Groeivertraging in eurozone aanstaande?

Dat klinkt wat overdreven maar het voorlopige industriële inkoopmanagersindexcijfer voor de euroregio zakte in juli licht terug. Met name de grootmachten Frankrijk en Duitsland laten enig verval zien. Gelukkig zagen we het soortgelijke cijfer voor de VS licht opkrabbelen in juli. De verkoop van bestaande woningen in de VS daalde harder dan voorzien. En in Zuid-Korea verhoogde de overheid de groeiverwachting voor 2017. 

Mondiale industrie goed op koers

Afgaand op de wereldwijde cijferreeks van voorlopige industriële inkoopmanagersindices ontwikkelt de wereldeconomie zich stabiel in juli. De eurozone economie ligt op koers met een groei van rond de 0,6% op kwartaalbasis. Opvallend is wel dat Duitsland een tandje lager schakelt qua snelheid. De effecten van een duurdere euro sijpelen mogelijk al door in de exportsectoren.

Een ander minpunt is dat de inputprijzen in de industrie minder hard stijgen in de eurozone. Dit is de afgelopen tijd vaak een voorbode gebleken voor een lagere inflatie. Opnieuw bewijsmateriaal dat de ECB zich niet hoeft te haasten met de afbouw van monetaire beleid. De tienjaarsrente in Duitsland dook hierdoor weer onder de 0,5%. 

In de VS zagen we het industriële beeld wat verbeteren in juli volgens het voorlopige inkoopmanagersindexcijfer. Hiermee wijkt het cijfer wel af van eerdere graadmeters voor de industriële activiteit uit de regio's Philadelphia en New York. Wij gaan er vanuit dat de Amerikaanse industrie de komende tijd marktaandeel kan afsnoepen van Europese en Aziatische concurrentie vanwege de gunstigere dollarverhouding. Op inflatiegebied zagen we in de VS een afvlakking van de inputprijzen!

Daling verkoop aantal bestaande woningen VS

Het aantal verkochte bestaande woningen in de VS zakte in juni met 1,8% in tot 5,52 miljoen stuks op jaarbasis. En dat was iets forser dan verwacht. Er is te weinig aanbod en dat drijft prijzen op. Een gemiddelde woning is 6,5% duurder dan een jaar geleden. De afgelopen vijf jaar is de indicator al iedere maand gestegen. De resultante hiervan is dat de betaalbaarheid van een koopwoning voor de Amerikaanse burger snel verslechtert. De loongroei houdt de prijsstijging niet bij. Daarnaast vrezen huizenkopers een oplopende rentestand, die direct gevoeld wordt.

Dit alles maakt de woningmarkt kwetsbaar. Daarnaast stijgen de huren gestaag door de aanhoudend grote vraag naar huurwoningen. Iets wat het vrij besteedbare beschikbare inkomen verkleint. Deze ontwikkelingen beginnen economen meer zorgen te baren.

Zuid-Korea verhoogt groeiverwachting voor 2017 maar....

De Koreaanse overheid verhoogde de groeiverwachting voor 2017 tot 3,0%. De exportmotor draait als een tierelier door de groei van de wereldeconomie en in het bijzonder doet de uitvoer naar China het goed. Korea is hofleverancier voor halffabrikaten voor de Chinese industrie. Daarnaast heeft de Koreaanse overheid nog eens een stimuleringspakket losgelaten op de economie om extra groei na te jagen. So far so good. Minder vergaat het de Koreaanse burger, de loongroei is zeer gematigd, arbeidsmarktperspectieven nemen af en de schuldenlasten zijn al torenhoog. Voor de beleidsmakers reden genoeg om het ruime monetaire beleid intact te laten teneinde de consumptie op peil te houden. De consument is de achilleshiel van de economie, de export het kloppende hart.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot