juli steeg de Duitse Ifo-index, barometer voor het ondernemersvertrouwen, onverdroten door tot een stand van 116 indexpunten. Er was rekening gehouden met een kleine terugval ten opzichte van de voorgaande maand juni. Het getuigt van een sterke start voor het derde kwartaal en een dergelijke stand van de Ifo-index correspondeert zelfs met een economische groei van 4%. Dat is wel erg veel van het goede en ook niet in lijn met andere indicatoren. Wij mikken erop dat de Duitse economie dit jaar een groeitempo aanhoudt van een kleine 2,5%. Dat is erg netjes.

Wat ons nog meer verheugt, is de economische wederopstanding van Frankrijk. Daar tikte het ondernemersvertrouwen een zesjaarshoogtepunt aan. Daarmee ligt de economische zwakke broeder op koers om dit jaar een groei van 2% op jaarbasis te behalen. Deze ontwikkeling geeft de eurozone een bredere economische basis en maakt de regio minder afhankelijk van export.

Kortom, weer een bevredigende set aan macrocijfers uit de eurozone waaruit ook blijkt dat de duurdere euro vooralsnog weinig impact heeft op het economische reilen en zeilen. We rekenen voor de tweede helft op een iets afvlakkende groei voor de eurozone.

Consumentenvertrouwen VS trekt verder aan

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door de Conference Board, bereikte bijna de hoogste stand van de afgelopen 16 jaar. Het moet de opmaat zijn voor meer consumptieve bestedingen in de tweede jaarhelft. Iets wat nog schromelijk achterblijft bij het huidige economische tij. Lagere benzineprijzen, verbeterde arbeidsmarktomstandigheden en opgelopen aandelenkoersen zijn de oorzaken voor het toegenomen optimisme. En hierin schuilt ook een belangrijke scheefgroei van vertrouwen. Bij de burgers met een laag inkomen, onder de $ 25.000, is het vertrouwen sinds Trump's verkiezing nauwelijks gegroeid, bij de grootverdieners, boven de $ 100.000, juist wel.

Hoe kijken de burgers tegen de arbeidsmarkt aan? Ronduit positief, de verwachting is dat het werkloosheidspercentage de komende tijd richting de 3,5% gaat. Dat zou de consumptie moeten ondersteunen en de economische groei in de VS richting de 2,5% op jaarbasis kunnen duwen.

Latijns-Amerika krabbelt overeind

Volgens het IMF herpakken de economieën van Latijns-Amerika zich in 2018 verder. De groeiprojectie voor dit jaar ligt op 1,0%, voor 2018 rolt er een 1,9% groei uit de bus, aldus het IMF. Cruciaal is het herstel van de binnenlandse vraag. Door de gedaalde grondstofprijzen zijn de huishoudboekjes van overheden ontregeld en hebben impopulaire bezuinigingen plaatsgevonden om inflatie tegen te gaan. Nu dat station gepasseerd is, kan de beleidsrente wederom naar beneden waardoor kredietverlening weer op gang komt. En dat brengt ons bij de afhankelijkheid van het monetaire beleid van elders in de wereld. Een aanhoudend ruim monetair beleid werkt zalvend voor het herstel van deze economieën, hogere grondstofprijzen door een aantrekkende mondiale economie geven extra rugwind. Beide factoren zijn onzeker.  

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot